ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Калакура Ярослав Степанович

24.09.1937

Місце народження: с. Рудники, тепер Підгаєцького району Тернопільської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив іст. ф-т Чернів. ун-ту (1963), асп-ру Київ. ун-ту (1968). Вчителював. Від 1964 викл., доц. Івано-Франків. пед. ін-ту; був на громадській роботі: 1-й секретар Коломийського МК ЛКСМУ, зав. сектором вузів Відділу науки і навч. закладів ЦК КПУ, помічник секретаря ЦК КПУ; від 1972 у Київ. ун-ті: заст. з наук. роботи дир. ІПК викл. сусп. наук; з 1981 проректор з навч. роботи ун-ту, проф. (1981); у 1994–2003 зав. каф. архівознавства та спеціальних. галузей історичної науки. Читає навч. курси: «Історіографія», «Укр. історіографія», «Арх. система України», «Менеджмент арх. галузі», «Джерела з історії укр. державності», «Джерела з історії укр. руху опору» та ін. Канд. дис. «Коммунистическая партия Украины в борьбе за выполнение и дальнейшее развитие ленинских принципов социалистического соревнования (1959–1965 гг.) На матер. парторганизаций пром-сти зап. областей УССР» (1968), докт. дис. «Коммунистическая партия Украины в условиях развитого социализма. Историография» (1980). Ініціатор архівознавчих, джерелознавчих та історіографічних читань; видання міжвідомч. наук. збірника «Проблеми архівознавства та джерелознавства». Підготував 15 д-рів та понад 40 канд. наук. Чл. 2 спец. учених рад по захисту канд. і докт. дис., редколегій 3 міжвідомч. наук. зб. Засл. проф. Київ. ун-ту (2003). Засл. працівник вищої школи України (1984), Відмінник народної освіти України (1997), акад. АН вищої школи (1997). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ст. (2002) та ІІ ст. (2012), Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2007), освітянськими знаками Антона Макаренка (1997), Петра Могили (2007), лауреат премій ім. В.Веретеннікова (2000), Г. Сковороди (2007), удостоєний нагороди Ярослава Мудрого АН Вищої школи України (2001); Почесна Грамота Президії Верховної Ради УРСР (1987), Почесна Грамота Верховної Ради України (2009). Автор бл. 500 праць з вузлових проблем політ. історії України, історіографії, архівознавства, джерелознавства, українознавства. Ряд його досліджень вийшли у Болгарії, Канаді, Німеччині, Росії, Словаччині, Угорщині, Хорватії. Осн. праці: Архівознавство. Підручник. К., 1998; 2002; Історичне джерелознавство: Підручник. К., 2002; Українська історіографія. Курс лекцій. К., 2004; Українська та зарубіжна культура. К., 2006; Історичні засади українознавства. К., 2007; Українці у світовій цивілізації і культурі. К., 2008. Л-ра: Академіки Академії наук вищої школи України. Довідник. К., 2001; Клапчук С.М. Калакура Ярослав Степанович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Ковальчук О.О. Калакура Я.С. // ЕІУ. 2007. Т.4; Пиріг Р.Я. До 70-річчя Я.С.Калакури // УІЖ. 2007. №5. Ярослав Степанович Калакура. К.,2012.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи