ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Палієнко Марина Геннадіївна

27.01.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1990 історичний ф-т, 1994 асп-ру, 2006 докт-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1994), доц. (1999) каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки іст. ф-ту. Канд. дис. «Журнал «Киевская старина» в науковому та громадському житті України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (1994), докт. дис. «Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х рр. (створення, функціонування, доля документальних колекцій)» (2009). Фахівець у галузі архівознавства, джерелознавства та спец. іст. дисциплін. Викладає лекційні курси «Архівознавство», «Зарубіжні архіви та порівняльне архівознавство», «Археографія», «Арх. центри україніки за кордоном» та ін. Коло наук. інтересів – проблеми громадсько-політ. та культ. Історії України ХІХ–ХХ ст., укр. і заруб. архівознавства, історіографії, джерелознавства, у т. ч. розвиток укр. іст. науки у ХІХ – на поч. ХХ ст., наук. контакти укр. та європ. ун-тів, історія виникнення та діяльність укр. арх. центрів за кордоном, заруб. арх. україніка. 1995–96 стажувалася на філософічному ф-ті УВУ (Мюнхен, Німеччина). Брала участь у роботі міжн. наук. конференцій у Торуні (Польща), Будапешті (Угорщина), Лондоні (Великобританія), Празі (Чехія), Парижі (Франція). Автор понад 100 наук. публікацій, чл. автор. колективу навч. видань. Осн. праці: Джерелознавство історії України: Словник. К., 1998; Історичне джерелознавство. К., 2002; Нариси з історії архівної справи в Україні. К., 2002 (у співав.); «Киевская старина» у громадському та науковому житті України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). К., 2005; Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі в світлі джерел та спогадів. К.; Париж, 2006; Архівні центри української еміграції (створення, функціонування, доля документальних колекцій). К., 2008.; Архівна діяльність Аркадія Животка у Чехословаччині. – 2010.; Зарубіжні мас-медіа: виникнення, особливості функціонування та основні тенденції розвитку (XVII–XX ст.): Навч. посібник. К., 2011. 

Автор: М.Г.Щербак

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи