ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Романовський Віктор Олександрович

18.01.1890- 16.02.1971

Місце народження: м. Глухів, тепер Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.

Закінчив 1914 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. Активний учасник, секретар історико-етнографічного гуртка проф. М.В. Довнар-Запольського. Залишений при ун-ті для підготовки до проф. звання. Перша наук. Розвідка «Экономический быт Черниговского полка в XVII – XVIII вв.» 1914 здобула золоту медаль. З 1914 помічник зав. Цн. архіву давніх актів, з 1918 виклад. Київ. ун-ту. Дійсн. чл. Саратов. вч. арх. комісії (1916). 1920 склав магіст. іспити. 1921–31 зав. Цн. архіву давніх актів. Як історик та архівіст Р. сформувався наприкінці 1910-х – на поч. 1920-х під впливом поширених у той час ідей позитивізму. Важливою складовою впливу на погляди і творчість Р. мали традиції Київ. Іст. школи документалістів, успадковані в методиці її учнів та послідовників, до третього покоління яких належав і Р. 1923 притягнутий до судового процесу в справі «Київ. обл. Центру Дій». Із 1925 дійсн. чл. Археогр. комісії, з 1926 чл. Комісії для вивчення історії західно-руського та укр. права ВУАН. 1927 видав перший в Україні підручник з архівознавства. У 1929–30 секретар, 1930–32 голова Археогр. комісії Цн. арх. управління УСРР. У 1947–55 зав. каф. методики історії, з 1955 зав. каф. історії СРСР Ставропольського пед. ін-ту. 24.04.1935 заарештований, 16.06.1935 засланй на 5 років у табори. 1940–47 викл., доц. (1944) Карагандинського пед. ін-ту. Канд. дис. (1946), докт. дис. «Очерки из истории государственного хозяйства Украины ХVІІ в.» (1949). Наук. доробок Р. складають такі напрями: історія України; історія Росії (здебільшого праці з історії Ставрополля та Пн. Кавказу), історіографія, джерелознавство, архівознавство та археографія, бібліографія, педагогіка, мемуаристика. В числі краєзнавчих дослідів Р. виділяються нариси з історії найдавніших поселень уздовж Дніпра – Трипілля, Ржищева, Трахтемиріва, Переяслава, Канева. Інтерес до краєзнавчої тематики знайшов своє продовження у дослідженнях історії Ставрополля. Об’єктом цих студій ученого виступило поселення Маслов Кут – чисельний анклав проживання українців. Реабілітований посмертно 1989. Автор 74 наук. праць. Осн. праці: Хозяйство монастырских крестьян Любецкой сотни в 1776 году. К., 1914; Од Києва до Канева. Історичні місця. К., 1919; Друкар Іван Федоров. К., 1925; Нариси архівознавства: історія архівної справи на Україні та принцип порядкування в архівах. Харків, 1927. Л-ра: Савенок Л.А. Український історик і археогр. Віктор Романовський // Проблеми едиційної та камеральної археогр.ії: історія, теорія, методика. К., 1997. Вип.30; Казьмирчук Г.Д. Віктор Олександрович Романовський: Життя та праця вченого. К., 2000; Мага І.М. Віктор Олександрович Романовський – історик та архівіст: дис… кандидат історичних наук. К., 2003; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005. Арх.: Державний архів Ставропольського краю РФ. Ф. Р–6007. Оп.1. Спр.1–641; ЦДАВО України. Ф. 14, 166, 331, 3561, 3806; ЦДАГОУ. Ф. 263; ЦДАМЛМ України. Ф.10, 28, 256, 279, 542; ДАК. Ф.16, 244, Р – 346; ДАКО. Ф. 1187; ІР НБУВ. Ф. I, X, XII, XXIX, 47, 60, 113, 251. 

Автор: Г.Д.Казьмирчук, Ю.В.Латиш, І.М.Мага

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи