ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шевченко Федір Павлович

24.08.1914- 01.11.1995

Місце народження: с. Дунаївка, тепер м. Дунаївка Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАНУ.

Закінчив 1937 Москов. іст.-арх. ін-т, асп-ру та викладав у ньому. У 1940–41 дир. Чернівец. обл. держ. архіву. Під час ВВв працював в арх. установах Краснодару та Ташкента. У Київ. ун-ті 1944–45 зав. новоствореної каф. архівознавства (сучас. назва каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки), доц. каф. до 1950. У 1949–95 в Ін-ті історії України НАН України (з перервою у 1968–72, коли був дир. ІА АН УРСР): старш. наук. співроб., зав. відділом допоміжних іст. дисциплін (1960–63), історіографії і джерелознавства (1963–68), заст. дир. (1964–67), зав. сектором іст. географії та картографії (1982–87), гол. наук. співроб. (1987–95). Канд. дис. «Російські воєводи на Україні в 2-й половині XVІІ ст.» (1943), докт. дис. присуджена за монографією «Політичні і економічні зв’язки України з Росією в середині XVІІ ст.» (1963). Гол. ред. УІЖ (1957–72), чл. ред. колегій «Вісника АН УРСР», «Пам’яток України», «Київської старовини». Чл. Гол. ред. колегії окремих томів «Історії міст і сіл Української РСР», 10-томної «Історії Української РСР». Редагував докум. зб.: 8-томник «Воссоединение Украины с Россией» 1953; «Документи Богдана Хмельницького: 1648-1657»(1961). Чл.-кор. НАН України, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки. Осн. праці: Історичне значення віковічної дружби українського та російського народів. К., 1951; Лук’ян Кобилиця: З історії антифеодальної боротьби селянства Буковини в першій половині XIX ст. К., 1958; Політичні і економічні зв’язки України з Росією в середині XVІІ ст. К., 1959. Л-ра: РЕІУ. Т.4. К., 1972; Вчені Інституту історії України: Біобібліографічний довідник. Серія «Українські історики». Вип.1. К., 1998; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 1950. Спр.48-пвс. 

Автор: Л.В.Шевченко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи