ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сорока Юрій Михайлович

27.03.1954

Місце народження: с. Романів Луцького р-ну Волин. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.

Закінчив 1980 історичний ф-т, 1985 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: лаборант каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів (1979–80); старш. лаборант каф. історії КПРС іст. ф-ту (1980–82); асист. (1985), доц. каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. Працював заст. декана іст. ф-ту, в.о. зав. каф. (двічі), чл. вч. ради ф-ту, чл. ред. колегії жур. «Волинь моя», жур. Міжн. громад. об’єднання «Волинське братство», голова профбюро іст. ф-ту. Канд. дис. «Пресса западных областей Украины. 1944–1950 гг.» (1986), докт. дис. «Населення західноукраїнських земель в етнічному та демографічному вимірах» (2009). Осн. напрямки наук. діяльності: документознавство, історія укр. державності, історія західноукр. земель. Автор бл. 60 наук. статей. Осн. праці: Сила, победившая фашизм. К. 1990; Лето 1941. Украина. Документы и материалы. Хроника событий. К., 1991; Історія України в особах. ХІХ – ХХ ст. К., 1995; Джерелознавство історії України. Довідник. Посібник. К., 1998; Населення західноукраїнських земель: депортації, переселення, мобілізації, міграції (1939–1950-ті роки). Монографія. К., 2007; Історія України. Курс лекцій. К., 2010; Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. К., 2010; Романів. Історичне минуле і сучасне волинського села. К., 2013. 

Автор: М.Г.Щербак

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи