ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стрельський В’ячеслав Ілліч

28.09.1910- 11.08.1983

Місце народження: м. Курськ, Росія .
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1935 Москов. іст.-арх. ін-т. Старш. наук. співроб., дир. обл. іст. архіву в м. Миколаєві (1935–41). Одночасно (з 1937) зав. каф. історії Миколаїв. пед. ін-ту. У 1942–44 заст. нач. Арх. відділу УНКВС по Омськ. обл. У 1944–47 нач. Наук.-метод. відділу Арх. управління НКВС УРСР, дир. ЦДІА України в Києві. У Київ. ун-ті: 1944–82 зав. каф. архівознавства та спеціальних історичних дисциплін. Канд. дис. «З історії міста корабелів» (1945), докт дис. «Источниковедение истории СССР периода империализма» (1962). Чл. вч. рад іст. ф-ту та Ін-ту історії АН УРСР, ряду координац. рад, зокрема, МВССО УРСР, відпов. ред. «Наук. записок Київ. у-ту», «Вісника Київ. у-ту» (серія історії), один із засновників УТОПІК, голова Київ. міської організації тов-ва. Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1982). Підготував бл. 40 кандидат історичних наук. Автор понад 300 наук. праць з історії України та ін. народів колишньої Рос. імперії та СРСР, іст. краєзнавства, з проблем теорет. і конкретного джерелознавства, теорії і практики арх. справи, геральдики, сфрагістики, археографії, хронології та ін. спец. іст. дисциплін. Осн. праці: Джерелознавство історії СРСР. Період імперіалізму. К., 1958; Основные принципы научной критики источников по истории СССР. К., 1961; Теория и методика источниковедения истории СССР. К., 1968, К., 1976; Основы научно-исследовательской работы студентов. К., 1981. Л-ра: Учені вузів Української РСР. К., 1968; РЕІУ. Т.4. 1972; Вячеслав Ильич Стрельский. Биобиблиографический указатель ученого. К., 1987; Данилюк Ю.З., Табачник Д.В. В.И. Стрельский – археограф, архивист и историк-краевед // Археографический ежегодник за 1988. М., 1989; Долинський О.В., Табачник Д.В. В.І. Стрельський: портрети істориків минулого // УІЖ. 1990. № 12; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005. Арх.: Архів КНУТШ. 1983. спр.55-пвс. 

Автор: Л.І.Стрельська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи