ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Варшавчик Марко Якимович

17.12.1918- 27.05.2001

Місце народження: м. Сміла Київської губернії, тепер Черкаської області .
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1941 історичнй ф-т Київ. ун-ту. 1946–52 працював в ЦДІА УРСР вч. секретарем, нач. наук.-видавн. відділу архіву. Наук. роботу в архіві поєднував з викл. діяльністю, працюючи за сумісн. на каф. архівознавства (сучас. назва каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки) Київ. ун-ту, читав курс архівознавства. З 1957 працював в ІПК виклачів сусп. наук при Київ. ун-ті, 1992–97 проф. каф. архівознавства, викладав лекційні курси з теорет. джерелознавства, методології та логіки іст. досліджень. Підготував понад 30 д-рів та канд. наук. Канд. дис. (1948), докт. дис. (1972). Коло наук. інтересів: джерелознавство, дослідження проблем методології іст. науки. 1976 виступив ініціатором проведення на сторінках наук. преси Всесвіт. дискусії з проблем методології іст. науки. Засл. діяч науки УРСР (1987). Учасник ВВв, нагороджений орденами Вітчизняної війни І та ІІ ст., Червоної Зірки, медалями. Автор понад 150 наук. праць. Осн. праці: О научных основах изучения истории КПСС. М., 1979 (у співавт.); Историко-партийное источниковедение: Теория, методология, методика. К., 1984; Источниковедение истории КПСС. М., 1973; О структуре источниковедческой критики // Источниковедение отечественной истории за 1979 г. М., 1980. Л-ра: Корольов Б.І. Педагог, вчений, людина: Слово про Марка Якимовича Варшавчика // Соціальні галузі історичної науки. Зб. на пошану М.Я.Варшавчика. К., 1999; Варшавчик Марко Якимович // УІЖ. 2001. №6; Некролог: Марко Якимович Варшавчик // Архіви України. 2001. №4–5; Калакура Я.С. Варшавчик Марко Якимович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 1996. Спр.13–пвс.

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи