ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Войцехівська Ірина Нінелівна

18.01.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

1977 закінчила історичний ф-т Київ. ун-ту. З 2001 проф. каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. Канд. дис. «Газеты «Коммунист» и «Советская Украина» периода Великой Отечественной войны как источник изучения борьбы трудящихся против немецко-фашистских захватчиков» (1988), докт. дис. «Історичне джерелознавство у творчості В.С. Іконникова» (2000). Викладає нормат. курс «Спеціальні історичні дисципліни» та спец. курси «Київська школа документалістики», «Національна та державна символіка України», «Особові архівні фонди». Досліджує проблеми іст. джерелознавства, історіографії, біографістики, становлення та розвитку джерелознавства в Україні, в тому числі в Київ. ун-ті. Підготувала 12 канд. іст. Наук та 2 докторанти іст наук. Заст. гол. ред. часопису «Пам’ять століть», щорічного альманаху «Історичний календар», чл. ред. колегій наук. видань «Український богослов», «Історико-географічні дослідження в Україні» («Гілея»),спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методології та ін. Вч. секретар. Іст. тов-ва Нестора-літописця, чл. правління Міжн. іст. клубу «Планета». Лауреат премії жур. «Пам’ять століть» за кращу публікацію 1997 р. Нагороджена медаллю 2000-ліття Різдва Христового. Нагороджена знаком Міністерства освіти і науки України «Софія Русова» (2007). Чл. спец. вч. ради Д 26.001.20. Автор близько 300 наук. публікацій. Осн. праці: Акад. Володимир Іконников: життєпис та бібліографія. К., 1998; «Українські архівісти»., К. 2003. Володимир Іконников: джерелознавчі студії. К., 1999; Епістолологія. Короткий історичний нарис. К., 1998; Джерелознавство історії України. Довідник. К., 1998; Спеціальні історичні дисципліни. Навч. пос. К., 2008. Професор Вячеслав Стрельський. К. 2010. Л-ра: Жінки-вчені Києва. К, 2003 (с.24-25). Казьмирчук Г.Д. Войцехівська Ірина Нінелівна / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. 

Автор: Г.Д.Казьмирчук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи