ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Введенський Андрій Олександрович

21.07.1891- 13.09.1965

Місце народження: м. Перм, РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив ф-т сусп. наук Петроград. ун-ту (1920). Викладав у вузах Петрограда, Вологди, Вітебська. У 1938–41 зав. каф. історії народів СРСР Київ. ун-ту, у 1941–43 Урал. ун-ту (Свердловськ), 1943–44 – Об’єднаного укр. ун-ту, від 1944 зав. каф. історії СРСР Київ. ун-ту, проф. (1951) каф. архівознавства і спец. іст. дисциплін (сучас. назва каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки). Викладав спецкурси з палеографії, метрології, дипломатики та історії арх. справи в заруб. країнах. За сумісн. працював в Ін-ті історії АН УРСР (1952–56). Чл. Вч. ради Ін-ту. Канд. дис. з історії давньоруської адвокатури (1921), док. дис. «Нариси з історії вотчини Строганових ХVI – ХVII ст.» (1943). Підготував близько 100 канд. і д-рів іст. наук. Дослідник проблем історії Росії та України ХV–ХVIII ст., зокрема, питань вотчинного феодального господарства, джерелознавства, дипломатики та ін. спец. іст. дисциплін. Автор понад 150 наук. праць. Осн. праці: Торговый дом ХVI – ХVII веков. Л., 1924; Предмет, метод і завдання історичної науки. К., 1962 (у співавт.); Іван Грозний. К., 1946; Дом Строгановых в ХVI – ХVII веках. М., 1962; Лекции по документальному источниковедению истории СССР (Дипломатика). К., 1963; Допоміжні історичні дисципліни. К., 1963 (у співавт.). Л-ра: А.О.Введенський. Некролог // УIЖ. 1965. № 11; РЕІУ. Т.1. К., 1969; Українські історики ХХ століття. Біобібліографічний довідник. Серія: Українські історики. К., 2003. Вип. 2. Ч.1; Стрельський Г.В. Введенський Андрій Олександрович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 1965. Спр.10–пвс.

Автор: Г. В. Стрельський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи