ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Яковлєв Семен Олексійович

03.08.1909- 17.03.1997

Місце народження: с. Підбереззя, тепер Сичівського р-ну Смоленської обл., РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1930 Таганрозький пед. технікум, учителював у сільських школах Азово-Чорноморського краю (1930–32). 1936 закінчив Москов. іст.-арх. ін-т. З серпня 1936 працював у Цн. арх. управлінні УРСР наук. співроб.-інспектор, старш. наук. співроб.-секретар експертно-перевірочної комісії, зав. відділом Цн. і місцевих арх. установ, нач. І-го відділення Арх. відділу НКВС УРСР. У жовтні 1940 зарахований до асп-ри при Цн. Архіві давніх актів НКВС УРСР. З 1942 зав. секретним діловодством санітарного відділу 4-ї гвардійської армії 3-го Укр. фронту. У 1945–50 старш. наук. співроб. Ін-ту історії партії ЦК КПУ, 1948–49 в.о. заст. дир. Ін-ту з парт. архівів. У Київ. ун-ті: 1950–82 старш. викл., доц. (1956), проф. (1972) каф. архівознавства і спец. іст. дисциплін (сучас. назва каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки). Викладав спец. курси «Архівознавство», «Історія архівних установ України», «Археографія» та ін. Канд. дис. «Харьковская нелегальная организация РСДРП в период подъема революционного движения 1912–1914 гг.» (1950), докт. дис. «Развитие археографии на Украине за 50 лет Советской власти (1917–1967)» (1968). Учасник ВВв, нагороджений орденом Вітчизняної війни І ст., медалями «За оборону Києва», «За оборону Сталинграда», «За бойові заслуги». Приватний архів Я. зберігається у ДАК, не упорядкований. Автор бл. 40 наук. праць, в т.ч. 2 монографій. Осн. праці: Українська радянська археографія. К., 1965; Документальні публікації про великий історичний акт возз’єднання України з Росією (1648-1654) // Наукові записки КДУ. Зб. історичного ф-ту. 1954. № 4; Огляд документальних публікацій про підготовку і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні // Там само. 1957. № 10. Л-ра: РЕІУ. Т.4. К., 1972; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 1982. Спр. 55-пвс; Архів Ради ветеранів КНУТШ. Анкета Яковлева С.О. 

Автор: Г.В.Стрельський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи