ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Замлинський Володимир Олександрович

24.06.1930- 23.12.1993

Місце народження: м. Андрушівка, Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1964 Москов. Іст.-Арх. ін-т. Працював учителем, дир. Волин. обл. парт. архіву, старш. наук. співроб. Ін-ту історії партії. 1975–81 заст. гол. ред. УІЖ. Протягом багатьох років чл. ред. колегії журналів «Архіви України», «Пам’ятки України», «Київська старовина». У Київ. ун-ті 1982–93 зав. каф. архівознавства та джерелознавства (сучас. назва каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки) історичного ф-ту. Докт. дис. «Коммунистическая партия – организатор и руководитель всенародной борьбы против немецко-фашистских захватчиков в западных областях Украины» (1978). Похований на Берківецькому кладовищі (м. Київ). Автор бл. 300 наук. публікацій, серед яких 16 індив. монографій, іст-публіцист. праці. Осн. праці: Лето. 1941. Украина. Хроника событий. К., 1991; З вірою в перемогу. К., 1976; Несокрушимое единство. К., 1984; Перемогу кували єдиною сім’єю. К., 1985. Л-ра: Войцехівська І. Вшанування пам’яті вченого // Пам’ять століть. 1996. № 2; Войцехівська І. Замлинський Володимир // Джерелознавство історії України. Довідник. К., 1998; Джеджула Ю., Войцехівська І. Думка, перервана на злеті // Київська старовина. 1994. № 3; Лоханський Й. Слово про земляка // Новини Андрущівщини. 1994. 24 грудня; Роде наш красний. Волинь у долях краян і людських документах. Луцьк, 1999. Т.3; Слідзюк П. Його Богдан був романтичним героєм // Вільне слово. 1995. 16 червня; Войцехівська І.Н. Замлинський Володимир Олександрович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 1993. Спр.70–пвс.

Автор: І.Н.Войцехівська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи