ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Астрономічна обсерваторія Астрономічна обсерваторія

У 1835 затверджений штат ун-ту, відповідно до якого у складі ІІ відділення. філос. ф-ту була організована каф. астрономії. Вона була зайнята тільки у 1838, коли в ун-т було запрошено В.Ф.Федорова. Напрямок досліджень – гол. чином астрономо-геодез. роботи. Астрофіз. дослідження почалися з приходом на посаду директора у 1939 С.К.Всехсвятського, дослідження з релятивістської астрофізики розпочаті О.Ф.Богородським у 1960-х. В КАО працювали відомі вчені: В.Ф.Федоров, учень і послідовник всесвітньо відомого В.Я.Струве, перший дир., який 1843-47 був ректором ун-ту; М.Ф.Хандриков, численні наук. роботи якого створили йому репутацію одного з провідних астрономів кінця ХІХ - початку ХХ ст., а написані ним навч. посібники користувалися у свій час широкою популярністю та відіграли помітну роль у поширенні астроном. знань; В.І.Фабриціус, невтомний спостерігач, спостереження якого увійшли до золотого фонду світових позиційних даних; С.К.Всехсвятський, великий провидець, який передбачив існування кілець у Юпітера, що згодом підтвердилося під час польотів амер. косм. апаратів, ентузіаст еруптивної теорії походження комет; О.Ф.Богородський, автор відомих монографій із застосування теорії тяжіння Ейнштейна для описання астроном. явищ. У КАО працювали проф. В.Г.Кручиненко, один з засн. метеорних досліджень у Київ. ун-ті; доктор фізико-математичних наук В.Ю.Караченцева, відомий фахівець з позагалактичної астрономії; доктор фізико-математичних наук А.В.Манжос, який започаткував роботи з гравітаційного лінзування. Зараз у КАО працюють відомі науковці: чл.-кор. НАН України проф. К.І.Чурюмов, відкривач 2 комет, до однієї з них (комети Чурюмова-Герасименко) зараз триває політ амер. косм. апарата “Розетта”, спеціаліст у галузі кометної астрономії; проф. В.І.Жданов, доктор фізико-математичних наук С.Л.Парновський, доктор фізико-математичних наук Б.І.Гнатик, спеціалісти в обл. релятивістської астрофізики; доктор фізико-математичних наук В.Г.Лозицький, доктор фізико-математичних наук В.Н.Криводубський спеціалісти з фізики Сонця та інші. З 2008 дир. КАО є відомий дослідник сонячно-земних зв’язків В.М. Єфіменко. Осн. напрямки наук. досліджень на сучас. етапі: позагалактична астрономія, заг. теорія відносності та космологія; фізика Сонця, сонячно-земні зв’язки; астрометричні дослідження, астрофізика високих енергій, пошук зв’язків між оптичним та високо енергетичним випромінюванням; фізика та динаміка малих тіл Сонячної системи. Співробітниками КАО проведено цикли досліджень великомасштабних негаблівських рухів галактик, гравітаційного мікролінзування; для декількох сотень найближчих галактик визначено з високою точністю їх відстані та повні маси; показано, що розподіл темної матерії в місцевому Всесвіті відслідковує розподіл видимої речовини з відношенням маси до світності бл. 35 сонячних одиниць; проведено класифікацію форм корони та її магнітних структур; удосконалено методи прогнозування сонячної активності; виявлено надпотужні магнітні поля під час сонячних спалахів; проведено дослідження еволюції глобального магнітного поля, які дозволяють пояснити основні спостережні особливості сонячного циклу; за власними спостереженнями на телескопі МАК створено каталог КМАС1 в 192 полях з позагалактичними радіоджерелами; створено базу місячних покрить та каталог телевіз. покрить зір Місяцем; розроблено нову модель формування енергетичного спектру косм. променів надвисоких енергій; спільно з ГАО НАН України розроблено інтернет-телескоп UNIT та спільно з Ін-том теорет. фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України, фізичним ф-том Київ. ун-ту створено віртуальну рентгенівську і гамма-обсерваторію (ВІРГО); отримано інтегральну функцію акреції косм. речовини на Землю у широкому інтервалі мас; визначено астероїди, які потенційно є найбільш небезпечними для Землі в наступні десятиріччя; зареєстровано метеори з аномально великими висотами появи та дифузної структури; визначено фіз. параметри ядер 2 комет – гол. цілей косм. місій DEEP IMPACT і ROSETTA; знайдено люмінесцентний континуум у спектрах 7 комет, що вказує на присутність органіч. речовини. КАО має 2 заміські спостережні станції, розташовані у с. Лісники Києво-Святошин. р-ну та с. Пилиповичі Бородян. р-ну Київ. обл. КАО спільно з каф. астрономії з 1958 видають періодичне видання “Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія”. КАО увійшла у світову науку своїми роботами у галузі астрометрії, небесної механіки, фізики Сонця, позагалактичної астрономії, фізики малих тіл сонячної системи, релятивістської астрофізики. Співробітники КАО читають лекції та спецкурси студентам Київ. ун-ту, Нац. ун-ту “КПІ”, Нац. ун-ту “КМА”, Вінницького пед. ун-ту ім.. М.М.Коцюбинського; беруть участь у міжн. наук. програмах, міжн. симпозіумах, публікуються у міжн. виданнях. На 01.01.2010 в КАО працює 41 науковець: 6 д-рів (1 чл.-кор. НАН України) та 22 канд. наук і 19 працівників обслуговуючого персоналу. 21 співроб. КАО є чл. МАС, 15 - ЄАТ. <i>В.М.Єфіменко</i>

Александров Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
11.07.1944

Місце народження: м. Свердловськ, Російська Федерація.
Науковий ступінь: кадидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: Старший науковий співробітник.
Остання займана посада: Старший науковий співробітник.
Фізик-теоретик. Закінчив фізичний ф-т Київського державного університету в 1966 р. Канд. дис. "Ковариантные ряды Тейлора и геодезическая структура пространства-времени" захистив у 1992 р. У Київському університеті з 1988 р.Наукові інтереси: загальна теорія відносності та релятивістська астрофізика.

Читати далі >Богородський Олександр Федорович

 • Останні зміни:
11.09.1907- 10.12.1984

Місце народження: м. Горлівка Донецької області.
Науковий ступінь: Доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: Професор.
Остання займана посада: Директор Астрономічної обсерваторії, професор кафедри астрономії.
Астрофізик. Закінчив Ростовський педагогічний інститут у 1931 р. Канд. дис. "Распространение света в гравитационном поле" (1936). Докт. дис. “Уравнения поля Эйнштейна и их применение в астрономии" (1964). Працював у Пулковській обсерваторії (1938-44), У Київському  університеті з 1944 р.: зав. відділу астрофізики, директор Астрономічної обсерваторії, професор кафедри астрономії. Викладав курси з теоретичної астрофізики, теоретичної астрономії та небесної механіки, зоряної астрономії, внутрішньої будови та еволюції зір, магнітної гідромеханіки, загальної теорії відносності, космології та ін. Наукові інтереси: загальна теорія відносності та її застосування у астрономії, астрофізика, історія астрономії.

Читати далі >Буромський Микола Іванович

 • Останні зміни:
17.06.1956

Місце народження: смт Згурівка Київ. обл..
Остання займана посада: Провідний інженер.
Закінчив Москов. ін-т інженерів геодезії, аерофотозйомки і картографії, за спеціальністю прикладна геодезія (1985). Астроном-геодезист. Працює в Астрономічній обсерваторії з 1982.

Читати далі >Гнатик Богдан Іванович

 • Останні зміни:
22.01.1952

Місце народження: с. Бережанка Тернопільської області.
Науковий ступінь: Доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: Старший науковий співробітник.
Остання займана посада: Провідний науковий співробітник.
Астрофізик. Закінчив фізичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка у 1974 р. Канд. дис. «Фізика ударних хвиль та закономірності їх руху в оболонках зір» (1983); докт. дис. «Нестаціонарні високотемпературні процеси та ударні хвилі в космічній плазмі» (1997). У Київському університеті працює з 2001 року. Наукові інтереси: астрофізика високих енергій, фізика космічних променів, позагалактична астрономія. Член Міжнародної астрономічної спілки (МАС) та Європейської астрономічної спілки (ЄАС).

Читати далі >Данилевський Василь Олексійович

 • Останні зміни:
25.11.1954

Місце народження: с. Хмільна Канівського району, Черкаської області .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
Астроном, геофізик. Закінчив фізичний факукльтет Київського державного університету у 1978 р. Кандидатська дисертація “Визначення діаметра Сонця за фотометричними спостереженнями повних сонячних затемнень" (2004). Член Міжнародної астрономічної спілки (МАС). Наукові інетереси: ефемеридна астрономія, небесна механіка, дослідження оптичних властивостей земної атмосфери, проблеми клімату. Відповідальний за роботу Київської спостережної станції міжнародної мережі AERONET з досліджень аерозолю.

Читати далі >Єфіменко Володимир Михайлович

 • Останні зміни:
10.08.1946

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
дир. Астрономічної обсерваторії. Закінчив 1969 фізичний ф-т Київ. ун-ту. 1969 зарахований на роботу на фіз. ф-т ун-ту, від 1972 в КАО: мол. наук. співроб., старший науковий співробітник. (2004), зав. відділом сонячної активності та сонячно-земних зв’язків, заст. дир. з наук. роботи, дир. КАО (2008).

Читати далі >Жданов Валерій Іванович

 • Останні зміни:
07.07.1950

Місце народження: Москва.
Науковий ступінь: Доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: Професор.
Остання займана посада: Завідувач відділу астрофізики.
Фізик, доктор фізико-математичних наук, професор. Закінчив фізичний факультет Київського державного ун-ту у 1972 р. Канд. дис. "Исследование уравнений движения в релятивистской динамике взаимодействующих частиц" (1974). Докт. дис. "Методы приближенного и качественного анализа в релятивистской динамике" (1992). У Київському ун-ті з 1988, з 1997 зав. відділу астрофізики та фізики Сонця (з 2001 р. – відділ астрофізики). Наукові інтереси: релятивістська астрофізика, релятивістська астрометрія, космологія, теорія відносності та релятивістська динаміка. Викладає курси загальної теорії відносності, космології, синергетики в астрономії на фізичному ф-ті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Член Міжнародної астрономічної спілки (МАС).

Читати далі >Зельдіна Марія Юдківна

 • Останні зміни:
11.10.1925

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: мол. наук. співроб., старший науковий співробітник.
Закінчила Київ. ун-т 1948. Працювала в Астрономічній обсерваторії 1948-85: мол. наук. співроб., старший науковий співробітник. Канд. дис. «Диффузия солнечного узлучения протуберанцев и метод кривых роста» (1968)

Читати далі >Земанек Євгенія Миколаївна

 • Останні зміни:
17.02.1921- 18.03.1995

Місце народження: м. Сатка Челябінськ, РФ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
1944 закінчила Свердловськ. ун-т. Проходила виробничу практику у ДАІШ під кер. проф. С.К.Всехсвятського, дир. Астрономічної обсерваторії, яка знаходилась в евакуації у Свердловську: брала участь у візуальних спостереженнях сонячної фотосфери, зарахована співр. до штату КАО

Читати далі >Іващенко Ганна Юріївна

 • Останні зміни:
20.02.1983

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
Астрофізик. Закінчила фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2005 р. Кандидатська дисертація «Властивості просторового розподілу квазарів за даними Слоанівського цифрового огляду неба» (2009). Наукові інтереси: великомасштабна структура Всесвіту.  Викладає на фізичному факультеті курси: плазмова астрофізика, обчислювальні методи в астрономії.

Читати далі >Ізотова Ірина Юліанівна

 • Останні зміни:
12.01.1952

Місце народження: смт. Мельниця-Подільська Тернопільської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
Астрофізик. Закінчила фізичний факультет Київського державного ун-ту в 1974 р. Кандидатська дисертація “Исследование излучения галактик с активным звездообразованием в дальнем инфракрасном диапазоне" (2003). В Університеті з 1974 р. Наукові інтереси: позагалактична астрономія, процеси зореутворення у галактиках.

Читати далі >Казанцев Анатолій Михайлович

 • Останні зміни:
21.02.1951

Місце народження: с. Ладан, Прилуцького р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: c.н.с..
Остання займана посада: Співробітник музею АО.
Закінчив 1976 фізичний ф-т, каф. астрономії (сучас. назва астрономії та фізики космосу) Київ. ун-ту. Працює в Астрономічній обсерваторії з 1976. Автор понад 100 наук. праць.

Читати далі >Казанцева Лілія Вікторівна

 • Останні зміни:
30.11.1958

Місце народження: смт. Новотроїцьке Волноваського р-ну Донец. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Закінчила 1982 фізичний ф-т Київ. ун-ту. В Астрономічній обсерваторії з 1982: інженер-спостерігач станції оптичних спостережень штучних супутників Землі; інженер-програміст, мол. наук. співроб., наук. співроб. відділу астрометрії.

Читати далі >Караченцева Валентина Юхимівна

 • Останні зміни:
14.07.1940

Місце народження: м. Чернігів.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила 1962 каф. астрономії (сучас. назва астрономії та фізики космосу) фізичного ф-ту Київ. ун-ту. Працювала в ун-ті 1962-64, 1967-71, 1988-2002. З 2009 працює в ГАО НАНУ.

Читати далі >Клещонок Валерій Володимирович

 • Останні зміни:
07.09.1959

Місце народження: м. Євпаторія, АР Крим.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: с.н.с..
Остання займана посада: завідувач відділу.
Закінчив 1981 каф. астрономії (сучас. назва астрономії та фізики космосу), 1984 асп-ру Київ. ун-ту. Автор бл. 80 наук. публікацій.

Читати далі >Козак Павло Миколайович

 • Останні зміни:
05.08.1969

Місце народження: с. Бистрик, Ружин. р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: c.н.с..
Остання займана посада: с.н.с..
Закінчив 1992 фізичний ф-т, 1997 асп-ру Київ. ун-ту. В Астрономічній обсерваторії з 1992 р. Автор та співавтор 45 наук. публікацій.

Читати далі >Кондрашова Ніна Миколаївна

 • Останні зміни:
24.05.1946

Місце народження: м. Шуя, Іванівської обл., РФ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Закінчила Казан. держ. ун-т (1969). Працювала в Астрономічній обсерваторії 1972-2002

Читати далі >Кравцов Федір Іванович

 • Останні зміни:
03.01.1947

Місце народження: с. Ганусівка Ново-Псков. р-ну Луган. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: провідний інженер.
Закінчив 1972 каф. астрономії (сучас. назва астрономії та фізики космосу) Київ. ун-ту, у 1972 – 87 на каф. астрономії, з 1988 в Астрономічній обсерваторії. Асттрофізик. Автор понад 60 наук. праць.

Читати далі >Криводубський Валерій Никифорович

 • Останні зміни:
27.10.1946

Місце народження: с. Райки Іллінецького р-ну Вінниц. обл.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1969 каф. астрономії (сучас. назва астрономії та фізики космосу) фізичного ф-ту Київ. ун-ту. 1974 закінчив асп-ру фіз. ф-ту Київ. ун-ту. В Астрономічній обсерваторії мол. наук. співроб. (1974-86), наук. співроб. (1987-91), старший науковий співробітник. (1992-96), провід.наук. співроб. (1997-2000). Старший науковий співробітник. (2001)

Читати далі >Кудря Юрій Миколайович

 • Останні зміни:
25.08.1948

Місце народження: м. Вентспілс, Латвія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: Старший науковий співробітник.
Остання займана посада: Старший науковий співробітник.
Астрофізик. Закінчив  фізичний факультет Київського державного у-ту у 1971р. Канд. дис. “Наблюдаемые в общей теории относительности и проблема сравнения гравитационных полей» (1988). Сфера наукових інтересів: релятивістська астрофізика, позагалактична астрономія, космологія, загальна теорія відносності.

Читати далі >Курочка Лев Миколайович

 • Останні зміни:
18.09.1934

Місце народження: м. Звенигородка Київ. обл., тепер Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Закінчив 1952 фізичний ф-т Київ. ун-ту. Працював у Київ. ун-ті 1958-2002 на посадах: мол. наук. співроб., старший науковий співробітник., провід. наук. співроб., зав. відділу фізики сонячних спалахів Астрономічної обсерваторії.

Читати далі >Лейко Уляна Макарівна

 • Останні зміни:
23.12.1954

Місце народження: с. Дейкалівка Зіньків. р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: н.с..
Кандидат фізико-математичних наук. Закінчила 1977 каф. астрономії (сучас. назва астрономії та фізики космосу) фізичного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Лозицька Наталія Йосипівна

 • Останні зміни:
29.05.1953

Місце народження: м. Донецьк .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: заслужений працівник освіти України.
Остання займана посада: м.н.с..
Закінчила 1975 Київ. ун-т за спеціальністю астроном. Працює в Астрономічній обсерваторії з 1975: інженер, мол. наук. співроб., наук. співроб. Канд. дис. “Вікові варіації магнітних полів сонячних плям та їх прояви у міжпланетному просторі та геосфері” (2011)

Читати далі >Лозицький Всеволод Григорович

 • Останні зміни:
02.03.1950

Місце народження: с. Іршики Старокостянтинівського району Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: зав. відділом .
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник. Закінчив 1975 Київ. ун-т, 1978 асп-ру.

Читати далі >Лук’яник Ігор Васильович

 • Останні зміни:
23.02.1971

Місце народження: м. Христинівка Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: заступник директора.
Закінчив 1993 фізичний ф-т, 2000 асп-ру Київ. ун-ту. Працює в Астрономічній обсерваторії з 1993 р. Автор бл. 80 наук. праць.

Читати далі >Манджос Андрій Володимирович

 • Останні зміни:
24.11.1942- 09.05.1997

Місце народження: м. Житомир .
Науковий ступінь: Доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: Старший науковий співробітник.
Остання займана посада: Завідувач відділу астрофізики та фізики Сонця.
Астрофізик. Закінчив фізичний факультет Київського державного університету в 1965 р. Кандидатська дисертація “Космологическое влияние на островные системы" (1972). Докторська дисертація “Взаимокогерентные свойства излучения в гравитационно-линзовой оптике" (1997). Наукові інтереси: космологія, загальна теорія відносності, теорія гравітаційних лінз. Викладав курс космології для студентів фізичного ф-ту.

Читати далі >Мельник Ольга Вячеславівна

 • Останні зміни:
21.05.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
Астрофізик. Закінчила фізико-математичний факультет Національного технічного університету України «КПІ» у 2003 р, аспірантуру фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2006 р. Кандидатська дисертація «Фізичні властивості малонаселених груп галактик Місцевого надскупчення» (2007). В Університеті з 2006 р. Наукові інтереси: фізичні та динамічні властивості галактик та активних ядер галактик у системах різної населеності (парах, групах, скупченнях).

Читати далі >Могилевський Еммануїл-Мендель Ізраілевич

 • Останні зміни:
17.10.1918

Місце народження: м. Миколаїв (ймовірно).
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: проф., заслужений діяч науки.
Закінчив 1941 фізичний ф-т Київ. ун-ту. Наук. діяльність розпочав 1940 в Астрономічній обсерваторії, в якій працював під час війни в евакуації (с. Висока Дубрава під м. Свердловськ, РФ), спостерігав зі спектрогеліографом, досліджував активність Сонця для магнітосферних прогнозів.

Читати далі >Мусатенко Сергій Іванович

 • Останні зміни:
22.02.1948- 01.04.2006

Місце народження: с. Фурманка Ладижин. р-ну Київ. обл., тепер Уман. р-н Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Закінчив 1972 фізичний ф-т, 1975 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1975: інженер групи радіоастрономії, мол. наук. співроб. каф. астрономії (сучас. назва астрономії та фізики космосу), старший науковий співробітник Астрономічної обсерваторії.

Читати далі >Нікольський Геннадій Михайлович

 • Останні зміни:
28.09.1929- 31.12.1982

Місце народження: м. Ростов-на-Дону, РФ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1953 закінчив Київ. ун-т. У 1953-56 старш. лаборант каф. астрономії (сучас. назва астрономії та фізики космосу) Київ. ун-ту

Читати далі >Нуждіна Майя Анатоліївна

 • Останні зміни:
19.04.1940

Місце народження: м. Омськ, РФ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук..
Закінчила Київ. ун-т 1963. Працювала в Астрономічній обсерваторії 1963-2001: мол. наук. співроб., наук. співроб., старший науковий співробітник.

Читати далі >Парновський Сергій Людомирович

 • Останні зміни:
19.11.1954

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: Доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: Професор.
Остання займана посада: Провідний науковий співробітник.
Фізик-теоретик, астрофізик. Закінчив Московський фізико-технічний інститут у 1977 р., аспірантуру Інституту теоретичної фізики АН СРСР у 1980 р. Кандидатська дисертація "Исследование решений уравнений гравитации с особенностями на времениподобных гиперповерхностях" (1981). Докторська дисертація "Свойства пространства-времени и негравитационных полей вблизи времениподобных сингулярностей в общей теории относительности" (1993). В Університеті з 1988 р. Наукові інтереси: теоретична фізика, зокрема загальна теорія відносності, астрофізика та позагалактична астрономія.

Читати далі >Пасечник Маргарита Миколаївна

 • Останні зміни:
04.01.1947

Місце народження: с. Сельцо Володимир. обл., РФ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Пасечник Маргарита Миколаївна (04.01.1947, с. Сельцо Володимир. обл., РФ), кандидат фізико-математичних наук. Закінчила Київ. ун-т 1973. Упродовж 1972-2003 працювала в Астрономічній обсерваторії мол. наук. співроб., наук. співроб.

Читати далі >Пішкало Микола Іванович

 • Останні зміни:
16.12.1960

Місце народження: с. Лукашівка Велико-Писарів. р-ну Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Пішкало Микола Іванович (16.12.1960, с. Лукашівка Велико-Писарів. р-ну Сум. обл.), кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник. 1983 закінчив каф. астрономії (сучас. назва астрономії та фізики космосу) фізичного ф-ту, 1986 асп-ру Київ. ун-ту.

Читати далі >Полупан Прокіп Миколайович

 • Останні зміни:
19.08.1918- 21.02.2002

Місце народження: м. Староконстянтинів Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Закінчив 1950 каф. астрономії (сучас. назва астрономії та фізики космосу) фізичного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 45
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи