ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Астрономічний музей Астрономічний музей

Астрономічний музей при Астрономічній обсерваторії офіційно заснований у 1988 р, перша музейна експозиція відкрита у 1990 р., але екскурсії з популяризації астрономії та історії універси- тетської обсерваторії розпочались ще на початку ХХ ст.
Музей зберігає, вивчає та поширює історію розвитку астрономічних знань та астрономічної освіти в Києві. Музейні фонди налічують понад 20 тис. предметів.
Прилади та інструменти, фотографії та особисті речі співробітників, рукописи, документи, креслен ня розкривають етапи становлення однієї з перших кафедр університету, будівництва університетської астрономічної обсерваторії та її функціонування протягом 170 років. Особлива увага приділена науковим долям київських астрономів, їхній співпраці з місцевою та світовою громадою, формування наукових шкіл та напрямків досліджень. В екскурсіях експонуються також стаціонарні астрономічні інструменти ХІХ ст. в павільйонах, професорський флігель, Київський меридіан, майданчик, на якому спостерігали перші штучні супутники Землі. Змінні виставки знайомлять з ювілейними подіями. В якості інтерактив них екскурсій можна долучитись до астрономічних спостережень на діючих телескопах обсерваторії.
Музей співпрацює з багатьма музеями світу поді бної тематики, є членом Української Асоціації технічних музеїв, Європейської асоціації збереження академічної спадщини Universeum, Секції універ ситетських музеїв та колекцій Міжнародної Ради музеїв UMACICOM. За свою роботу Музей був від значений Українською Астрономічною Асоціацією, Українським центром розвитку музейної справи Фонду «Україна 3000» та Фондом «Розвиток України».

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи