ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Астрономії та фізики космосу кафедра Астрономії та фізики космосу кафедра

Започаткована разом зі створенням університету в 1834, до 1994 – кафедра загальної астрономії, кафедра астрономії. Завідувач каф., він же – дир. КАО, забезпечував читання астроном. та мат. курсів на фіз.-мат. відділенні філософ. ф-ту. Каф. очолювали проф. астрономії В.Ф. Федоров (1837-56), А.П. Шидловський (1856-68), М.Ф. Хандриков (1869-97), Р.П. Фогель (1897-1920), М.П. Диченко (1920-23), С.Д. Чорний (1923-39). З 1939 дир. КАО ун-ту став проф. С.К. Всехсвятський, який організував каф. астрономії на фіз. ф-ті і очолював її до 1981. В останні десятиліття зав. каф. були В.К. Дрофа (1981-83), Е.А. Гуртовенко (1983-88), М.Я. Коцаренко (1988-95). З 1995 каф. очолює проф. В.М. Івченко. Традиційні роботи з визначення орбіт тіл Сонячної системи з 1940-х доповнились астрофіз. дослідженнями Сонця і комет. На каф. працювали відомі вчені: проф. І.С. Астапович, проф. О.Ф. Богородський, проф. А.О. Яковкін, Г.М. Нікольський, Є.О. Пономарьов, І.Д. Караченцев, В.Л. Афанасьєв, проф. М.І. Дзюбенко, проф. Д.П. Андрієнко. Станом на початок 2014 р. каф. випустила 654 спеціалісти-астрономи, серед яких 2 академіки НАНУ, чл.-кор. НАНУ, 32 д-ри та 196 канд. наук. Випускники каф. працюють у провідних наук. закладах України, ближнього і далекого зарубіжжя. Вивчення морфологічних та фіз. особливостей сонячної корони на основі високоякісних матеріалів спостережень під час повних сонячних затемнень привело до обґрунтування концепції динамічної сонячної корони (1954-1955, Є.О. Пономарьов, С.К. Всехсвятський). Пізніше потоки сонячної плазми, зареєстровані космічними апаратами (чим остаточно підтверджено концепцію київських астрономів), названо сонячним вітром. У 1970-і розроблено і випробувано перший в СРСР позаатмосферний коронограф, у 1990-і каф. була співвиконавцем розробки наук. програми супутникового проекту КОРОНАС. За дослідженнями фіз. характеристик комет С.К. Всехсвятський висунув космогонічну гіпотезу про утворення короткоперіодичних комет при вулканічних процесах на супутниках планет-гігантів, яка була блискуче підтверджена відкриттям косміч. апаратами кілець Юпітера та Нептуна і вулканів на Іо, супутнику Юпітера. 1969 відкрито комету Чурюмова-Герасименко, ядро якої 2014 вперше детально досліджуватиметься косміч. апаратом “Розетта”. Понад 40 років тривають дослідження навколоземного косміч. простору, розробляються прилади для наземних та супутникових спостережень. Успішно здійснені міжн. косм. проекти “Поркупайн”, “АРАКС”, “АПЕКС”, “CRRES”, “Інтербол”. У рамках Нац. програми косміч. досліджень науковці кафедри брали участь у розробці міжн. іоносферного проекту “Варіант” (2004) для укр. супутника СІЧ-1М та міжн. іоносферного проекту „Іоносат”. Зроблено істотний внесок у становлення наук. досліджень на укр. антарктичній станції Академік Вернадський; у дослідження озонового шару. Каф. плідно співпрацює з ГАО НАНУ, КрАО МОН, Радіоастрономічним ін-том НАНУ, Ін-том космічних досліджень ДКАУ-НАНУ та Ін-том іоносфери МОН-НАНУ. Підтримуються тісні міжн. контакти із вченими Росії, Польщі, Чехії, Болгарії, Угорщини, Франції, Швеції, Великої Британії, США. На каф. працюють 2 д-ри, 12 канд. фіз.-мат. наук, опубліковано 7 колективних монографій, 12 навч. посібників. Осн. праці: Солнечная корона и корпускулярное излучение в межпланетном пространстве / под ред. С.К. Всехсвятского. К., 1965; Андриенко Д.А., Ващенко В.Н. Кометы и корпускулярное излучение Солнца. М., 1981; Андриенко Д.А., Карпенко А.В. Физические характеристики комет 1976-1980. М., 1987; Федорченко А.М., Коцаренко Н.Я. Абсолютная и конвективная неустойчивость в плазме и твердых телах. М., 1981; Астрономія. К., 1972. В.М. Івченко

Агапітов Олексій Володимирович

 • Останні зміни:
14.03.1976

Місце народження: м. Ізмаїл Одеська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1998 закінчив фізичний факультету Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2001-02 мол. наук. співроб., 2002-08 асист., з 2008 доц. каф. астрономії та фізики космосу фізичного факультету.

Читати далі >Андрієнко Дмитро Панасович

 • Останні зміни:
10.07.1934- 20.06.2011

Місце народження: с. Водотиї Житомирська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1956 р. закінчив фізичний факультет Київського університету за спеціальністю фізик-астроном. У Київському університеті: 1960–2005 лекційний асистент, старший науковий співробітник, доцент, 1990 професор.

Читати далі >Астапович Ігор Станіславович

 • Останні зміни:
11.01.1908- 02.01.1976

Місце народження: м. Вовчанськ Харківська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1930 закінчив Ленінград. ун-т. З 1933 засновник і перший дир. Таджицької астроном. обсерваторії (м. Душанбе, з 1958 - Ін-т астрофізики АН ТаджРСР). У Київ. ун-ті: 1960-73 доц., проф. (1966) каф. астрономії фіз. ф-ту.

Читати далі >Верхоглядова Ольга Павлівна

 • Останні зміни:
08.10.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1989 закінчила Київ. ун-т, 1992 асп-ру. У Київ. ун-ті: 1992-95 наук. співроб., 1995-96 в.о. зав. лаб. “Фізика космосу”, 1996-99 асист., 1999-2003 доц. каф. астрономії та фізики космосу фізичного ф-ту.

Читати далі >Всехсвятський Сергій Костянтинович

 • Останні зміни:
20.06.1905- 06.10.1984

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедри астрономії.
У 1925 р. закінчив фізичний факультет Московського університету. У Київському університеті: 1939–81 завідувач кафедри астрономії, 1939–51 директор Астрономічної обсерваторії, 1981–84 старший науковий співробітник.

Читати далі >Горделадзе Шалва Георгійович

 • Останні зміни:
18.09.1905- 13.01.1973

Місце народження: с.Гурлянта, Грузія .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив фіз.-мат. ф-т Тбіліського ун-ту, асп-ру Ленінград. ун-ту. Працював наук. співробіт. в Абастуманській обсерваторії, Ленінград. та Тбіліському ун-тах. У Київ. ун-ті: з травня 1940 заст. дир. з наук. роботи КАО, доц. каф. астрономії фізичного фаукльтету (до липня 1941), з 1958 доц. каф. загальної астрономії Київ. ун-ту, працював у ГАО АН УРСР.

Читати далі >Гуртовенко Ернест Андрійович

 • Останні зміни:
10.12.1928- 20.01.1994

Місце народження: с.Буштечки Черкаська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1952 закінчив Київ. ун-т. З 1955 співроб. ГАО АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1983-88 зав. каф. астрономії.

Читати далі >Дзюбенко Микола Іванович

 • Останні зміни:
15.02.1935- 09.11.2004

Місце народження: с. Трипілля Київська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1956 р. закінчив фізичний факультет Київського університету. У Київському університеті: з 1960 аспірант, старший інженер, завідувач учбовою лабораторією, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, 1975 старший викладач, 1978 доцент, 1991–2004 професор кафедри астрономії та фізики космосу.

Читати далі >Дрофа Василь Кирилович

 • Останні зміни:
20.03.1922- 19.08.1987

Місце народження: с. Успенка Сумська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент, завідувач кафедри астрономії.
Закінчив 1941 Київ. річковий технікум, 1951 фізичний факультет, 1954 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1954-57 старш. наук. співроб. КАО, 1957-61 зав. відділом астрометрії КАО, в.о. доц. (1961), доц. каф. астрономії фіз. ф-ту, 1981-83 зав. каф. астрономії.

Читати далі >Жаркова Валентина Володимирівна

 • Останні зміни:
05.09.1953

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1975 закінчила Київ. ун-т за спец. "Астрономія". У Київ. ун-ті: 1975-94 інж., мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., виклад. ф-ту підвищення кваліфікації та фізичного ф-ту.

Читати далі >Івченко Василь Миколайович

 • Останні зміни:
09.06.1948

Місце народження: с. Коржі, Київська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри астрономії та фізики космосу.
1971 закінчив фізичний факультет, 1976 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1971 мол. наук. співроб., асист., доц. каф. астрономії, 2003 проф., 1995 в.о. та зав. каф. астрономії та фізики космосу, 2007 в.о. декана фіз. ф-ту.

Читати далі >Караченцев Ігор Дмитрович

 • Останні зміни:
17.02.1940

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1962 закінчив каф. астрономії фізичного факультету Київ. ун-ту. Працював у Бюраканській астрофіз. обсерваторії АН Вірменської РСР, там же закінчив асп-ру (наук. кер. акад. В.А. Амбарцумян). У Київ. ун-ті: 1967-71 асист., старш. викл. каф. загальної астрономії.

Читати далі >Козак Людмила Володимирівна

 • Останні зміни:
18.10.1976

Місце народження: с. Чорнорудка Житомирська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1999 закінчила каф. астрономії та фізики космосу, 2002 асп-ру фізичного факультету Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2002-03 мол. наук. співроб., 2003-08 асист., з 2008 доц. каф. астрономії та фізики космосу.

Читати далі >Коцаренко Микола Якович

 • Останні зміни:
02.10.1941- 09.02.1998

Місце народження: с. Хильківка Полтавська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри астрономії та фізики космосу.
У 1963 р. закінчив радіофізичний факультет, 1966 р. асп-ру каф. теоретичної фізики фізичного факультету Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1966-87 асист., доц., 1980 проф. каф. теоретичної фізики, 1988-95 зав. каф. астрономії та фізики космосу.

Читати далі >Несмянович Олексій Тимофійович

 • Останні зміни:
14.10.1930- 14.06.1976

Місце народження: с. Хорлупи Волинська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1950 закінчив Луцьке пед. училище, 1955 фізичний ф-т, 1958 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1958-59 виклад., асист., 1959-62 старш. наук. співроб., 1962-68 старш. виклад., 1968-76 доц. каф. астрономії (сучас. назва каф. астрономії та фізики космосу).

Читати далі >Решетник Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
06.06.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
2001 закінчив каф. астрономії та фізики космосу, 2004 асп-ру фізичного ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2004-05 мол. наук. співроб., 2006-07 інженер, з 2007 асист., згодом - доцент каф. астрономії та фізики космосу.

Читати далі >Рубо Герман Авенірович

 • Останні зміни:
05.05.1938

Місце народження: м. Уфа.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1960 закінчив каф. загал. астрономії, асп-ру фізичного ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1962-2009 мол. наук. співроб., старш. інж. наук. групи астрономії, старш. виклад., доц. каф. астрономії та фізики космосу.

Читати далі >Тугай Анатолій Володимирович

 • Останні зміни:
30.06.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
2001 закінчив каф. астрономії та фізики космосу, 2004 асп-ру фізичного ф-ту Київ. ун-ту. З 2004 асист. каф. астрономії та фізики космосу, з 2014 - доцент.

Читати далі >Чолій Василь Ярославович

 • Останні зміни:
20.03.1963

Місце народження: м. Рогатин Івано-Франківська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1985 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту за спец. "астрономія", 1988 асп -ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1988: асист., 1999 доц. каф. астрономії та фізики космосу.

Читати далі >Ямненко Михайло Іванович

 • Останні зміни:
04.11.1920- 10.12.2008

Місце народження: с. Лісники Київcька область.
Остання займана посада: інженер спостережної станції .
1939 вступив до Київ. гідромеліоративного ін-ту. У груд. 1939, у зв’язку із приєднанням Зах. України, був достроково призваний в армію. У Київ. ун-ті: 1962-87 інж. обсерваторії каф. астрономії (сучас. назва астрономії та фізики космосу) фізичного ф-ту в с. Лісники.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи