ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Банківської справи кафедра Банківської справи кафедра

Була засн. у 2009 у результаті реорг. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту. Першим зав. каф. стала д-р екон. наук, проф. С.В. Науменкова. Сфера наук. інтересів каф.: розбудова фінанс. – банк. сист., механізми забезп. стабільності банк. сист. в умовах глобалізації, теор. та практ. проблеми фін. ринку та ринку фін. послуг, функціонування фінанс. сектору України в умовах формування нової фінанс. архітектури. Нині до складу каф. входять 4 д-ри наук і 5 канд. наук. Сер. вік ПВС – 40 р. Каф. банк. справи є випускаючою і здійснює підготовку бакалаврів зі спец. «Фінанси і кредит» та магістрів зі спец. «Банківська справа». Серед навч. дисциплін гол. місце посідає цикл фундамент. та проф.-орієнтованих екон. дисциплін, серед яких: «Гроші і кредит», «Банк. справа», «Банк. операції», «Банк. менеджмент», «Центр. банк і грош. – кредит. політика», «Банк. нагляд», «Ринок фінанс. послуг», «Маркетинг фінанси. послуг», «Проектне фінансування» та ін. Нині каф. працює за навч. планами для класич. ун-тів, розроблені і впроваджуються нов. навч. плани відповідно до вимог Болонської конвенції. Практ. сторона навч. процесу забезпечується плідним співроб-вом каф. з НБУ, ДКЦПФР, Держфінпослуг України, провідними фінанс. та банк. установами. Каф. банк. справи підтримує тісні наук. та творчі зв’язки з наук. центрами та НДІ, у т.ч. з Центром наук. досліджень НБУ, НДФІ при Міністерстві фін. України, Ін-том економіки та прогнозування НАН України та з профільними каф. багатьох класич. ун – тів, зокрема Ун-ту Ебергарда Карла (Німеччина), Вищої банк. шк. Бундесбанку (Німеччина), Ун-ту Шмалькальден (Німеччина), Фінанс. академії при Уряді РФ (Росія) та ін. Викл., асп. та студенти каф. беруть участь у міжн. конф. та семінарах, зокрема: «Відновлення стійкості банк. сист. України: антикризові заходи»: НБУ, травень 2009 р; Технологічний Форум IBM: «Зробимо планету розумнішою»: вересень 2009 р.; «Світова фінанс.-екон. криза: укр. реалії»: Нац. ін-т проблем міжн. безпеки при РНБО України спільно з Регіональним представництвом Фонду Ф. Еберта, жовтень 2009 р.; «Пріоритети реформи фінанси. сектора України на 2010 – 2011 рр.»: Світовий банк – МФК, грудень 2009 р. Викл. каф. беруть участь в експертній та консульт. роботі, підготовці та обговоренні документів з питань розвитку фінанс. системи та банк. сектору України. Каф. є центром метод. роботи і має значний досвід і традиції у підготовці і вид. навч.-метод. літ-ри, в т.ч. Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація. К., 2004; Банківський менеджмент. / За ред. О.А. Кіріченка, В.І. Міщенка К., 2005; Версаль Н.І. Теорія кредиту. – К., 2007; Банківська справа. / І.О. Лютий, А.С. Криклій, Міщенко В.І., Науменкова С.В., Версаль Н.І. К., 2008; Науменкова С.В., Міщенко С.В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури. К., 2009 та ін. С.В. Науменкова

Бойко Євгенія Миколаївна

 • Останні зміни:
20.01.1975

Місце народження: м. Івано-Франківськ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 1997 – закінчила екон. ф-т, 2000 – асп-ру каф. фінансів, грошового обігу та кредиту Київ. ун-ту. Працювала в ун-ті на посаді асист. (2001–06).

Читати далі >Василик Остап Дмитрович

 • Останні зміни:
01.07.1938- 29.12.2004

Місце народження: с.Сороки, Бучацького р-ну, Терноп. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1965 – закінч. фінанс.-екон. ф-т КІНГ. 1968-84 – асп., викл., доц. каф. фінансів, КІНГ.1984-92 – зав. відділом Мін. фін. України. 1994-98 – наук. консультант Президента України з питань фінанс. політики. 1997 – присвоєно вчен. звання проф. 1992-2003 – зав. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Васильченко Зоя Миколаївна

 • Останні зміни:
11.09.1961

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
В 1983 закінчила ф-т кібернетики, в 1994 – асп-ру, в 2006 – докт-ру Київ. ун-ту. З 1987 – інж.-математик ІОЦ; 1994-98 – асист.; з 1998 – доц., з 2007 – проф каф. фінансів, грошового обігу та кредиту, з 2009 – проф. каф. банківської справи Київ. ун-ту.

Читати далі >Версаль Наталія Іванівна

 • Останні зміни:
01.10.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1998 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту. Із 2002 – асист., з 2006 – доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту, з 2009 – доц. каф. банківської справи Київ. ун-ту.

Читати далі >Грищенко Тетяна Василівна

 • Останні зміни:
14.07.1960

Місце народження: с-ще Пісківка, Бородян. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1983 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту. 1990-1993 – асист. каф. політ. економії Дніпропетр. гірничого ін-ту. 1996-2003 – старш. викладач, доц. каф. зовнішньоекон. діяльності КНТЕУ, доц. каф. менеджменту зовнішньоекон. діяльності НАУ. З 2004 – доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Грушко Віктор Іванович

 • Останні зміни:
27.12.1946

Місце народження: м. Лебедин, Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1969 – закінчив ф-т планування КІНГ, 1975 – асп-ру Ін-ту агр. економіки. 1969-71 – економіст, зав. відділу переробки Мін-ва сіл. госп-ва 1975-95 – мол. наук. співроб., зав. сектора Ін-ту агр. економіки. З 1995 – проф. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту Київ. ун-ту, 1998-2000 – заст. декана екон. ф-ту з наук. роботи Київ. ун-ту.

Читати далі >Гудзинська Людмила Юріївна

 • Останні зміни:
19.08.1964

Місце народження: м. Брацлав, Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила екон. ф-т, у 1992 – пед. ф-т УСГА. 1993 – асист., 2000 – доц. каф. статистики та екон. аналізу НАУ. 2008 – доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту; 2009 – доц. каф. банківської справи Київ. ун-ту.

Читати далі >Данілова Людмила Іванівна

 • Останні зміни:
18.04.1947

Місце народження: м. Караганда.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1969 – закінчила КІНГ за спец. «Економіка промисловості»,1978 – асп-ру Ін-ту економіки АН УРСР. 1993-2002 – доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Демиденко Людмила Миколаївна

 • Останні зміни:
23.03.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1995 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту. 1998-2003 – асист., 2003 – на посаді доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Ковальчук Трохим Тихонович

 • Останні зміни:
03.04.1944

Місце народження: с Стовпинка, Олевськ. р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1971 – закінчив Київ. ун-т за спец. «Економіст, викладач політичної економії та суспільствознавства». 1992-95 – проф. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту.

Читати далі >Копишинська Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
04.07.1963

Місце народження: с. Чабани, Києво-Святошин. р-ну, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1986 – закінчила екон. ф-т УСГА. 2003 – доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту, 2009 – доц. каф. страхування та ризик-менеджменту Київ. ун-ту.

Читати далі >Криклій Артур Станіславович

 • Останні зміни:
12.04.1957

Місце народження: м. Веймар, Німеччина.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив у 1978 КІНГ, у 1984 – достроково асп-ру КІНГ; 2005 – докт-ру Київ. ун-ту.

Читати далі >Лазебник Лариса Леонідівна

 • Останні зміни:
20.02.1968

Місце народження: м. Олександрія, Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1990 – закінчила Київ. ун-т, екон. ф-т, 1997 – асп-ру каф. екон. теорії і госп. практики Київ. ун-ту; 2007 – докт-ру НДФІ при МФ України. У 1997-2007 – доц. каф. економіки п-ва Академії ДПС України. У 2007 – доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Мазур Валентина Іванівна

 • Останні зміни:
10.06.1950

Місце народження: м. Міжгір’я, Закарпат. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1971 – закінчила фінанс. ф-т КНЕУ. З 1991 працює в Київ. ун-ті: старш. наук. співроб., 1992 – доц. каф. фінансів грошового обігу та кредиту.

Читати далі >Малік Микола Йосипович

 • Останні зміни:
02.09.1939

Місце народження: с. Фурманівка, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор, академік УААН.
У 1965 закінчив Кам’янець-Подільський с.-г. ін-т. у 1969 – екон. відділення пед. ф-ту УСГА, 1976 – асп-ру НДІ економіки і організації с.-г. ім. О.Г.Шліхтера. З 1997 – проф. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту Київ. ун-ту. 1960-73 виклад. політ. економії в Копичен. технікумі бухгалтерського обліку (Терноп. обл.). З 1976 – старш. наук. співроб., зав. сектору, зав. відділу Ін-ту аграрної економіки УААН.

Читати далі >Міщенко Володимир Спиридонович

 • Останні зміни:
27.07.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 закінчив екон. ф-т за спец. «Економіст, викладач політчної економії», 1979 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. 1979-86 – асист.,1986-93 – доц. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів;1991-95 – заст. зав., 1993-96 доц., 1991-95 – заст. зав. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Науменкова Світлана Валентинівна

 • Останні зміни:
14.10.1959

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1982 – закінчила екон. ф-т Харків. держ. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. У 1996-2006 працювала у системі НБУ, у т.ч. 1997-2006 – на посаді зав. каф. фінансів Укр. академії банк. справи НБУ. 2006 – проф., з 2009 – зав. каф. банківської справи Київ. ун-ту.

Читати далі >Павлюк Клавдія Василівна

 • Останні зміни:
25.04.1953

Місце народження: с.Кірово, Новгород-Сіверс. р-ну, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1975 – закінчила КІНГ. 1995 – асист., з 1998 – доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту Київ. ун-ту. У 2005–2007 – зав. віділом теорет. проблем фін.-екон. регулювання НДФІ (Науково-дослідний фінанс. Ін-т) при МФ України. 2008 – проректор з наук. роботи, зав. каф. фінансів та банк. справи Київ. ун-ту ринк. відносин.

Читати далі >Петленко Юлія Володимирівна

 • Останні зміни:
24.03.1972

Місце народження: м. Миргород, Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1994 – закінчила Полтав. кооперативний Ін-т за спец. «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз», 1997 – асп-ру каф. фінансів, грош. обігу і кредиту Київ. ун-ту. 1997 – асист., 2003 – доц. каф. фінансів, грош. обігу та кредиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Солодка Ольга Олегівна

 • Останні зміни:
23.06.1973

Місце народження: м. Рубіжне, Луган. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила фіз.-мат. ф-т (1995) і ф-т економіки і управління (1999) Слов’янськ. держ. пед. ун-ту. 1995-98 – асист. каф. менеджменту, маркетингу, обліку та аудиту 1998-2004 – старш. викл., 2004-06 – доц., 2006-07 – зав. каф. маркетингу Слов’янського держ. пед. ун-ту (м. Слов’янськ). 2007 – доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Субботович Юлія Леонідівна

 • Останні зміни:
20.05.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1992 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту. 1994 – асист., 2003 – доц. каф. фінансів, грош. обігу та кредиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Фере Валентина Аврамівна

 • Останні зміни:
27.11.1938

Місце народження: с. Мирча, Бородян. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1961 – закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту. 1977 – доц. каф. економіки нар. госп., з 1992 – доц. каф. фінансів і кредиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Чеберяко Оксана Вікторівна

 • Останні зміни:
09.11.1977

Місце народження: смт Ворзель, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1999 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту, 2005 – Академію праці і соц. відносин Федерації профспілок України. 2001-04 – викл. каф. економіки п-ва Переяслав-Хмельницького державного пед. ун-ту ім.Г.Сковороди. 2004 – асист., з 2007 – доц. каф. фінансів, грош. обігу та кредиту Київ. ун-ту.

Читати далі >Шелудько Валентина Миколаївна

 • Останні зміни:
03.05.1952

Місце народження: м. Обухів, Київ. обл..
1975 – закінчила ф-т кібернетики Київ. ун-ту. 1975-95 – мол. наук. співроб., асист., доц. КПІ, 1995 – доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту Київ. ун-ту. 2003 – заст. декана з наук. роб.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи