ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Данілова Людмила Іванівна

18.04.1947

Місце народження: м. Караганда.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1969 – закінчила КІНГ за спец. «Економіка промисловості»,1978 – асп-ру Ін-ту економіки АН УРСР. Канд. дис. «Совершенствование финансово-кредитных источников технического перевооружения промышленных предприятий» (1983). 1969-74 – мол. наук. співроб. Ін-ту техніко-екон. інформації Держкомстату України. 1978-83 – асист. каф. фінансів КНЕУ.1983-93 – доц. ІПК керівних кадрів Мінзв’язку України. 1993-2002 – доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту Київ. ун-ту. 1995-96 – помічник-консультант нар. депутата України при Комітеті з питань соц. політики та соц. захисту населення; брала участь у виконанні 3-етапної Програми Світового банку «Фінанс. та бюджетний менеджмент» (Вашингтон, Ін-т розвитку, 1994-95). У даний час доц. каф. фінансів п-в КНЕУ. Осн. напрями наук. діяльності: держ. фінанси, фінанси підприємницьких структур. Автор понад. 40 наук. та навч.-метод. праць. Осн. праці: Фінансування капітальних вкладень. М., 1993; Акцизи в податковій системі України. Ірпінь, 2002; Фінансова стратегія підприємства та його фінансове планування. Луцьк, 2003. 

Автор: С.В.Науменкова

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи