ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Грушко Віктор Іванович

27.12.1946

Місце народження: м. Лебедин, Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

1969 – закінчив ф-т планування КІНГ, 1975 – асп-ру Ін-ту агр. економіки. 1969-71 – економіст, зав. відділу переробки Мін-ва сіл. госп-ва 1975-95 – мол. наук. співроб., зав. сектора Ін-ту агр. економіки. З 1995 – проф. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту Київ. ун-ту, 1998-2000 – заст. декана екон. ф-ту з наук. роботи Київ. ун-ту. Канд. дис. «Развитие межхозяйственной кооперации в плодоовощном производстве» (1976), докт. дис. «Проблемы структурных сдвигов в агропромышленном комплексе Украины» (1993). Осн. напрями наук. діяльності: структурна трансформація нац. економіки, управління фінанс. ризиками, проблеми страхового захисту. Чл. спец. вчен. рад: Д.26.001.12 у Київ. ун-ті, Д.26.350.02 у Ін-ті аграрної економіки. Брав участь у роботі експертної ради ВАК України (1999-2000), експерт ДАК ДАК України. Чл. редколегії часописів «Вісник Національного банку України», «Фінансові послуги», «Навігатор бухгалтера», «Страхові послуги», «Вчені записки університету економіки та права». Відмінник освіти України (2002). Нагороджений знаком МОН України «Петро Могила». Осн. праці: Основи актуарних розрахунків. К., 2004.; Банківський нагляд. К., 2004; Управління фінансовими ризиками. К, 2001; Фінансовий менеджмент у банку. К.2005; Іпотечне кредитування. К. 2005; Пенсійна система України. К.2006. 

Автор: С.В.Науменкова

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи