ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Криклій Артур Станіславович

12.04.1957

Місце народження: м. Веймар, Німеччина.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив у 1978 КІНГ, у 1984 – достроково асп-ру КІНГ; 2005 – докт-ру Київ. ун-ту. Канд. дис. «Ефективність підвищення кваліфікації кадрів» (1984); докт. дис. «Формування трудового потенціалу в умовах трансформаційної економіки» (2005). 2003 – присвоєне вчен. звання проф. каф. фінансів та кредиту. У 1978-80 – старш. ревізор Контрольно-ревізійного управління, 1980-82 – заст. дир. Респ. навч. -метод. каб., 1984-89 – заст. нач. управління навч. закладів Мін-ва зовнішньоекон. зв’язків та торгівлі України. 1989-93 – декан торг.-екон. ф-ту КНТЕУ. 1993-96 – нач. відділу, заст. нач. управління, нач. клірингового управління АБ «АЖІО». 1996-98 – перший заст. Гол. Правління АКБ «Інтелект», «Київ-Приват». 1998 – Гол. Правління ВАТ КБ «Інтербанк», чл. Спостережних рад Асоціації укр. банків, Укр. Кредит.-Банк. Союзу, Укр. міжбанк. валютної біржі, Першої фондової торгової системи, Депозитарію «Міжрегіональний Фондовий Союз», Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв. Викл. дисципліни: «Банк. нагляд» та «Банківська справа» у КНУ ім. Тараса Шевченка. Ініціатор створення на базі ВАТ КБ «Інтербанк» навч.-науково-практичного комплексу. Автор бл. 200 наук. публікацій, у т. ч. 11 монографій, 7 навч. посіб. та 2 підруч. Осн. праці: Страхування: Підруч. К., 2008 (у співавт.); Фінансовий ринок України в умовах глобалізації: проблеми та перспективи: Монографія. К., 2007; Небанківські фінанс. Ін-ти на ринку фінансових послуг України: питання теорії та практики: Кол. Монографія. К., 2007; Формування трудового потенціалу в умовах глобалізації та Болонського процесу: проблеми і перспективи: Монографія. К., 2006; Освіта і професійне навчання як чинники розвитку трудового потенціалу: Монографія. К., 2005. 

Автор: С.В.Науменкова

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи