ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Малік Микола Йосипович

02.09.1939

Місце народження: с. Фурманівка, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор, академік УААН.

У 1965 закінчив Кам’янець-Подільський с.-г. ін-т. у 1969 – екон. відділення пед. ф-ту УСГА, 1976 – асп-ру НДІ економіки і організації с.-г. ім. О.Г.Шліхтера. З 1997 – проф. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту Київ. ун-ту. 1960-73 виклад. політ. економії в Копичен. технікумі бухгалтерського обліку (Терноп. обл.). З 1976 – старш. наук. співроб., зав. сектору, зав. відділу Ін-ту аграрної економіки УААН. Канд. дис. «Совершенствование оплаты труда» (1976), докт. дис. «Проблеми мотивації виробничої діяльності в аграрній сфері АПК. Теорія, методологія і практика» (1996). Сфера наук. досліджень: проблеми розвитку відносин власності в аграрній сфері економіки, підприємницька діяльність, кооперація і інтеграція агропромислового вир-ва, кредитні відносини в аграрній сфері. Викладає: «Методологія наук. досліджень», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн».Чл. Аграрного комітету ТПП. Чл. спец. вчен. ради екон. ф-ту Київ. ун-ту, чл. спец. вчен. ради Нац. наук. центру «Ін-т аграрної економіки» УААН. Засл. діяч науки і техніки України, акад. УААН, акад. Академії екон. наук, чл. редколегії «Бухгалтерський облік», «Облік і фінанси в АПК», «Економіка АПК», «Пропозиція», «Вісник академії», «Вісник агропродуктивності». Нагороди: Грамота КМ, Золота та Срібна медаль ВДНГ СРСР (1984, 1986), Срібна та Бронзова медаль ВДНГ УРСР (1985, 1987). Автор понад 450 наук. та навч.-метод. публікацій. Осн. праці: Основи аграрного підприємництва (у співавт.) К., 2001; Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. Метод. розробка. К., 2001; Кредитне кооперування: історія, розвиток, проблеми та наслідки. (Розділ в монографії: Фінанси в період реформування агропромислового виробництва.) К., 2002. Кредитне обслуговування сільськогосподарських кооперативів. К., 2008; Конкурентоспроможність аграрних підприємств. Методологія і механізми. К., 2007, Розвиток сільського господарства Карпат. К.: 2008. Л-ра: Хто є хто в Україні К., 2002; Вчені економісти аграрники. Книга 5, част. 2, Українські вчені аграрії ХХ століття. К., 2001. 

Автор: С.В.Науменкова

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи