ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Міщенко Володимир Спиридонович

27.07.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1976 закінчив екон. ф-т за спец. «Економіст, викладач політчної економії», 1979 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. 1979-86 – асист.,1986-93 – доц. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів;1991-95 – заст. зав., 1993-96 доц., 1991-95 – заст. зав. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Социально-экономическая эффективность общественного производства развитого социализма» (1982). Сфера наук. досліджень: аналіз проблем ефективності сусп. вир-ва. Читав курс лекцій з політ. економії на гуманіт. ф-тах, з дисциплін «Основи екон. теорії», «Гроші та грош. політика». Нагороди: Медаль «20 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.».Автор та співавтор понад 100 наук. статей, навч.-метод. розробок, брошур, колектив. монографій. Осн. праці:Основи екон. теорії. К., 1994 (у співавт.); Ускорение научно-техн. прогресса – решающий фактор всесторонней интенсификации производства. К., 1986; Новое экономическое мышление и проблемы углубления хозрасчета. К., 1989. 

Автор: С.В.Науменкова

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи