ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Васильченко Зоя Миколаївна

11.09.1961

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

В 1983 закінчила ф-т кібернетики, в 1994 – асп-ру, в 2006 – докт-ру Київ. ун-ту. З 1987 – інж.-математик ІОЦ; 1994-98 – асист.; з 1998 – доц., з 2007 – проф каф. фінансів, грошового обігу та кредиту, з 2009 – проф. каф. банківської справи Київ. ун-ту. Канд. дис. «Бюджетні методи регулювання соціально-екон. процесів у державі» (1995). Докт. дис. «Трансформація діяльності комерц. банків в економіці держави» (2006). 1993-1994 рр. – підвищення кваліфікації у Школі групи європ. ощад. банків; 1995-1996 рр. – стажування у банках Великобританії (програма ТАСІС); 1997 р. – навчання за програмою Агенції міжн. розвитку США; 2000-2005 рр. – участь у програмах НБУ з підвищення кваліфікації фахівців з банк. справи. Осн. напрями наук. діяльності: теор. та прикл. основи банк. справи; банк. інвестування; розвиток банк. справи у глобал. екон. середовищі. Викл. нормат. курси: «Банк. справа», «Міжн. фінанси» та спецкурс на магіст. програмі «Банківське інвестування» Чл. спец. вчен. ради Д.26.001.12 ун-ту. Автор понад 110 наук. та навч.-метод. праць. Осн. праці: Фінансово-кредитні важелі регулювання економіки України в перехідний період: Монографія. К., 1998 (у співавт.); Комерц. банки: реструктуризація та реорганізація: Монографія. К., 2004; Фінанси в системі макроекон. регулювання: Монографія. Тернопіль, 2008 (у співавт.); Фінансова математика. К., 2012 (у співавт.). 

Автор: С.В.Науменкова

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи