ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Артеменко Олександр Юрійович

26.04.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: асистент.

Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (2001). Кандидат дис. «Вплив пероксиду водню на концентрацію кальцію в тимоцитах щура» (2005). У Київ. ун-тї: з 2004 – асист.
Викладає: «Лабораторний практикум з спектральних методів досліджень», «Основи флюоресцентної спектроскопії», «Лабораторний практикум з біофізики», «Сучасні інформаційні технології в біології». Наук. інтереси: вивчення змін концентрації іонів кальцію у нормі та при патології методами флуоресцентної спектроскопії.
Бл. 30 праць, зокрема: Флуоресцентний аналіз мітохондріального кальцієвого транспорту в тимоцитах // Фізика живого, 2003 Т. 11 (у співавт.); Фосфоліпідний склад плазматичних мембран і активність фосфоліпази С в епітеліоцитах товстої кишки щурів при колітасоційованому канцерогенезі // Укр. біохім. журн., 2009. Т. 81 (у співавт.).

Автор: О. Ю. Артеменко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи