ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Богуцька Катерина Іванівна

03.08.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1995). 1998-2005 – асист. каф. біофізики; 2005 – доцент каф. біофізики біол. ф-ту. 2003 - кандидат дис. «Вплив полярності середовища та іонів металів на каталітичну активність транспортної і міозинової АТФаз м’язів». Стипендіат Міжн. наук.-освітньої програми для асп.(1998). Викладає курси: «Біофізика мембран», «Фізико-хімічні методи дослідження біомакромолекул», «Біофізичні методи досліджень», «Радіаційна біофізика».

Осн. напрямок наук. діяльності: дослідження впливу фіз.-хім. факторів середовища на функціонування скоротливих білків серцевого та гладеньких м’язів. 2003 за серію наук. робіт «Дослідження впливу активних субстанцій стафілококу та фізико-хімічних факторів середовища на функціонування скоротливих білків серцевого та гладеньких м’язів» нагороджена грамотою Президії НАН України.

Бл. 100 наук. та навч. -метод. праць, зокрема: 1. The influence of aluminum ions on actomyosin superprecipitation and myosin ATPase activity in cardiac muscle // Ukrainica Bioorganica Acta, 2011 (у співавт.); 2. Вплив іонів цинку на АТФазну активність міозину і реакцію суперпреципітації актоміозину серцевого м’яза // Біополімери і клітина, 2011 (у співавт.); 3. АТФазна активність міозину як характеристика функціонального стану серцевого м’яза в умовах норми та патології // Доповіді НАН України, 2012 (у співавт.); 4. Impact of carbon nanotubes on ATPase activity and superprecipitation reaction of natural actomyosin // Int. J. Physiol. Pathophysiol., 2012 (у співавт.); 5. Вибрані лекції з курсу «Радіаційна біофізика» для магістрів кафедри біофізики ННЦ «Інститут біології», 2012.

Автор: К.І.Богуцька

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи