ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ноздренко Дмитро Миколайович

07.12.1971

Місце народження: м. Тихорецьк, Краснодарський край, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.

Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1996), асп. Ін-ту фізіології ім. О.О. Богомольця (2001). Кандидат дис. «Динаміка формування моторних команд у сенсомоторній корі котів при виконанні цілеспрямованих рухів» (2003). У Київ. ун-ті: з 1996 мол. наук. співроб. каф. біофізики, з 2002 року наук. співроб. НДЛ збудливих систем біол. ф-ту. Читає спецкурси «Біофізика м’язів», «Радіаційна біофізика». Наук. інтереси: дослідження динаміки нелінійних скорочувальних процесів поодиноких волокон скелетного м’язу, контролю нелінійних ефектів скорочення з боку ЦНС, та впливу на процесси керування м’язовою активністю біологічно активних речовин.

Бл. 80 праць, зокрема: Myosin filament structure // Cell Biology International. V. 21. 1997 (у співавт.); Реакції нейронів моторної корі кішки при виконанні згинальних рухів за умов дії постійного зовнішнього навантаження // Фізика живого, 2002 (у співавт.); Нелінійні властивості камбаловидного м’язу щура // Фізика живого, 2007 (у співавт.); Радіаційна біофізика. Навч. посіб. К., 2005 (у співавт.); Основи теорет. фізики. Навч. посібник для студентів біол. ф-ту. К., 2007(у співавт.). 

Автор: Д.М. Ноздренко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи