ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нурищенко Наталія Євгенівна

02.02.1957

Місце народження: м.Сімферопіль.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.

Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1979). 2004 – докт-ру каф. біофізики біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис.: «Комплексообразование адренергических средств с катионами биометаллов и биолигандам»(1986), докт. дис. «Молекул. та біофізичні механізми дії ультразвуку при експериментальному запаленні і хронічному тонзиліті» (2005). У Київ. ун-ті: у 2004–08 старш. наук. співроб. відділу біофізики, з 2008 зав. НДС «Біофізика» Ін-ту фізіології ім. акад. П.Г.Богача біол. ф-ту, одночасно – професор каф. біофізики. Викладає: заг. курс «Біофізика», «Методологія та організація досліджень в біології», спецкурс: «Механізми міжклітинних комунікацій», «Біофізика нуклеїнових кислот», «Фізико-хімічні методи досліджень». Наук. інтереси: вивчення механізмів розвитку запальних патологій, а також можливості їх корекції за допомогою фіз. факторів. Неодноразово запрошувалась на роботу для співпраці до Патрського ун-ту (Греція) – грант Держ. фонду стипендій для стажування. З 2008 – чл. Вчен. ради біол. ф-ту, з 2007- чл. спец. вчен. ради Київ. ун-ту по захисту дис. зі спец. «Біофізика».

 Понад 120 праць, зокрема: Влияние стохастического ультразвука на биоэнергетику и свободнорадикальное окисление при экспериментальном воспалении. Доповіді національної академії наук України, 1995. №4; Віддалені результати стохастичної ультразвукової терапії хронічного тонзиліту. Доповіді національної академії наук України. 2001. № 12; Характерні зміни деяких показників крові хворих на хронічний тонзиліт при лікуванні стохастич-ним ультразвуком // Фізика живого, 2003. Т. 11. № 1; Запалення при м’язовій травмі// Фізика живого, 2007. Vol.16. N 1.

Автор: Л.І. Пелюх

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи