ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Оглобля Олександр Володимирович

26.04.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив фіз. ф-т Київ. ун-ту (1999). Кандидат дис. «Механічні, оптичні та електронні властивості одношарових вуглецевих нанотрубок» (2004). У Київ. ун-ті: з 2001 асист., з 2006 доцент каф. біофіз. біол. ф-ту. Читає лекції з курсів: «Основи інформатики», «Комп’ютерне моделювання в біології», «Основи теорет. фізики», «Біофіз. методи дослідження», «Спектроскопія біомакромолекул». Наук. інтереси: фіз. властивості новітніх матеріалів (фулеренів, вуглецевих нанотрубок) та питання біофізики (м'язове скорочення, кінетика біохім. процесів). Запропонував мат. модель участі титіну у скороченні скелетного м’язу. Для нанотрубок ним запропонована спрощена граткова модель, в якій чисельно були отримані коливальні спектри нанотрубок різної хіральності. Розраховані коливальні спектри нанотрубок застосовані для розрахунку теплоємності нанотрубок, що дозволило теоретично дослідити вплив хіральності нанотрубок на їх теплові властивості. Дослідив у рамках чисельної моделі Зу-Шриффер-Хігер вплив геометрії нанотрубок на їх опт. властивості. Досліджує особливості електропров. індивід. нанотрубок, і різноманітних їх з'єднань в залежності від геометрії складових частин. Є лауреатом Держ. премії Президента України для молодих вчених за 2007 за цикл наук. праць «Нові квантові ефекти в електропровідності мікроконтактів та нанотрубок». Бл. 35 наук., 7 навч. посіб.

Осн. праці: Термомеханіка фази розтягування скелетного м’яза // Доповіді НАН України. К., 2006 (у співавт); Математична модель участі титіну у циклі процесів скорочення скелетних м’язів // Доповіді НАН України. К., 2008 (у співавт.); Optical polarizability of zigzag single-walled carbon nanotubes fullerene-capped at one end and covalently bonded with benzene rings at the other end // Hundawi Journal of Nanomaterials, 2007 (у співавт.); Peculiarities of conductance of carbon nanotube based quantum dots// International Journal of Quantum Chemistry, 2009 (у співавт); Основи теорет. фізики: метод. посіб. для студентів біол. ф-ту. К., 2007 (у співавт.); Комп'ютерне моделювання в біології: навчальний посіб. для студентів. ННЦ «Інститут біології», К., 2012 (у співавт.).

Автор: О. В. Оглобля

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи