ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шелюк Ольга Вікторівна

22.09.1982

Місце народження: м. Луцьк.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: асистент.

Закінчила біол. ф-т Волин. держ. ун-ту (2004), асп. на кафедрі біофізики Київ. ун-ту (з 2004). Кандидат дис. «Механокінетика процесу скорочення-розслабленя гладеньких м’язів саесum щурів та вплив на неї інгібіторів натрієвої помпи» (2008). З 2009 – м. н. с. відділу Біофізики НДІ фізіології та асист. каф. біофізики (0,25 ставки) Київ. ун-ту, з 2011 – по теперішній час – асист. каф. Виконує обов’язки секретаря каф. Викладає спецкурси: Біофізика сенсорних систем, Структура і функції білків. Наукові інтереси: біофізика м'язів, зокрема визначення впливу чинників різної природи на механізм м’язового скорочення та об’єктивізація його параметрів, кінетика скорочення-розслаблення м'язів.

Бл. 30 праць, зокрема: Калiксарен бiс-гiдроксиметилфосфонова кислота змiнює механокiнетичнi параметри скорочення кiльцевих гладеньких м’язiв caecum щура, що викликанi ацетилхолiном // Доповіді НАНУ, 2007 (у співавт.); Вплив ультразвуку різних режимів на суперпреципітацію окисномодифікованого актоміознового комплексу скелетних м’язів кроля // Укр. біох. журн, 2011 (у співавт.); Дія електромагнітного поля наднизької частоти на АТP-азну активність актоміозину // Український біохімічний журнал, 2012 (у співавт.). У 2011 отримала Грант Президента України для обдарованої молоді.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи