ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Андрійчук Тетяна Ростиславівна

03.09.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1984). Кандидат дис. «Исследование свойств и регуляции активности Са2+, фосфолипид-зависимой протеинкиназы печени крыс на ранних этапах лучевого воздействия» (1990). У Київ. ун-ті: з 1988 інженер, з 1990 мол. наук. співроб., з 1992 наук. співроб., з 1998 старш. наук. cпівроб. лаб. фіз.-хім. біології, з 2004 доцент каф. біохімії біол. ф-ту.

Викладає спецкурси «Імунохімія», «Молекулярна імунологія» та «Молекул. механізми біосинтезу білка».

Осн. напрямок наук. діяльності: дослідження впливу стимуляторів радіорезистентності широкого спектру за умов формування радіаційно-індукованого апоптогенного сигналу у клітинах лімфоїдних органів.

Автор понад 50 наук. праць, в т. ч. 1 монографію у співавт. З 2003 – секретар спец. вчен. ради Київ. ун-ту по захисту дис. Осн. праці: Са2+, фосфолипидзависимая протеинкиназа печени крыс: физико-химические свойства и кинетические параметры // Укр. биохим. журн. 1990.Т.62, №2. (у співавт.); Вплив низьких доз іонізуючої радіації на стан про – та антиоксидантних систем тимоцитів щурів // Доповіді НАН України. 2002. №5. (у співавт.); Дослідження обміну пуринів в імунокомпетентних клітинах щурів за променевого ураження та при введенні рибоксину // Радіаційно-індукована структурно-метаболічна модифікація ентероцитів та лімфоїдних клітин. К. 2006 (у співавт.); Metabolic role of free radical reactions under radiation- induced apoptosis // VIII Parnas Conference. 2011.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи