ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Давиденко Анатолій Васильович

12.08.1946

Місце народження: м. Кречевиці Новгород.ської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту за спец. «Біолог-генетик»(1974). Працював на біол. ф-ті інженером (1975), мол. наук. співроб. (1976), старш. наук. співроб. (1983), з 2002 – доцент каф. біохімії. 1983 – кандидат дис. «Биохимические механизмы нейротоксического действия терефталевой кислоты и ее диметилового эфира». Осн. наук. інтереси: радіаційна біохімія і токсикологія: дослідження комбінованої дії сублетальних доз іонізуючої радіації та інших чинників (важких металів, пестицидів) на функціонал. активність клітин та їх органел. Читає спецкурси: «Основи наук. досліджень і методи практичної біохімії», «Вуглеводи».

Автор 64 наук. і наук.-метод. робіт, 3 метод. розробок та 2 авт. свідоцтв.

Осн. праці: Угнетение активного захвата норадреналина и холина синаптосомами мозга крыс при воздействии терефталевой кислоты и ее диметилового эфира // Укр. биохим. журн.1982. Т. 54. №2.; Активность ферментов глутатионзависимой антиокислительной системы головного мозга в условиях ионизирующей радиации. Докл. АН УССР. Сер. Б. Геол., хим. и биол. науки. 1987. № 11; Окисне фосфорилювання в мітохондріях ентероцитів тонкої кишки за довготривалої дії іонізуючої радіації // Укр. біохім. журн. 2002. Т. 74. № 4 (додаток 2); Біохімія. Підручник, К., вид. КНУ, 2012.

Автор: А.В. Давиденко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи