ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дворщенко Катерина Олександрівна

21.03.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: науковий співробітник.

Основний напрямок наукової роботи – молекулярні механізми структурно-функціональної реорганізації біологічних систем організму при дії пошкоджуючих чинників і можливі шляхи їх корекції: біохімічні основи пошкодження і формування адаптаційно-компенсаторних реакцій, скоординовані механізми системної відповіді, діагностичні та прогностичні критерії оцінки функціонального стану організму. Зокрема, вивчення біоенергетичних процесів (аеробне окиснення циклу Кребса, обмін аденіннуклеотидів), окисно-антиоксидантного балансу (інтенсивність процесів вільнорадикального окиснення ліпідів, протеїнів та активність ензимів антиоксидантного захисту), визначення протеїнового і ліпідного складу, дослідження цитокінового профілю та експресії генів у клітинах органів травної системи та крові. 

Автор 175 публікацій, серед яких 60 статей. Нагороди: стипендіат КМ України для молодих учених (2008), стипендіат Київ. міського голови для обдарованої молоді (2008). 

Основні праці: Характеристика білково-ліпідного складу клітин слизової оболонки шлунка, гепатоцитів, підшлунковій залози, тимоцитів і плазми крові при стресовій моделі виразки // Доповіді НАН України, 2007; 
Ліпідний та білковий склад плазми крові щуріві за умов експериментальної виразки шлунка // Доповіді НАН України, 2007; 
Influence of multiprobiotic «Simbiter acidophilic concentrated» on pro- and antioxidant balance in rat liver during long-term gastric hypoacidity // Annales Universitatis Mariae Curie- Sklodowska. 2010; 
Expression of Cckbr, Gast, Reg1α, Tgfb1 genes in rat pancreas upon long-term hypoacidity and with administration of multiprobiotic «Symbiter<sup>®</sup> acidophilic» concentrated // Biopolymers and Cell, 2012; 
Стрес-респонсивні системи підшлункової залози щурів в умовах тривалої шлункової гіпохлоргідрії та за введення мультипробіотика «Симбітер<sup>®</sup>» // Укр. біохім. ж-л, 2013.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи