ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гребіник Дмитро Миколайович

13.02.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: асистент.

2002 закінчив біол. ф-т; асп-ру каф. біохімії біол. ф-ту Київ. ун-ту (2005). З 2005 асист. каф. біохімії. Кандидат дис. «Кальцієвий гомеостаз на ранніх етапах апоптозу тимоцитів щура»(2006).Напрямком наук. роботи: вивчення механізмів індукції апоптичної загибелі у імунних клітинах на ранніх етапах дії радіації та активних форм кисню. Читає лекції за спецкурсами «Біохім. механізми ушкодження клітин», та «Нуклеїнові кислоти», проводить семінари та практ. заняття з нормат. курсів «Біотехнологія», «Хімія біоорганічна» та «Біохімія». Опублікував 6 наук. статей у фахових виданнях, розробив (у співавт.) і підготував до друку 4 зб. и наук.-метод. вказівок. Лауреат стипендії ім. О.В. Палладіна для студентів (1998/99). переможець конкурсу Президії АН України на кращу наук. роботу (2001).

Осн. праці: Вплив рентгенівського опромінення і пероксиду водню на концентрацію вільного Са 2+ у тимоцитах// Вісник Київ. ун-ту. Серія біологія. 2003, №38.; Исследование кальциевого гомеостаза в тимоцитах при апоптозе. I. Повышение концентрации цитозольного Са 2+ на ранней стадии апоптоза, индуцированного пероксидом водорода// Укр. біохім. журн. 2004, Т. 76, № 6; Исследование кальциевого гомеостаза в тимоцитах при апоптозе. II. Аккумуляция Са 2+ митохондриями и эндоплазматическим ретикулумом // Укр. біохім. журн. 2005, Т. 77, № 2.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи