ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хілько Тетяна Дмитрівна

08.04.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.

1976 – закінчила Київ. ун-т, 1982 – асп-ру Ін-ту фізіології рослин АН України. 1983 – кандидат дис. «Кинетика клеточной популяции апикальной меристемы стебля озимой пшеницы в связи з её морозоустойчивостью». З 2002 – обрана за конкурсом і працює в ун-ті на посаді старш. наук. співроб. відділу біохімії НДІ фізіології імені Петра Богача біол. ф-ту. Осн. наук. напрямок – вивчення регуляторних біохім. механізмів трансдукції сигналів за умов розвитку різних патологічних станів; ферментного, ліпідного статусу мембран і стану клітин шлунково-кишкового тракту за умов експериментальних моделей. Приймає участь в міжн. грантах по визначенню ефективних біохім. механізмів дії екстрактів лікарських рослин.

Автор і співавтор 79 наук. праць і 3 патентів.

Осн. праці за останні роки (у співавт.): Участь циклічних нуклеотидів і фосфоліпідів у передаванні сигналу Н3 гістамінового рецептора в паріетальних клітинах слизової оболонки шлунку щурів при експериментальній виразці // Укр. біохім. журн., 2005; Ядерна ДНК клітин слизової оболонки шлунка за умов дії стресу у щурів // Physics of the alive. 2008; Defence factors of mucosa at duodenum ulcer model and influence Fenugreek extract in rats // Annales universittatis Mariae-Curie-Sklodowska. 2010; Gastric and duodenal glycoproteins of protective mucus at ulcerogenesis // Nauka i studia, Biologia. 2011; Порівняльний аналіз глікопротеїнів шлункового і дуоденального слизу при ульцерогенезі // Вісник проблем біології і медицини, Клінічна та експериментальна медицина. 2011; Порівняльний аналіз ліпідного складу плазматичних мембран клітин слизових шлунка і дванадцятипалої кишки при експериментальних моделях виразки // Медична хімія. 2011 Порівняння активності мембранозв’язаних ферментів клітин слизових шлунка та дванадцятипалої кишки за умов моделювання виразки // Вісник проблем біології і медицини. 2011; Phospholipids content of plasma membranes of gastric and duodenum mucosa at the experimental ulcerogenesis // Nauka i studia, Biologia. 2011.

Автор: Т.Д.Хілько

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи