ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хижняк Світлана Володимирівна

14.04.1961

Місце народження: с. Успенівка, Гуляйпільського району Запорізької області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.

1984 закінчила біол. ф-т, у 1988 – асп-ру Київ. ун-ту за спец. «Біохімія». З 1989 – в лаб. «Фізико-хімічної біології» біол. ф.-ту, з 1998 пров. наук. співроб. 1989- кандидат дис. «Транспорт кальция мембранами саркоплазматического ретикулума скелетных мышц кролика на ранних этапах лучевого воздействия», 1997 – докт. дис. «Структурні особливості та транспортні властивості плазматичної мембрани ентероцитів тонкої кишки після впливу іонізуючої радіації». Сфера наук. досліджень: мембранологія та радіаційна біохімія; вивчення біохім. механізмів мембрано-залежних процесів клітинного ушкодження та адаптації за дії фіз. і хім. чинників. Кер. чи приймала участь у виконанні спільних наук.-досл. проектів, в т. ч. і міжн. Отримала міжн. наук. гранти Сороса (1992) та State Scholarships Foundation, Greece (2004). Чл. спец. вчен. ради Київ. ун-ту по захисту дис. зі спец «Радіобіологія». Вела спецпрактикум «Біохімічна характеристика функціонального стану клітин» та «Радіаційна біохімія». Під кер. захищено 4 кандидат дис.

Автор понад 120 наук. та наук.-методич. праць.

Осн. праці: Екологічна біохімія. Навч. посіб. К., 2005 (у співавт.); Англо-українсько-російський словник біохімічних термінів. К., 2005 (у співавт.); Радіочутливість клітин епітелію тонкої кишки. К., 1997; Транспорт нейтральних амінокислот мембранами щіткової кайми тонкої кишки після впливу іонізуючої радіації. К., 1996; Ентероцити тонкої кишки та радіація. К., 2003(у співавт.); Радіаційно-індукована структурно-метаболічна модифікація ентероцитів та лімфоїдних клітин. К., 2006; Клітинні механізми токсичності кадмію. К., 2010; Вплив іонізуючої радіації низької потужності на ліпідний стан внутрішньої мембрани ентероцитів тонкої кишки // Радіологічний вісник., 2011. Т. 57, № 1. 

Автор: С.В. Хижняк

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи