ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Компанець Ірина Володимирівна

06.10.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1999 закінчила біол. ф-т. Київ. ун-ту, асп-ру з 1999. З 2001 – асист., а з 2006 – доцент каф. біохімії. Кандидат дис. «Функціонування інтерферонозалежних систем трансдукції сигналу в лімфоїдних клітинах щурів за умов дії іонізуючої радіації»(2002).Читає лекції зі спецкурсів: «Основи нейрохімії», «Біохім. механізми розвитку імунодефіциту». Осн. напрями наук. досліджень – вивчення клітинних систем трансдукції сигналу за різних патол. станів. Вивчено роль ключових ферментів системи інтерферону у реакціях лімфоїдних клітин тварин на дію іонізуючої радіації та у розвитку виразкової хвороби шлунку. Досліджено радіозахисні властивості речовин – індукторів інтерферону та їх вплив на активність інтерферонзалежних ферментів за умов опромінення.

Має 35 наук. і 3 наук.-метод. праці.

Осн. праці: Біол. мембрани: методи дослідження структури та функцій. Навч. посіб. К., 2005 (у співавт.); Метод. рекомендації до спецпрактикуму «Структура і функції біол. мембран, К., 2005.; Активність 2′,5′-олігоаденілат-синтетази в лімфоцитах селезінки щурів при хронічній етанольній інтоксикації та введенні оцтовокислого цинку // Укр. біохімічний журнал. – 2010. – т. 82, № 4, (у співавт.); Титр інтерферону та 2,5-олігоаденілат-синтетазна активність у лімфоцитах тимусу щурів за гіпергастринемії, спричиненої омепразолом // Biopolymers and Cell. – 2013. – т. 29, № 1; Продукція інтерферону лімфоцитами селезінки й тимусу щурів за умов тривалої гіпоацидності // Укр. фізіологічний журнал. – 2013. – т. 59, № 1.

Автор: І.В. Компанець

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи