ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Майданюк Анатолій Володимирович

30.08.1953

Місце народження: м. Гайворон Кіровогрдської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1976 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту. З 1976 працював в Миронів. НДІ селекції та насінництва пшениці на посадах старш. лаборанта, мол. наук. співроб, старш. наук. співроб., кер. аналіт. групи відділу фізіології рослин. 1979 – аспір. каф. біохімії біол. ф-ту, з 1982 – асист.каф. біохімії біол. ф-ту Київ. ун-ту. З 1990 – на посаді доцент каф. біохімії. 1993 отримав звання доцент З 2001 – старш. наук. співроб. НДЛ фізико-хімічної біології біол. ф-ту. У 1983 – кандидат дис. «Молекулярные механизмы радиочувствительности аденилатциклазы головного мозга крыс». Проводив лаб. та семінарські заняття з курсу «Заг. біохімія», читав лекції із спецкурсів «Фіз.-хім. методи в біохімії» та «Основи ферментативної кінетики». Сфера наук. інтересів – біохім. механізми апоптозу.

Автор понад 65 наук. публікацій та авт. свідоцтва на винахід. Осн. праці: Методические указания к написанию курсовых работ по биологии (для студентов биол. ф-тов). К., 1989; Метод. аспекти ТШХ аденілових нуклеотидів на силікагелі// Вісник Київ. нац. ун-ту. Біологія. 2002, вип. 36-37; Чутливий спектрофлуориметричний метод кількісного визначення АТФ// Вісник Київ. нац. ун-ту. Біологія. 2006, вип. 47-48; Аденінові нуклеотиди у тканинах шлунка іф плазмі крові щурів за умов стрес-індукованих уражень слизової оболонки // Зб. наук. праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології». 2012, вип. 5.

Автор: А.В. Майданюк

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи