ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Остапченко Людмила Іванівна

14.02.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН ВШ України.

Закінчила біол. ф.-т (1976), асп-ру біол. ф-ту (1984) Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Свойства и регуляция активности цАМФ-зависимых протеинкиназ мозга крыс в начальный период острого лучевого поражения» (1983). Докт. дис. «Молекул. механізми функціонування систем білкового фосфорилювання в лімфоцитах селезінки щурів в умовах радіаційного впливу» (1997). У Київ. ун-ті: з 1984 мол. наук. співроб., з 1986 наук. співроб., з 1992 старш. наук. співроб., з 1994 пров. наук. співроб., з 1998 гол. наук. співроб., заст. декана біол. ф-ту, з 2000 професор каф. біохімії, з 2004 зав. каф. біохімії. 2002–10 декан біол. ф-ту. З 2010 р. – директор ННЦ «Інститут біології» Київ. ун-ту. Викладає: нормативний курс «Біоорганічна хімія», «Біохімія», «Біотехнологія».

Осн. напрями наук. діяльності: дослідження універсальних систем регуляції трансдукції сигналу в клітинах за умов розвитку різних патологічних станів, серед них – біохім. процеси в клітинах слизової шлунка та кишечнику за умов розвитку різної патології шлунково-кишкового тракту. Голова метод. комісії з біології МОН України, гол. спец. вчен. ради Київ. ун-ту за спец. «Радіобіологія», «Біохімія», «Фізіологія рослин», «Екологія»; відп. ред. журн. «Вісник Київ. ун-ту (серії «Біологія», «Проблеми регуляції фізіол. функцій»), чл. багатьох наук. тов-в і редколегій журн. Бл. 500 праць, зокрема: Молекулярні механізми регуляції активності циклонуклеотид- та кальційзалежних протеїнкіназ лімфоїдних клітин в умовах радіації. К., 1999; Гормональна регуляція обміну речовин і функцій організму. К., 2003; Вплив харчових добавок із різним механізмом дії на структурно-функціональний стан шлунку. К.,2008.- 160 с.; Фізіолого-біохімічні механізми виразко утворення. К., 2008; Біохімічні механізми апоптозу. Навчальний посібник. К., 2009; Біохімія. Підручник, К., вид. КНУ, 2012. Засл. діяч науки і техніки України. Премія ім. О.В. Палладіна (2005). Нагороджена знаками «Петро Могила» (2007); «За наук. досягнення» (2008), орденом княгині Ольги ІІІ ст. (2009).

Л-ра: Імена славних сучасників. К., 2004; Шляхами успіху. К., 2008.

Автор: Л.І. Остапченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи