ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Цудзевич Борис Олександрович

02.04.1939- 12.10.2015

Місце народження: м. Красилів, тепер Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН ВШ України.

Заслужений професор КНУ. Закінчив біол. ф.-т Київ. ун-ту (1966). Кандидат дис. «Вплив РНК дріжджів та її гідролізатів на обмін нуклеїнових кислот за променевого ураження» (1971). Докт. дис. «Роль посттрансляційних модифікацій білків у регуляції активності хроматину за променевого ураження». (1982). У Київ. ун-ті: з 1966 асист., з 1967 старш. викл., з 1974 доцент, з 1984 професор каф. біохімії біол. ф-ту. У 1976–79 заст. декана біол. ф.-ту. Осн. наук. праці присвячені вивченню механізмів дії іонізуючої радіації на організм людини і тварин, а також пошуку високоефективних антипроменевих засобів. – Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (1986). Брав участь у розробці та впровадженні препарату МІГІ-К з метою підвищення загальної радіорезистентності працівників ЧАЕС та населення, що проживає в зонах підвищеного ризику, забруднених радіонуклідами, в тому числі й у м. Києві. Читає лекції з нормат. курсу «Біохімія», «Радіобіологія» та спецкурсів «Молекулярні механізми біосинтезу білків», «Фізико-хім. методи в біохімії, «Радіаційна біофізика та біохімія», з двох останніх проводяться спецпрактикуми на унікальних сучас. приладах. Чл. спец. ради Київ. ун-ту із захисту дис. за спец. «Біохімія», «Імунологія». Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (1998), Лауреат першої премії Асоціації Євроазіатських ун-тів, Лауреат премії імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка за цикл наукових праць «Метаболізм ксенобіотиків в живих організмах» (2012). Має нагороду Ярослава Мудрого АН ВШ України (2002), пам'ятний знак НАПН "Ушинський К. Д." (2009). Підготував 4 доктори, 7 кандидатів наук.
Опублікував понад 220 наук. робіт, серед них 4 монографії, наук. статті, підруч. та метод. розробки.
Осн. праці: Біохімічна модель регуляції активності хроматину», К., 1983, Біохімія: підручник, практикум, збірник задач і вправ (1988, 1995, 2002), Фізико-хімічні методи в біохімії. К., 1983, Радіаційно-індукована структурно-метаболічна модифікація ентероцитів та лімфоїдних клітин, К.,2006; монографія «Ксенобіотики: накопичення, детоксикація та виведення з живих організмів». Тернопіль. – 2012, 384 с. (у співавт.). Л-ра: Академіки академії наук Вищої школи України. Довідник.1997, 2002. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: Шляхами успіху. К., 2008.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи