ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Войціцький Володимир Михайлович

31.01.1950

Місце народження: м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН ВШ України.

У 1972 закінчив Київ. ун-т фіз. ф-т за спец. «Експериментальна ядерна фізика». У 1978 – асп-ру МДУ за спец. «Молекулярна біологія». Працює асист. (1978), доцент (1982), професор каф. біохімії (1992) Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Исследование электрогенной активности бактериородопсина в модельных водно-липидных системах» (1979). Докт. дис. «Кальций-транспортирующая система саркоплазматического ретикулума скелетных мышц на ранних этапах лучевого воздействия»(1990). Читав лекції з нормат. курсу «Біорізноманіття», спецкурсів «Біоенергетика», «Екологічна біохімія», «Основи використання радіоізотопів в біохім. дослідженнях», «Сучас. проблеми радіобіології». Коло наук. інтересів: радіаційна біохімія та радіоекологія; дослідження впливу іонізуючої радіації на структурно-функціон. властивості мембран ентероцитів тонкого кишечника, гепатоцитів, формених елементів крові. Акад. АН ВШ України (2002).Чл. спец. вчен. ради Київ. ун-ту по захисту дис. Д 26.001.24. Чл. редколегії 3-х наук. журн. Нагороди: бронзова медаль ВДНГ СРСР (1982), ІІІ премія МВССО УРСР (1984), премія ім. Т.Г. Шевченка Київ. нац. ун-ту (1987), Соросовській професор (1999), пам’ятна медаль з нагоди 10-ї річниці Антарктичної станції «Акад. Вернадський» (2005). Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (1998).
Підготував 14 кандидат, 2 докт. наук.

Автор понад 350 наук. та наук.-метод. праць, серед них у співавт. 38 підруч., навч. посіб., наук. видань (монографій); співавтор циклу підруч. для ЗОШ. (укр., рос., угор. та рум. мовами).

 Осн. праці: Біохімія. Підруч. 1988, 1995, 2002. Біологія. Підруч. 2003, 2007; Сучас. методи біохімічних досліджень. К., 2001; Екологічна біохімія. К., 2005; Ентероцити тонкої кишки та радіація. К., 2003; Радіаційно-індукована структурно-метаболічна модифікація ентероцитів та лімфоїдних клітин. К., 2006. Л-ра: Сучасна Укр. Енциклопедія. К., 2003. Т.3; Вплив іонізуючої радіації низької потужності на ліпідний стан внутрішньої мембрани ентероцитів тонкої кишки // Радіологічний вісник, 2011. Т. 57, № 1.

Автор: В.М. Войціцький

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи