ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Біохімії науково-дослідна лабораторія Біохімії науково-дослідна лабораторія

Відділ було створено в Інституті фізіології в 1961 році під назвою “Відділ біохімії і радіобіології”.

В різні роки відділом керували:

1961-1975 рр. — д.б.н. Сопін Є.Ф.
1975-2001 рр. — д.б.н. Фінагін Л.К.
2001-2010 рр. — д.б.н. Остапченко Л.І.
З 2010 р. — к.б.н. Дворщенко К.О.

Ключові дати в історії відділу:
1961 р. – заснування відділу  (під назвою “Відділ біохімії і радіобіології”).
1980 р. – відділ біохімії ввійшов до складу відділу церебро-вісцеральних взаємовідношень.
2001 р. – відділ біохімії відновлено як самостійну структурну одиницю в складі інституту фізіології.
2010 р. – відділ біохімії реформовано в науково-дослідну лабораторію біохімії в рамках відділення біологічних та біомедичних технологій.

У різні роки в рамках відділу розроблялась наступна наукова тематика:
- З’ясування біохімічних механізмів впливу іонізуючих випромінювань і застосування шляхів їх нормалізації (під керівництвом Є.Ф.Сопіна).

- Дослідження впливу холінергічних і адренергічних речовин на біосинтез холестерину (Л.К.Фінагін)
- Вплив холіну на обмін фосфоліпідів у динаміці променевого ураження (В.М.Гайдай)
- Обмін ліпідів у спермі в різні строки її збереження в нормі та після рентгенівського опромінення (І.С. Головінська).
- Дослідження процесів метилювання і фосфорилювання системи АДФ+АТФ при порушенні холінергічної іннервації і при променевому ураженні (М.Є.Кучеренко, З.М.Мірошниченко).
- Обмін холестерину і фосфоліпідів при променевому ураженні тварин і пошук засобів нормалізації цих процесів (Л.К.Фінагін, І.С.Головинська, Л.С.Лотоцька).
- Вивчення впливу гіпоталамуса на синтез катехоламінів і обмін фосфоорганічних сполук у нормі та за умов опромінення тварин, механізмів транспорту холестерину та його участі в функції мембран (Л.К.Фінагін, В.Ф.Затоковенко, З.М.Мірошниченко).
- Механізми транспорту холестерину і його участь в діяльності мембран. В результаті чого було з'ясовано розподіл холестеринових фракцій в плазматичній і ядерній мембранах еритроцитів і клітин печінки в нормі і при гіперхолестеринемії, нагромадження холестеринових фракцій у печінці та інших тканинах в цих умовах, зміна функції еритроцитарної мембрани при підвищенні вмісту холестерину в еритроцитах. Встановлено, що активність холестерол-естерази в плазматичній мембрані печінки найбільш висока.
- Вивчення функціонування універсальних систем регуляції трансдукції сигналу (циклонуклеотид-, кальцій- та 2',5'-олігоаденілатзалежних каскадів) в клітинах слизової оболонки травного тракту за умов розвитку та гоєння нейро-дистрофічних уражень (під керівництвом Остапченко Л.І.).
- Дослідження біохімічних механізмів патогенезу кислотозалежних захворювань та розробка методів їх профілактики.

Дворщенко Катерина Олександрівна

  • Останні зміни:
21.03.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: науковий співробітник.

Cфера наукових інтересів: Молекулярні механізми структурно-функціональної реорганізації біологічних систем організму при дії пошкоджуючих чинників і можливі шляхи їх корекції: біохімічні основи пошкодження і формування адаптаційно-компенсаторних реакцій, скоординовані механізми системної відповіді, діагностичні та прогностичні критерії оцінки функціонального стану організму.
Закінчила з відзнакою біологічний факультет (1999), аспірантуру кафедри біохімії біологічного факультету (2002). З 2004 – молодший науковий співробітник, з 2007 – науковий співробітник, з 2010 – зав. НДЛ Біохімії відділення біологічних та біомедичних технологій ННЦ «Інститут біології». Кандидатька дисертація «Вплив іонізуючої радіації та пероксиду водню на показники окисно-антиоксидантної рівноваги та енергетичного обміну в тимоцитах та гепатоцитах in vitro»(2004).

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи