ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Біологічних і біомедичних технологій відділення Біологічних і біомедичних технологій відділення

Берегова Тетяна Володимирівна

  • Останні зміни:
23.10.1955

Місце народження: м. Бердичів Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
фізіолог людини і тварин, доктор біологічних наук, професор

Читати далі >Дворщенко Катерина Олександрівна

  • Останні зміни:
21.03.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: науковий співробітник.

Cфера наукових інтересів: Молекулярні механізми структурно-функціональної реорганізації біологічних систем організму при дії пошкоджуючих чинників і можливі шляхи їх корекції: біохімічні основи пошкодження і формування адаптаційно-компенсаторних реакцій, скоординовані механізми системної відповіді, діагностичні та прогностичні критерії оцінки функціонального стану організму.
Закінчила з відзнакою біологічний факультет (1999), аспірантуру кафедри біохімії біологічного факультету (2002). З 2004 – молодший науковий співробітник, з 2007 – науковий співробітник, з 2010 – зав. НДЛ Біохімії відділення біологічних та біомедичних технологій ННЦ «Інститут біології». Кандидатька дисертація «Вплив іонізуючої радіації та пероксиду водню на показники окисно-антиоксидантної рівноваги та енергетичного обміну в тимоцитах та гепатоцитах in vitro»(2004).

Читати далі >Преображенська Тамара Дмитрівна

  • Останні зміни:
28.03.1945 23:52:00

Місце народження: Київ.
Науковий ступінь: Кандидат біологічних наук.
Остання займана посада: Завідувач "Діагностичної лабораторії" ННЦ "Інститут біології", Старший науковий співробітник.
Сфера наукових інтересів: дослідження імуностабілізуючих, цитопротекторних та протизапальних властивостей комплексу активних речовин природного походження за умов різних патологічних процесів.

Читати далі >Степанова Людмила Іванівна

  • Останні зміни:
20.11.1961

Місце народження: Третій лісопункт Зейського району Амурської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.

У 1982 закінчила біол. ф.-т Благовіщен. держ. пед. ін-ту ім. М.І.Калініна. У 2005 – кандидат дис. «Ліпідний склад апікальної мембрани ентероцитів тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації». З 1990 – пров. інженер, з 2006 – мол. наук. співроб., з 2008 – наук. співроб. Київ. ун-ту. 
Фахівець у галузі ліпідології. Вивчає вплив іонізуючої радіації в сублетальних та малих дозах на ліпідний склад мембран ентероцитів, мітохондрій тонкого кишечника, гепатоцитів та формених елементів крові. Результати наук. роботи доповідались на вітчизн. та заруб. наук. з’їздах та конференціях. Автор 48 наук. праць.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи