ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Біорегулятори природного та синтетичного походження. Міжфакультетська НДЛ. Біорегулятори природного та синтетичного походження. Міжфакультетська НДЛ.

Біорегулятори природного та синтетичного походження. Міжфакультетська НДЛ. Створена 2006, наук. кер. – д-р хім. наук, проф. Ю.М. Воловенко (з 2006), зав лаб. – д-р хім. наук, провід. наук. співроб. О.В. Туров (2006-2010), к.х.н., ст. наук. співроб. Л.М. Потіха (з 2011). Серед співроб. НДЛ 17 канд. наук, 4 інженери. Наук. напрями: розробка методів спрямованого синтезу біорегуляторів, переважно гетероциклічних сполук; синтез аналогів природ. біоактивних сполук; вилучення та модифікація природ. об’єктів; розробка нових флуоресцентних сенсорів; дослідж. отриманих речовин сучас. фіз.-хім. методами. Визначні розробки: синтезовано ряд нових гетероциклічних структур, які містять фармакофорні фрагменти піролу, піролохіноксаліну, піридазину, піридобензімідазолу, імідазопіридину, бензотіазину, піразолу, індолізину, піримідоізоіндолону, імідазопіридину, імідазопіримідину, імідазотіазолу та ін.; нові оптично активні ліганди для каталізаторів енантіоселективного гідрування; конформаційно утруднені амінокислоти для потреб мед. хімії та нові флуорозаміщені амінокислоти для ЯМР-досліджень; новий тип пептидоміметиків, у яких пептидний вигин імітується шляхом уведення ізоіндольного циклу до послідовності амінокислот; глікозиди бензопіранонів за умов міжфазового каталізу; азагетероциклічні енамінокетони шляхом взаємодії заміщених ацетонітрилів з естерами та хлорангідридами амінокислот; велика гр. амінокислотних і пептидних похідних заміщених бензопіронів (кумаринів, неофлавонів, ізофлавонів та їх гетероциклічних аналогів). Започатковано новий альтернативний підхід до синтезу дигідропіримідинонів. Використано Me3SiCl як промотор і зв’язувач води. Розширено межі застосування реакції Біджинелі шляхом оптимізації умов її проведення. На основi аналогiв природ. сполук – флавонолiв розроблено флуоресцентний зонд для реєстрацiї аденозинтрифосфату (АТФ) у водних розчинах. Синтезовано й досліджено флуоресцентні сенсори на основі 3-гідроксихінолону з довгохвильовим поглинанням, у т.ч. сенсор, який дозволяє вимірювати силу акцепторів водневого зв’язку в розчинах. Вперше розроблено підхід до флуориметричних вимірювань основності середовища на рівні розриву та утворення водневих зв’язків. НДЛ підтримує наук. співроб. з Ун-том Поля Сабатьє м. Тулузи (Франція), Ун-том Луї Пастера м. Страсбург (Франція), Лаб. макромолекул. фізико-хімії м. Нансі (Франція), Ун-том м. Констанц (Німеччина), Ун-том м. Карлсруе (Німеччина), Томським держ. Ун-том (Росія), Ун-том м. Уппсали (Швеція), Ун-том м. Сан-Дієго (США), Ун-том м. Сарагоси (Іспанія). За час роботи НДЛ опубліковано 2 монографії, 2 підруч., 8 навч. посіб., понад 250 наук. статей та отримано 4 патенти України. О.В. Шабликіна

Бійцева Ангеліна Володимирівна

 • Останні зміни:
22.09.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: мол. наук. співроб..
Хімік-органік, канд. хім. наук. У Київ. ун-ті: 2006 – інженер, з 2008 – мол. наук. співроб. каф. неорганічної хімії, з 2011 – мол. наук. співроб. каф. органічної хімії.

Читати далі >Бойко Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
16.06.1957

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1979-86 – інженер, мол. наук. співроб. ІФХ АН УРСР. 1986-88 – наук. співроб.-консультант Президії АН УРСР, 1988-97 – старш. наук. співроб., зав. лаб. фіз.-хімії спец. матеріалів Ін-ту проблем матеріалознавства НАН України. 1997-2002 – нач. відділу управ., заст. нач. департаменту МОН України у справах науки і технологій. У Київ. ун-ті: 2003 – провід. наук. співроб., заст. дир. Хіміко-біологічного науково-виробничого центру, з 2007 – старш. наук. співроб. НДЛ «Біорегулятори природного та синтетичного походження».

Читати далі >Воловенко Юліан Михайлович

 • Останні зміни:
12.06.1950

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: декан, зав. каф..
У Київ. ун-ті: 1972 – інженер, лекц. асист., асист., старш. викл., 1989 – доц., 1998 – проф., 2004-07 та з 2009 – зав. каф. органіч. хімії, з 2007 – декан хім. ф-ту. Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки за цикл «Молекулярний дизайн гетероциклічних сполук» (1998). Засл. діяч науки і техніки України (2009).

Читати далі >Горбуленко Наталія Василівна

 • Останні зміни:
11.07.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1979-80 – інженер НДЧ, 1980-2000 – мол.наук. співроб., 2000-06 – інженер І категорії, з 2006 – провідний інженер НДЧ каф. органічної хімії, з 2012 – молодший науковий співробітник

Читати далі >Єгорова Тетяна Володимирівна

 • Останні зміни:
06.02.1976

Місце народження: м. Конотоп Сумської обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 2002 – мол. наук. співроб. каф. органіч. хімії.

Читати далі >Кисіль Андрій Іванович

 • Останні зміни:
27.04.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 2007 – інженер, 2008 – мол. наук. співроб. каф. органіч. хімії.

Читати далі >Коваленко Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
02.12.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1973 – лаборант, 1976 – інженер каф. фіз. та колоїдної хімії, 1980-2000 – мол. наук. співроб., 2001 – інженер, з 2007 – наук. співроб. каф. органічної хімії.

Читати далі >Кучеренко Тетяна Тимофіївна

 • Останні зміни:
27.06.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1980 – інженер, старш. інженер хім. ф-ту, з трав. 1990 – мол. наук. співроб., з груд. 1990 – наук. співроб., з 2006 – старш. наук. співроб. каф. органічної хімії.

Читати далі >Москвіна Вікторія Сергіївна

 • Останні зміни:
02.02.1984

Місце народження: м. Артемівськ Донецької обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: з 2009 – мол. наук. сп-к каф. органічної хімії.

Читати далі >Пласконь Андрій Стефанович

 • Останні зміни:
14.03.1982

Місце народження: м. Калуш, Івано-Франківської обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 2008 – інженер I кат. НДЛ біорегуляторів природного та синтетичного походження, з 2009 – мол. наук. співроб. НДЛ біорегуляторів природного та синтетичного походження.

Читати далі >Потіха Людмила Михайлівна

 • Останні зміни:
06.02.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1989 – інженер, мол. наук. співроб., 1997 – наук. співроб., з 2005 – старш. наук. співроб. каф. органічної хімії, з 2011 – зав. НДЛ Біорегуляторів природного та синтетичного походження.

Читати далі >Туров Олександр Всеволодович

 • Останні зміни:
13.05.1951- 25.09.2013

Місце народження: с. Горенка Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1973 – інженер, старш. інженер, 1981 – старш. наук. співроб., 1988 – зав. НДЛ «Синтез біол. активних сполук», з 2001 – провід. наук. співроб. каф. органічної хімії, з 2006 – зав. міжфакульт. НДЛ «Біорегулятори природного та синтетичного походження».

Читати далі >Шилін Сергій Володимирович

 • Останні зміни:
26.03.1977

Місце народження: м. Бровари.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1999 – інженер НДЧ, 2011 – мол. наук. співроб. НДЧ каф. органічної хімії.

Читати далі >Шкільна Надія Василівна

 • Останні зміни:
22.09.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: інженер.
У Київ. ун-ті: 2003-2012 – інженер каф. органіч. хімії.

Читати далі >Шокол Тетяна Віталіївна

 • Останні зміни:
23.01.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1983 – інженер, 1990 – наук. співроб., 1995 – асистент, 1998 – наук. співроб., з 2003 – старш. наук. співроб. каф. органічної хімії.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи