ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бойко Олександр Миколайович

16.06.1957

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Бойко Олександр Миколайович (16.06.1957, м. Одеса), хімік-неорганік, канд. хім. наук. 1979 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1983 – асп-ру ІФХ АН УРСР. 1979-86 – інженер, мол. наук. співроб. ІФХ АН УРСР. 1986-88 – наук. співроб.-консультант Президії АН УРСР, 1988-97 – старш. наук. співроб., зав. лаб. фіз.-хімії спец. матеріалів Ін-ту проблем матеріалознавства НАН України. 1997-2002 – нач. відділу управ., заст. нач. департаменту МОН України у справах науки і технологій. У Київ. ун-ті: 2003 – провід. наук. співроб., заст. дир. Хіміко-біологічного науково-виробничого центру, з 2007 – старш. наук. співроб. НДЛ «Біорегулятори природного та синтетичного походження». Канд. дис. «Синтез та дослідження фізико-хімічних характеристик поліазамакроциклічних координаційних сполук паладію(ІІ)» (1983). Сфера наук. діяльності: елементоорганіч. хімія, хімія коорд. сполук, хімія спец. матеріалів; синтез гетероциклічних сполук. Лауреат премії АН УРСР за кращу наук. роботу молодих учених (1984), лауреат Загальноукраїнського проекту «Хімічна та нафтохімічна промисловість України» (2006). Автор понад 110 наук. праць, у т.ч. 2 монографій на закриту тему. Осн. праці: Мотиваційні механізми керування інноваційною діяльністю в Україні. Монографія, К., 2002 (у співавт.); Вимоги до АЗС щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Методичні матеріали Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. К., 2005 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи