ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Близького Сходу кафедра Близького Сходу кафедра

Вперше викладання араб. мови у Київ. ун-ті було запроваджено Тауфіком Кезмою на поч. XX ст. Викладання сх. мов – араб. (Волков М.) та япон. (Резаненко В.) як других мов було запроваджено деканом ф-ту РГФ професор. Жлуктенко Ю. на поч. 70-х рр. З 1989 декан ф-ту інозем. філології професор. Семенець О. отримав дозвіл Міносвіти України на набір групи кит. мови як першої інозем. В цьому ж році запроваджено набір араб., перс., япон. мовних груп та відкрито каф. теорії і практики перекладу сх. мов (зав. каф. доцент. Рибалкін B.). З 1992 каф. очолив професор. Тищенко К. У 1993 каф. перетворено на каф. Сх. філології і об’єднано з каф. Сх. мов ф-ту укр. філології, яку очолювала 1990–93 pp. професор. Грицик Л. На каф. викладались араб., перс., тур. та мова гінді. При сприянні акад. Пріцака О. – професор. Гарвард. ун-ту (Бостон), інозем. чл. НАН України, дир. Ін-ту сходознавства ім. А. Кримського НАН України, ректором Київ. ун-ту прийнято рішення про розширення каф. і відкриття відділення Сх. філології. Ініціативна група у складі професор. Тищенка К., Рибалкіна B., Яценка Б., Бичка І., акад. Пріцака О., докт. філософії з Гарварду Остапчука В. підготувала проект майбутнього відділення та розробила навч. плани. У 1995 було створено відділення Сх. філології з двома каф. – тюркології (зав. каф. професор. Халимоненко Г.) та Близького Сходу (зав. каф. професор. Тищенко К.). Зав. відділення – професор. Халимоненко Г. З 2001 каф. Бл. Сх., на якій викладається араб., перс., гінді мови очолила доцент. Маленька Т. У 2002 при каф. створено Центр іраністики (дир. – доцент. Маленька Т.). У 2007 відкрито Центр мови гінді та індійської л-ри (дир., кандидат філологічних  наук Мотріченко О.). У 2008, за сприянням Посольства АР Єгипет, відкрито Єгипет. центр араб. мови та л-ри (дир. Хоміцька О.). На каф. працюють 5 носіїв мови: араб. – Муфак З.Т., Субх Алі, Аль Альван Галіб; перс. – Б.Багері, гінді – Санджей Раджганс. Осн. нормат. курси: Сх. мова, історія л-ри країн сх. мови, сх.-укр. переклад, історія сх. мови, теорет. граматика, лексикологія, стилістика сх. мови, лінгвістика для сходознавців, лінгвокраїнознавство, теорія жанрів сх. л-р. Спецкурси: дослідження з етимології сх. мов, нац. специфіка л-р Сх., поетика твору, східноукр. літ. взаємини та ін. За сприянням Посольства Єгипту 2003–07 читав лекції та проводив практ. заняття Махмуд Ель-Киеі – представник Каїр. ун-ту; з 1995 на каф. постійно працюють іран. професор. за сприяння Посольства Іслам. Респ. Іран в Україні. Викл. каф. беруть активну участь у Міжн. сходознавчих форумах, конгресах, конф. в Араб. країнах, Ірані, Європі, Таджикистані, Росії, Україні. Студенти проходили мовне стажування в ун-тах Сирії, Єгипту, Йорданії, Лівану, Індії, Ірану. Випускники каф. працюють перекладачами в системі МЗС України, Нафтогаз України, УНІАН, Посольствах сх. країн та ін. За сприяння Посольства Ірану та Індії проводяться всеукр. студ. олімпіади з перс. мови та мови гінді, переможці яких проходять стажування у країні, мову якої вивчають. Викладається друга сх. мова (за вибором, на правах факультативу). Каф. видано: Персько-український словник (укладачі кандидат філологічних  наук Мазепова О., асист. Бочарнікова А.); Лінгвокраїнознавство Ірану. Зібрання текстів та вправ (доцент. Маленька Т., асист. Лучко І.); Іран, іранці та ми. Лінгвокраїнознавство. Навчальний посібник (доцент. Маленька Т.); Граматика арабської мови (старш. викл. Субх А. Субх М.); Лінгвокраїнознавство Індії (кандидат філологічних  наук Мотріченко О.); Лексикологія сучасної літературної мови гінді (кандидат філологічних  наук Мотріченко О.); Основи мовознавства: системний підручник (професор. Тищенко К.). Підготовлено до друку «Арабсько-український словник». Т.Маленька

Ботвінкін Юрій Володимирович

  • Останні зміни:
16.05.1978

Місце народження: м. Бердичів.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
2000 закінчив відділення сходознавства ІФ КНУ імені Тараса Шевченка. В Київ. ун-ті з 2006: асист. каф. Близького Сходу ІФ.

Читати далі >Бочарнікова Анна Михайлівна

  • Останні зміни:
30.03.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
2000 закінчила відділення сходознавства ІФ КНУ імені Тараса Шевченка. У Київ. ун-ті з 2003: асист. каф. Близького Сходу ІФ.

Читати далі >Конончук Оксана Михайлівна

  • Останні зміни:
07.06.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У 2002 р. закінчила відділення сходознавства, 2005 асп-ру ІФ Київ. ун-ту. Асист. каф. Близького Сходу ІФ Київ. ун-ту.

Читати далі >Мазепова Олена Вікторівна

  • Останні зміни:
15.11.1967

Місце народження: м. Душанбе Таджикістан.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1992 закінчила Сх. ф-т С.-Петерб. держ. ун-ту за спец. «іраніст-філолог». В Київ. ун-ті: з 2002 – на посаді асист., з 2008 – доцент. каф. Близького Сходу ІФ, зав. іранської секції.

Читати далі >Маленька Тетяна Федорівна

  • Останні зміни:
15.08.1959

Місце народження: с.Жовтневе Яготин. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1982 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту, асп-ру. каф. сходознавства. В Київ. ун-ті: 1994–98 – викл. каф. Близького Сходу (за сумісн.), за осн. місцем роботи – наук. співроб. і вчен. секретар Ін-ту сходознавства ім. А.Кримського НАН України; з 2001 – доцент. і зав. каф. Бл. Сходу ІФ.

Читати далі >Мотріченко Олена Миколаївна

  • Останні зміни:
19.05.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила відділення сходознавства (2000) та асп-ру ІФ (2004) Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 2000 – асист., з 2006 – доцент. каф. Близького Сходу.

Читати далі >Тищенко Костянтин Миколайович

  • Останні зміни:
30.07.1941

Місце народження: м. Глухів Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1963 закінчив ф-т інозем. мов Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 1963 на постійній роботі на каф. романської філології, каф. теорії та практики перекладу, східної філології, у 1992–2000 зав. каф., професор. (1995) каф. Близького Сходу, провід. наук. співроб., зав. Лінгв. музею.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи