ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Маленька Тетяна Федорівна

15.08.1959

Місце народження: с.Жовтневе Яготин. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1982 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту, асп-ру. каф. сходознавства. В Київ. ун-ті: 1994–98 – викл. каф. Близького Сходу (за сумісн.), за осн. місцем роботи – наук. співроб. і вчен. секретар Ін-ту сходознавства ім. А.Кримського НАН України; з 2001 – доцент. і зав. каф. Бл. Сходу ІФ. Кандидат дис. «Поезія Гафіза в перекладах та дослідженнях А.Кримського» (1993). Навчалась в докт-рі Ін-ту л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. Підвищувала кваліфікац. в Таджицькому держ. ун-ті (1991–92), Тегеранському держ. ун-ті (1996–97), Ін-ті країн Азії та Африки при МДУ ім. Ломоносова (2002), Каїрському ун-ті (АР Єгипет) (2004), Тегеранському ун-ті ім. Імама Хомейні (2007–08). Фахівець у галузі перської л-ри та компаративістики, перської класич. поезії, укр.-іранських культ. взаємин, рецепції л-р Бл. і Сер. Сходу в укр. поезії, сходознавчої спадщини А.Кримського. Дир. Центру іраністики ІФ (2004); наук. співроб. Ін-ту сходознавства ім. А.Кримського НАН України. Член Європ. асоціації іраністів. Поетеса. Чл. редколегії міжн. часопису «Іранослаівка», «Вісник КНУ імені Т.Шевченка. Східні мови та літератури». Нагороджена золотою медаллю Орг. культ. й ісламських відносин Ірану (2001) та почесною грамотою «За розповсюдження перської культури у світі» Мін-ва культури й ісламської орієнтації (2003). Автор 60 наук. праць. Осн. праці: Іран, іранці та ми. Навч. посіб. з лінгвокраїнознавства Ірану. К., 2004; Філософський енциклопедичний словник (статті «Аль-Фарабі», «Кримський А.Ю.», «Суфізм») К., 2002; Система жанрів у літературах Близького та Середнього сходу (у співавт.) К., 2002; Лінгвокраїнознавство Ірану (у співавт.) К., 2008; А.Ю.Кримський. Вибрані сходознавчі праці», т.III. Іраністика (упоряд.). К., 2008.

Автор: Л.В.Іваницька

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи