ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мазепова Олена Вікторівна

15.11.1967

Місце народження: м. Душанбе Таджикістан.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

У 1992 закінчила Сх. ф-т С.-Петерб. держ. ун-ту за спец. «іраніст-філолог». В Київ. ун-ті: з 2002 – на посаді асист., з 2008 – доцент. каф. Близького Сходу ІФ, зав. іранської секції. Кандидат дис. «Лінгвістичні особливості ідіостилю Сохраба Сепехрі» (2007). Коло наук. інтересів: методика викладання перської мови, лінгв. аналіз худ. тексту, проблеми когнітивної лінгв., лінгвоконцептології та міжкультурної комунікації. Автор 15 наук. статей, низки наук.-метод. розробок з викладання перської мови, посіб. з розмовної практики перської мови, один з укладачів першого укр.-перського словника на 20 000 слів. Осн. праці: Українсько-перський словник. К., 2006 (у співавт.); Метафоричні моделі у поетичному дискурсі (на матеріалі творів Сохраба Сепехрі) // Мовні і концептуальні картини світу: збірник наукових праць. 2008; Лексичні та фразеологічні засоби вираження концепту ДУША в перській мові // Сходознавство. 2008; Sohrab Sepehri’s poetry: some problems of translation // Збірник наукових статей Ягеллонського університету, 2008; Перська мова: розмовний практикум. Навч. посіб. К., 2010.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи