ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Богуславський гідролого-гідрохімічний стаціонар Богуславський гідролого-гідрохімічний стаціонар

Заснований 1981 за ініціативи В.І. Пелешенка у м. Богуславі Київ. обл., на р. Рось, для проведення навч. практик з гідрометрії та польової гідрохімії студентів каф. гідрології та гідроекології та експерим. наук.-досл. робіт на малих водозборах. З 1985 наук. кер. досліджень на стаціонарі – В.К. Хільчевський. За матеріалами досліджень розроблені нові методики з оцінки впливу агрохімічних засобів на якість річкових вод, підготовлено і захищено канд. і докт. дисертації. На стаціонарі проходять практику також студенти каф. метеорології і кліматології, каф. геодезії і картографії геогр. ф-ту, курсанти-картографи ВІ Київ. ун-ту. Наук. дослідження виконуються у співпраці із вченими УкрНДГМІ. Л-ра: Хільчевський В.К. Кафедра гідрології та гідрохімії: освіта і наука. К., 2000; Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Географічному факультету – 75. К., 2008. С.С. Дубняк

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи