ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Ботанічний сад ім. акад. О. Фоміна Ботанічний сад ім. акад. О. Фоміна

Офіційно засн. 1839 з подання проф. Р. Е. Траутфеттера, який керував Ботсадом до 1852. Проте, першим дир. Ботсаду був В. Г. Бессер (1834–39). Він займався перевезенням рослин із розформованого Кременец. (Волин.) ліцею. Основа колекції – рослини Волин. ліцею, гомел. маєтку гр. П. О. Рум’янцева та Вілен. медико-хірург. академії. Розташований на еродованих схилах лівобережної долини р. Либідь, прилеглих до гол. корпусу Ун-ту св. Володимира. 1849 за проектом архітектора Лауфера споруджено оранжереї на 7 відділень та двоповерховий корпус лаб., Гербарію, аудиторій та квартир співроб. 1852–71 Ботсадом керував проф. П. С. Рогович. У саду налічувалось 419 видів дерев та кущів, 1725 – оранжерейних рослин та 2685 – трав. Вивчені і рекомендовані для поширення тополі, біла акація, гледичія, айлант, кінський каштан. Кер. саду 1871–79 І. Г. Борщов започаткував дослідження з фізіології та біохімії рослин. Наступними кер. Ботсаду були: 1879–94 – І. Ф. Шмальгаузен; 1894–1914 – акад. С. Г. Навашин (відкрив у 1898 явище подвійного запліднення у квіткових рослин); 1914–35 – акад. О. В. Фомін (розпочато видання праці «Флора УРСР», 1935 – Ботсаду присвоєно його ім’я); 1935–41 – М. В. Дубовик; 1942–43 – д-р біол. наук М. І. Луговий; 1943–44 – канд. біол. наук Н. І. Вакуленко. Після ВВВ Ботсад очолювали 1944–61 – д-р біол. наук Д. П. Проценко; 1961–75 – проф. І. П. Білокінь; 1975–82 – канд. біол. наук В. Ф. Лапчик, 1982–87 – проф. О. О. Лаптєв; 2006–08 – проф. В. А. Соломаха. 1987–2006 та з 2008 Ботсад очолює В. В. Капустян, канд. с.-г. наук. 1976–84 збудовано кліматрон висотою 30 м і заг. площею бл. 1000 кв. м, купольну оранжерею, нов. лаб.-адмін. корпус. Зібрана унікальна колекція рослин різного геогр. походження (понад 9000 видів, різновидностей, форм та сортів). Колекція деревних рослин – понад 2000 од., широко представлений рід Rhododendron L. – 170 видів, форм та гібридів. Найчисельнішою в Україні є колекція роду Cotoneaster Medic. (бл. 200 таксонів та колекція видів роду Spiraea L. – 125 таксономічних од.). Колекція листопадних магнолій налічує більше 60 видів, гібридів та форм. У секторі інтродукції трав`янистих рослин бл. 3000 таксонів, у т. ч. папоротеві (понад 130 колекц. од.), лікарські (понад 250 видів), рослини «Гірського саду» (понад 400 таксонів). На ділянці «Система вищих рослин» зібрано понад 700 видів рослин, розміщених за філогенет. системою акад. А. Л. Тахтаджяна. З метою вивчення методів розмноження і відновлення запасів рідкісних та зникаючих видів рослин зібрана їх колекція (понад 200 видів). У колекції 4359 видів та внутрішньовидових таксонів, що належать до 842 родів 183 родин, тропічних і субтропічних рослин (200-річні екземпляри сагавовика – енцефаляртоса колючого, пальм – лівінстони південної, юбеї чілійської тощо), бл. 500 видів водних та прибережно-водних тропічних і субтропічних рослин. Найчисельнішим в Україні є зібрання сукулентних рослин (понад 2500 таксономічних од.). Активно проводяться фізіол.-біохім. дослідження, направлені на підвищення стійкості рослин, пошук джерел фізіол. активних речовин, розробку методів мікроклонального розмноження рідкісних і зникаючих видів. Розповсюджено біол. метод захисту рослин-інтродуцентів від шкідників та хвороб. Здійснюється пост. обмін насінними каталогами, рослинним матеріалом з багатьма вітчизн. та бл. 300 бот. закладами 50 країн світу. 1839 була започаткована наук. б-ка (понад 40 000 книг та журн.). Видано 157 каталогів насіння на обмін, 39 монографій та довідників, 18 випусків «Вісника Ботанічного саду», 19 випусків наук. зб. «Охорона, вивчення і збагачення рослинного світу», та 30 випусків Вісника КНУТШ «Інтродукція та збереження рослинного різноманіття». 2004 відкрито Музей історії Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, зареєстрований в університеті за наказом ректора №350-32 від 29.04.2011 р. і по головному управлінню освіти і науки Київської адміністрації (№190 від 28.09.2009).

Баглай Катерина Михайлівна

 • Останні зміни:
31.07.1957

Місце народження: с. Завалівка Вишгород. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
З 1974 у Ботсаду: садівник, лаборант, технік, спеціаліст-ботанік, провід. інженер, мол. науковий співробітник, науковий співробітник, 1982 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту. 2008 захистила канд. дис. «Біологічні особливості інтродукованих у захищений ґрунт представників родини Cactaceae Juss. та їх практичне використання».

Читати далі >Безсмертна Олеся Олексіївна

 • Останні зміни:
25.10.1985

Місце народження: с. Чорніїв, Волинська обл..
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
2008 закінчила біологічний факультет Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2012 захистила кандидат дис. «Папоротеподібні флори України: хорологія, ценологія, охорона». З 2011 – в Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна: біолог І категорії; з 2013 – молодший науковий співробітник

Читати далі >Белорусець Євгенія Шавелівна

 • Останні зміни:
13.07.1929

Місце народження: м. Радомишль Житомир. обл..
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: зав. відділом дендрології.

1953 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1954 – молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, зав. відділом дендрології Ботсаду.

Читати далі >Березкіна Валентина Іванівна

 • Останні зміни:
07.03.1956

Місце народження: с. Лаврентія, Магадан. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: зав. сектором інтродукції трав’янистих рослин.

1978 закінчила природн.-геогр. ф-т КДПІ. У Ботсаду Київ. ун-ту з 1973: садівник, майстер, технік, агроном, інженер, старший спеціаліст-ботанік, молодший науковий співробітник, науковий співробітник сектору інтродукції трав’янистих рослин, з 2004– зав. цього сектору. 1987-2002 вчен. секретар ради. 2003 захистила кандидат дис. «Біологічні особливості інтродукованих видів роду Sedum L. (Crassulaceae DC.) та перспективи їх використання в Україні».

Читати далі >Бессер Вілібальд Готлібович

 • Останні зміни:
08.07.1784- 11.10.1842

Місце народження: м. Інсбрук, Тіроль, тепер Австрія.
Науковий ступінь: доктор ботаніки і медицини.
Наукове звання: професор.
Перший директор Ботанічного саду Ун-ту св. Володимира. 1807 закінчив Краків. ун-т. 1809 запрошений вчителем зоології, ботаніки та дир. ботсаду при Кременец. гімназії. 1821 – отримав докт. ступінь в ун-ті м. Вільно. 1834–38 – ордин. проф. ботаніки Ун-ту св. Володимира і одночасно дир. ще не ісуючого Ботсаду. В університету і Ботсаду працював до 05.03.1838 р. Похований у м. Кременці.

Читати далі >Білокінь Галина Сергіївна

 • Останні зміни:
26.01.1924- 05.01.2009

Місце народження: с. Харліївка Попельнян. р-ну Житомир. обл. .
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
З 1947 після закінчення біологічного ф-ту Київ. ун-ту – лаборант каф. генетики. 1975 захистила кандидат дис. «Высшая водная растительность каналов юга Украины». З 1975 – зав. насіннєвої лаб. Ботсаду, майстер, зав. бот. розсаднику, старший науковий співробітник сектору інтродукції трав’янистих рослин.

Читати далі >Білокінь Іван Петрович

 • Останні зміни:
08.04.1914- 12.01.1975

Місце народження: с. Кожанка, тепер Фастів. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1937 закінчив біологічний ф-т Київ. ун-ту. 1941–45 – учасн. ВВВ. 1947–50 – зав. відділом фізіології рослин Ботсаду, 1947–49 – заст. проректора з наук. роботи, асист. біологічних ф-ту, старший викл. З 1949 – заст. декана біологічних ф-ту, доц. каф. фізіології рослин; 1951–55 – заст. дир. Ботсаду з наук. роботи; 1952–56 – декан біологічних -ґрунтознавчого ф-ту; з 1961 – дир. Ботсаду.

Читати далі >Богомаз Катерина Іванівна

 • Останні зміни:
14.10.1919- 12.09.2012

Місце народження: с. Дроздівка Чернігів. обл..
З 1946 після закінчення біологічного ф-ту Київ. ун-ту – старший лаборант, молодший науковий співробітник Ботсаду; 1961–77 – зав. сектором фізіології рослин.

Читати далі >Бойко Ганна Прокопівна

 • Останні зміни:
24.12.1921- 13.01.2002

Місце народження: с. Старе Бориспіл. р-ну Київ. обл..
З 1946 після закінчення біологічного ф-ту Київ. ун-ту – молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, 1946–72 – зав. сектором трав’янистих і декоративних рослин; 1972–76 – старший науковий співробітник.

Читати далі >Бонюк Зінаїда Григорівна

 • Останні зміни:
20.11.1947

Місце народження: с. Зоряне Христинів. р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1972 закінчила факультет агрохімії та ґрунтознавства УСГА. В Київ. ун-ті з 1981 – молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник Ботсаду; 2003 – зав. сектором дендрології.

Читати далі >Борщов Ілля Григорович

 • Останні зміни:
31.07.1833- 30.04.1878

Місце народження: м. Санкт-Петербург.
Науковий ступінь: доктор філософських та біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1861 – захистив дис. на вчен. ступінь доктора філос. наук Вюрцбур. ун-ту, Баварія. Від 1865 – доц. при каф. ботаніки Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Вакуленко Наталія Іванівна

 • Останні зміни:
01.01.1900- 01.01.1971

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
1928 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту. 1935–36 – науковий співробітник гідробіологічних станції, зав. каф. фізіології рослин. Офіц. дир. Ботсаду після визволення Києва.

Читати далі >Вашека Олена Володимирівна

 • Останні зміни:
04.10.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
1997 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1995 – в Ботсаду: майстер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, вчен. секретар.

Читати далі >Гайдаржи Марина Миколаївна

 • Останні зміни:
24.08.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
У Ботсаду з 1972: лаборант, майстер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник 1977 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту.

Читати далі >Голубенко Анастасія Володимирівна

 • Останні зміни:
24.09.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
1995 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1997 у Ботcаду: асп-ра, молодший науковий співробітник З 2007 – науковий співробітник сектору фізіол. та біохімії інтродуцентів.

Читати далі >Гончаренко Григорий Андріанович

 • Останні зміни:
28.11.1924- 23.02.2009

Місце народження: с. Печище Сум. р-ну Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
1951 закінчив ф-т лісового госп-ва Київ. лісогосп. ін-ту. 1971 захистив кандидат дис. «Ранняя и поздняя формы дуба обыкновенного и биологические особенности их цветения». 1984–2000 – старший науковий співробітник Ботсаду.

Читати далі >Гордзієвська Лариса Павлівна

 • Останні зміни:
09.03.1952

Місце народження: с. Тарасівка, Києво-Святошин. р-ну, Київ. обл..
У Ботсаду з 1969: садівник, технік, майстер, старший лаборант, молодший науковий співробітник, науковий співробітник 1977 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту.

Читати далі >Грабовський Всеволод Борисович

 • Останні зміни:
26.03.1942

Місце народження: с. Муровані Курилівці Вінниц. обл..
1964 закінчив агрономічний ф-т Кам'янець-Поділ. с.-г. ін-ту. У Ботсаду Київ. ун-ту з 1975: старший лаборант, молодший науковий співробітник, науковий співробітник.

Читати далі >Гревцова Ганна Терентіївна

 • Останні зміни:
21.04.1940

Місце народження: с. Ново-Полтавка, Новобуз. р-н, Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Заслужений діяч науки і техніки, провід. науковий співробітник Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна. 1961 – закінчила Харків. с.-г. ін-т. З 1969 – в Ботсаду: старший науковий співробітник, провід. науковий співробітник.

Читати далі >Дирдовський Володимир Устинович

 • Останні зміни:
15.07.1900- 12.01.1978

Місце народження: м. Київ.
1934 закінчив ф-т просвіти, біологічних відділення КІНО. У Ботсаду з 1947: заст. дир. з наук. роботи, вчен. секретар, зав. відділом фізіології, зав. відділом селекції рослин, зав. Гербарієм і Ботанічним музеєм, зав. оранжереями, старший науковий співробітник Сфера наук. досліджень: інтродукція рослин.

Читати далі >Діброва Лідія Степанівна

 • Останні зміни:
18.08.1928- 05.02.1998

Місце народження: м. Біла Церква, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
1951 – закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту. 1952–1998 – вчен. секретар Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, пом. проректора з наук. роботи, старший інженер, старший науковий співробітник біологічних ф-ту, зав. лаб. каф. фізіології і біохімії рослин, старший викл. каф. експериментальної біології, старший інженер каф. фізіології рослин, зав. лаб. Бот. музею, старший науковий співробітник Ботсаду, зав. Бот. музею.

Читати далі >Дідківська Світлана Василівна

 • Останні зміни:
22.06.1975

Місце народження: м. Боярка Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
1998 закінчила лісогосп. ф-т Нац. аграр. ун-ту. З 1999 – у Ботсаду Київ. ун-ту. З 2007 – науковий співробітник сектору дендрології.

Читати далі >Дідух Анна Яківна

 • Останні зміни:
26.08.1983

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
2007 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту. У Ботсаду з 2005 року: майстер, інженер І кат., провідний інженер, молодший науковий співробітник Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна.

Читати далі >Дідух Микола Якович

 • Останні зміни:
15.07.1983

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
2002 закінчив біологічний ф-т Київ ун-ту. У Ботсаду з 1994 року: садівник, інженер, провід. інженер, з 2009 молодший науковий співробітник.

Читати далі >Дубовик Микола Васильович

 • Останні зміни:
20.03.1903- 01.01.1943

Місце народження: с. Дідовці, тепер Прилуц. р-ну Чернігів. обл..
1931 закінчив біологічних ф-т Київ. ін-ту проф. освіти. 1935–41 – заст. дир., 1941 - дир. Ботсаду.

Читати далі >Зарубенко Анатолій Устинович

 • Останні зміни:
27.09.1936- 30.07.2019

Місце народження: с. Борщагівка, тепер Погребищен. р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук.
1963 закінчив лісогосп. ф-т Львів. лісотехн. ін-ту. З 1971 – в Ботсаду Київ. ун-ту: старший спеціаліст-ботанік, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, зав. відділом декоративних рослин, заст. дир. Ботсаду.

Читати далі >Каліта Тетяна Миколаївна

 • Останні зміни:
01.07.1985

Місце народження: с. Михля, Хмельницька обл..
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
2007 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту. 2011 захистила кандидат дис. «Фенольні та ліпідні компоненти різних за акліматизаційною здатністю видів роду Rhododendron L.». З 2008 – в Ботсаду: майстер, провідний біолог, молодший науковий співробітник сектора дендрології Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна.

Читати далі >Капустян Василь Васильович

 • Останні зміни:
24.07.1942

Місце народження: с. Хоружівка Оржиц. р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук.
1965 закінчив УСГА. 1972–74 працював у Центр. ботсаду НАНУ. З 1974 у Ботсаду Київ. ун-ту: старший науковий співробітник, з 1975 – заст. дир. з наук. роботи, 1987–2006 – дир. Ботсаду, 2006–2008 – старший науковий співробітник, з 2008 по 2012 – дир. Ботсаду.

Читати далі >Кірмікчій Панас Георгійович

 • Останні зміни:
14.06.1950- 27.11.2008

Місце народження: с. Новий Томай Леов. р-ну, Молдова.
Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук.
1977 закінчив агроном. ф-т УСГА. 1993 захистив кандидат дис. «Боротьба з бур’янами за допомогою гербіцидів на пристовбурних смугах плодових садів в умовах Північного Лісостепу України». З 2001 – старший науковий співробітник Ботсаду Київ. ун-ту.

Читати далі >Колесник Валентина Іванівна

 • Останні зміни:
21.11.1946- 08.06.2018

Місце народження: м. Бориспіль Київ. обл..
Голова профбюро Ботсаду, член профкому ун-ту. 1979 закінчила лісогосп. ф-т УСГА. З 1972 – молодший науковий співробітник сектору дендрології Ботсаду Київ. унт-ту.

Читати далі >Колісніченко Олексій Миколайович

 • Останні зміни:
10.03.1937

Місце народження: с. Сокільча Попільнян. р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
1959 закінчив агрономічний ф-т Житомир. с.-г. ін-ту; 1966 – біологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1964 працює в Ботсаду: старший науковий співробітник, заст. дир. з наук. роботи, зав. сектором дендрології, старший науковий співробітник.

Читати далі >Коломієць Тетяна Василівна

 • Останні зміни:
30.10.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
1981 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту. У Ботсаду з 1975: садівник, інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник.

Читати далі >Корецький Петро Макарович

 • Останні зміни:
27.01.1936

Місце народження: с. Став-Слобода Радомишл. р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
1961 закінчив агрономічний ф-т Примор. с.-г. ін-ту, 1963 – ф-т удосконалення агрономів із захисту рослин Великолуц. с.-г. ін-ту. 1973–2000 – старший науковий співробітник Ботсаду Київ. ун-ту. Сфера наук. досліджень: наґрунтові макроміцети Ботсаду.

Читати далі >Коршук Тамара Петрівна

 • Останні зміни:
30.06.1930- 01.04.2019

Місце народження: с. Грязноє Кур. обл., Росія.
1954 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1955 – науковий співробітник сектору фізіології та біохімії інтродуцентів Ботсаду.

Читати далі >Куковиця Галина Степанівна

 • Останні зміни:
01.05.1944

Місце народження: с. Кузничі Городнян. р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
1967 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту. 1965–66 – лаборант Ботанічного музею. 1966–76 – в Ін-ті ботаніки ім. М. Г. Холодного АН УРСР. З 1976 у Ботсаду Київ. ун-ту: інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник 1987–2004 – зав. сектором інтродукції трав’янистих рослин.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 76
Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи