ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Кучеренко Валентина Петрівна

 • Останні зміни:
27.09.1938

Місце народження: м. Гуляй-Поле Запоріз. обл.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1961 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту. 1970–2007 – старший науковий співробітник Ботсаду.

Читати далі >Лаптєв Олексій Олексійович

 • Останні зміни:
30.03.1922- 03.09.2006

Місце народження: с. Сладкоє Крутинського району Омської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1952 – закінчив Київ. с.-г. ін-т, 1957 – асп-ру УСГА. Кандидат дис. «Вопросы рационального развития совхозов пригородной зоны» (1958). Докт. дис. «Эколого-биологические основы создания устойчивых долголетних газонов на Украине» (1980). У Київ. ун-ті: з 1982 – професор каф. ботаніки, 1983-85 одночасно дир. Ботанічного саду ім. О.В.Фоміна. Наук. інтереси: питання орг. охорони навколишнього середовища та оптимізації ландшафтів сучас. великих міст.

Читати далі >Лапчик Вадим Францевич

 • Останні зміни:
02.10.1935

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
1959 закінчив біологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1963 у Ботсаду: науковий співробітник, заст. дир. Ботсаду; 1975–82 – дир. Ботсаду, 1983–2006 – зав. сектором фізіології та біохімії рослин.

Читати далі >Лебеда Галина Федорівна

 • Останні зміни:
19.06.1944

Місце народження: м. Новозибків Брян. обл., Росія.
1968 закінчила плодоовочевий ф-т Уман. с.-г. ін-ту. У Ботсаду Київ. ун-ту з 1979: старший спеціаліст-ботанік, провід. інженер, молодший науковий співробітник

Читати далі >Липський Володимир Іполитович

 • Останні зміни:
11.03.1863- 24.02.1937

Місце народження: с. Самостріли Ровен. пов. Волин. губ., тепер Корец. р-н Ровен. обл.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік УАН.
Закінчив 1886 природн. відділ фіз.-мат. ф-ту ун-ту св. Володимира, де навчався під кер. зав. каф. систематики і морфології рослин проф. І.Ф.Шмальгаузена.

Читати далі >Луговий Михайло Ілліч

 • Останні зміни:
01.01.1900

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
1939 у Київ. ун-ті захистив докт. дис. «Физиологические причины отмирания зеленых черенков ейкомии». 1942–43 – дир. Ботсаду.

Читати далі >Мазур Тетяна Петрівна

 • Останні зміни:
19.12.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
1982 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту. У Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна з 1975: садівник, лаборант, технік, інженер; з 1989 – молодший науковий співробітник, з 2000 – науковий співробітник, з 2003 – старший науковий співробітник.

Читати далі >Меньшова Валентина Олександрівна

 • Останні зміни:
10.03.1949

Місце народження: м. Звенигородка Черкас. обл.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1974 закінчила біологічний ф-т Київ ун-ту. У Ботанічному саду ім. О. В. Фоміна з 1973: технік, майстер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник.

Читати далі >Монастирецька Катерина Валентинівна

 • Останні зміни:
29.03.1932- 27.03.1998

Місце народження: с. Харліївка Попельнян. р-ну Житомир. обл.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
1954 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту. 1973 захистила кандидат дис. «Биологическое обоснование применения сине-зеленых водорослей, вызывающих «цветение» воды, в качестве удобрения». З 1992 – старший науковий співробітник Ботсаду.

Читати далі >Навашин Сергій Гаврилович

 • Останні зміни:
20.11.1857- 28.11.1930

Місце народження: с. Царевщина, тепер Саратовської область.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1887 закінчив природознав. відділ Моск. ун-ту. 1894-1914 – професор каф. морфології та систематики рослин Київ. Ун-ту св. Володимира та дир. бот. саду. Магістер. дис. «Склеротиния березы» (1894). Докт. дис. «Об обыкновенной березе и морфологическом значении халазогамии» (1896). В Ун-ті св. Володимира: у 1894–1914 професор каф. морфології та систематики рослин, дир. бот. саду. Читав лекції з морфології і систематики рослин. Наук. інтереси: ембріологія, карiологiя, цитологія рослин. Створив найавторитетнішу у ХХ ст. школу цитоембріологів.

Читати далі >Нікітіна Віра Володимирівна

 • Останні зміни:
27.05.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
1978 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту. У Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна з 1974: лаборант, технік, старший лаборант, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, з 1997 зав. сектору інтродукції тропічних та субтропічних рослин.

Читати далі >Нужина Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
17.10.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
2001 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту. 2005 захистила кандидат дис. «Циркадна динаміка структурних змін гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи та епіфіза птахів після введення мелатоніну та блокаторів дофамінових рецепторів». З 2004 – в Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна: молодший наук. співроб, наук. співроб, паралельно 2006–2007 – асист. каф. цитології, гістології та біології розвитку біологічних ф-ту.

Читати далі >Палагеча Роман Миколайович

 • Останні зміни:
02.11.1978

Місце народження: м. Дубно Рівнен. обл.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
2000 закінчив біологічний ф-т Київ ун-ту. 2006 захистив кандидат дис. «Структурно-функціональні особливості зимостійкості деяких видів роду Magnolia L.». З 2000 – в Ботсаду: інженер, провід. інженер, молодший науковий співробітник сектора фізіології та біохімії інтродуцентів. З 2006 – заст. дир. Ботсаду з наук. роботи.

Читати далі >Пачоський Йосип (Юзеф) Конрадович

 • Останні зміни:
08.12.1864- 14.02.1942

Місце народження: с. Білогородка Дубнівського району, тепер Рівненська область.
Наукове звання: професор.
1887 – закінчив Уман. училище рільництва та садівництва. Звання професор присуджено без захисту дис. (1895). 1887-94 – чл.-співроб. Київ. тов-ва природознавців, 1888-94 – помічник гол. садівника Ботанічного саду Київ. ун-ту, 1894-95 – садівник Петерб. бот. саду, 1895-97 – професор Дублян. вищої школи рільництва (тепер Львів. обл.), 1897-1920 – губернський ентомолог, очолює Херсон. природн. музей, 1918-22 – професор Херсон. політехн. ін-ту, 1922-23 – очолює відділ ботаніки заповідника «Чаплі» (нині «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна).

Читати далі >Пеніна Лариса Олександрівна

 • Останні зміни:
22.04.1927

Місце народження: м. Харків.
1953 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту. 1964–68 – старший наук. співроб, зав. сектору дендрології Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна.

Читати далі >Перегрим Микита Миколайович

 • Останні зміни:
26.03.1980

Місце народження: м. Луганськ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
2002 закінчив природ.-геогр. ф-т Луган. нац. пед. ун-ту. 2006 захистив кандидат дис. «Рідкісні та зникаючі види флори Донецького кряжу». З 2006 – в Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна: заст. дир. із заг. питань; з 2007 – наук. спів роб, 2013 – старший науковий співробітник.

Читати далі >Поліщук Любов Костянтинівна

 • Останні зміни:
28.02.1913- 24.04.1978

Місце народження: с. Петрівка, Гадяцького району Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
В 1940 закінчує Київ. ун-т. Працює лаборантом каф. фізіології тварин. Після повернення з евакуації – мол. наук. співроб. Ботанічного саду Київ. ун-ту. Обіймає посаду асист. та доцент каф. фізіології рослин. Кандидат дис. пов’язана з вивченням фізіолого-біохімічних особливостей морозостійкості плодових культур (1949). Докт. дис. присвячена еколого-фізіол. особливостям культури грецького горіха в Україні (1959). Автор 114 наук. праць та підруч.

Читати далі >Приступа Світлана Олександрівна

 • Останні зміни:
08.12.1945

Місце народження: с. Митлашівка Черкас. обл.
Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1969 закінчила ф-т агрохімії та ґрунтознавства УСГА. 1972 захистила кандидат дис. «Влияние систематического применения удобрений в севообороте на агрохимические свойства почвы, урожай и качество зерна гороха». 1979–2001 – старший науковий співробітник Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна.

Читати далі >Проценко Дмитро Пилипович

 • Останні зміни:
17.06.1899- 01.04.1980

Місце народження: с. Малий Бузулук, тепер Черкас. обл.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1925 закінчив КІНО. З вересня 1944 по березень 1980 – зав. каф. фізіології та біохімії рослин Київ. ун-ту. 1944–61 – дир. Ботсаду.

Читати далі >Рогович Опанас Семенович

 • Останні зміни:
18.01.1812- 28.04.1878

Місце народження: хутір Рогівля Стародубського пов., тепер Чернігів. обл.
Науковий ступінь: доктор наук.
Наукове звання: професор.
1834–37 – навчання в Ун-ті св. Володимира, учень В. Г. Бессера і Р. Е. Траутфеттера. З 1843 – відрядження на 3 роки до Німеччини, Франції, Англії, Швейцарії, Швеції для вдосконалення знань з мінералогії та геогнозії. 1847 – ад’юнкт при каф. ботаніки Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Рудік Галина Олексіївна

 • Останні зміни:
01.07.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
1988 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту. 2003 захистила кандидат дис. «Біологічні особливості рослин роду Iberis L. в умовах культури». У Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна з 1980: садівник, лаборант, старший лаборант, інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник. З 2007 – зав. сектору фізіології та біохімії рослин. З 2011 р. – ст. науковий співробітник.

Читати далі >Северин Володимир Іванович

 • Останні зміни:
27.12.1928- 11.11.2000

Місце народження: с. Рублівка Полтав. обл. .
1951 закінчив УСГА. 1970–2000 – у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна: молодший науковий співробітник, науковий співробітник сектору фізіології та біохімії інтродуцентів.

Читати далі >Сенчило Олександр Олексійович

 • Останні зміни:
17.09.1976

Місце народження: с. Шкурати, Пирятинського р-ну, Полтавської обл.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
1998 закінчив біологічний ф-т Київського у-ту ім. Т. Шевченка. 2010 року захистив канд. дис. “Рослинність заплави Дніпра в межах Лісостепу”. З вересня 2012 року – в Ботсаду: директор.

Читати далі >Сидоренко Олена Володимирівна

 • Останні зміни:
09.11.1963- 04.07.2007

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
У Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна з 1981: лаборант, старший лаборант, інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, ст. науковий співробітник. 1988 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту.

Читати далі >Смик Григорій Костянтинович

 • Останні зміни:
22.02.1939- 01.08.2010

Місце народження: с. Червонка Овруц. р-ну Житомир. обл.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: провідний науковий співробітник.
1960 закінчив біологічний ф-т Київ. ун-ту; 1967 захистив кандидат дис. «Флора и растительные богатства Овручско-Словечанского кряжа». 1977–2000 – у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна: старший науковий співробітник, зав. сектором інтродукції трав’янистих рослин, провід. науковий співробітник.

Читати далі >Соломаха Володимир Андрійович

 • Останні зміни:
06.09.1955

Місце народження: м. Калінінград, Росія.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1977 закінчив Черкас. ун-т; 1982 захистив кандидат дис. «Луговая растительность бассейна р. Ворскла и пути повышения ее продуктивности». 1982–92 – співроб. Ін-ту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАНУ.

Читати далі >Стеценко Надія Максимівна

 • Останні зміни:
12.03.1926- 15.08.2004

Місце народження: м. Дебальцеве Донец. обл. .
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1949 закінчила Ворошиловгр. с.-г. ін-т. В Київ. ун-ті з 1951: інспектор наук. частини; з 1957 – старший лаборант каф. фізіології та біохімії рослин. 1964–72 – молодший науковий співробітник Ін-ту гідробіології АН УРСР.

Читати далі >Ступницький Василь Олександрович

 • Останні зміни:
13.08.1953

Місце народження: с. Княжпіль Хмельн. обл.
1975 закінчив біологічний ф-т Київ ун-ту. З 1978 – в Ботсаду: молодший науковий співробітник, старший інженер, науковий співробітник, провід. інженер.

Читати далі >Телігульська Ольга Максимівна

 • Останні зміни:
11.06.1904- 11.01.1985

Місце народження: м. Київ.
Після закінчення Укр. лісотехн. ін-ту з 1937 по 1985 – старший науковий співробітник сектору дендрології Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна.

Читати далі >Ткачук Олексій Архипович

 • Останні зміни:
18.10.1924- 05.02.2007

Місце народження: м. Рівне .
1962 закінчив УСГА. 1979–2001 – науковий співробітник, старший науковий співробітник Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна.

Читати далі >Ткачук Ольга Олексіївна

 • Останні зміни:
17.02.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1992 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту. 1996 захистила кандидат дис. «Біоморфологічні особливості троянд в культурі закритого ґрунту в умовах Києва». З 1984 в Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна: садівник, лаборант, інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник; з 1997 – старший науковий співробітник.

Читати далі >Токарський Олексій Федорович

 • Останні зміни:
22.01.1928- 05.11.2004

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1950 закінчив Київ. лісогосп. ін-т. 1970 захистив кандидат дис. «Декоративные растения природной флоры Горного Алтая и интродукция их в северной части Украины». 1971–89 в Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна: зав. відділом трав’янистих і декоративних рослин, молодший науковий співробітник, науковий співробітник.

Читати далі >Траутфеттер Рудольф Ернестович

 • Останні зміни:
08.02.1809- 12.01.1889

Місце народження: м. Мітава Курлянд. губ., Росія, тепер м. Елгава, Латвія.
Науковий ступінь: доктор філософії, доктор природничих наук.
Наукове звання: професор.
1833 закінчив фіз.мат. ф-т ун-ту м. Дерпт (тепер м. Тарту, Естонія), де спеціально займався ботанікою під кер. дир. ботсаду Дерпт. ун-ту, проф. К. Ф. Ледебура, призначений пом. дир. ботсаду. 1833 здобув ступінь кандидат філософії у Дерпт. ун-ті, 1835 – ступінь доктора філософії у Кенігсберг. ун-ті. 1835 – пом. дир. С.-Петерб. ботсаду. З 1839 – ордин. проф. по каф. ботаніки та каф. мінералогії і геогнозії та дир. засн. ним Ботсаду (1839–52) Ун-ту св. Володимира, де здобув ступінь доктора природн. наук.

Читати далі >Фомін Олександр Васильович

 • Останні зміни:
02.05.1869- 16.10.1935

Місце народження: с. Єрмоловці, тепер Петровськ. р-ну Сарат. обл., Росія .
Науковий ступінь: доктор ботаніки.
1893 – закінчив природн. відділення Москов. ун-ту. З 1896 – в бот. лаб. Дерпт. ун-ту у проф. Е. Русанова, Н. І. Кузнєцова. 1914 за рекомендацією С. Г. Навашина запрошений на посади проф. по каф. морфології та систематизації рослин Київ. ун-ту та дир. Ботсаду (1914–35). 1919 брав участь в орг. УАН, заснував Комісію з вивчення спорових рослин. 1921 – дійсн. чл. УАН. 1922 – зав. наук.-досл. каф. ботаніки, організованої на базі Ботсаду. 1924 заснував пост. бот. друк. орган – «Вісник Київського ботанічного саду». Засн. і перший дир. Ін-ту ботаніки УАН (1931–35).

Читати далі >Футорна Оксана Андріївна

 • Останні зміни:
11.04.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1995 закінчила Ніжинський держ. пед. ун-т. 1997- 2000 – навчання в аспірантурі Ін-ту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. 2006 захистила кандидат дис. «Анатомо-морфологічна характеристика листків та стебел псамофітів флори України». 2011 р. - старший науковий співробітник Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна.

Читати далі >
Персоналії 36 — 70 з 76
Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи