ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Ботаніки кафедра Ботаніки кафедра

одна з перших каф. Ун-ту св. Володимира створена в 1834. У 1894 каф. розділено на каф морфології та систематики рослин (спадкоємиця каф. ботаніки) і каф. анатомії й фізіології рослин. В 1933 каф. морфології та систематики рослин розділяється на каф. морфології та систематики квіткових рослин і каф. морфології та систематики спорових рослин. Влітку 1941 біол. ф-ти Київ. та Харків. ун-тів евакуюють у м. Кзил-Орду (Казахстан), де створюють каф. ботаніки Об'єднаного Укр. держ. ун-ту (ОУДУ). Після визволення України у 1944 створюються нові каф.: каф. нижчих рослин, каф. вищих рослин, каф. морфології та анатомії рослин, каф. фітопатології. З 1985 – каф. вищих рослин і нижчих рослин об’єднуються в каф. ботаніки. Зав. каф. ботаніки в різні роки були: В.Г. Бессер (1834-37), Р.Е. Траутфеттер (1838-59), О.С. Рогович (1859-68), Я.Я. Вальц (1868-70), І.Г. Борщов (1870-78), І.Ф. Шмальгаузен (1879-94), каф. морфології та систематики рослин: С. Г. Навашин (1894-1914), О.В. Фомін (1914-1930), В.В. Фінн (1930-1933). Каф. морфології та систематики квіткових рослин очолював В.В.Фінн (1933-41), каф. морфології та систематики спорових рослин – Д.К.Зеров (1933-41), каф. ботаніки – М.В. Клоков (1941-1944). Каф. морфології та анатомії рослин завідував А.С. Лазаренко (1944-1945), каф. вищих рослин: М.Г. Попов (1944-1945), П.Ф. Оксіюк (1945-1947), Я.С. Модилевський (1947-1948), О.Л.Липа (1948-1978), В.І.Чопик (1978-1985). Каф. фітопатології очолював С.Ф. Морочковський (1944-1950), каф.нижчих рослин – Д.К.Зеров (1944-1956), О.В.Топачевський (1957-1959), З.Г.Лавітська (1960-1970), в.о. зав. каф. В.М. Соломахіна (1970-1972), Н.П. Масюк (1972-1985). Каф. ботаніки в останні роки завідували О.О.Лаптєв (1985-91), Ю.О.Войтюк (1991-96), В.А.Соломаха (1996-2000), О.І. Пидюра (2000-02), з 2002 і по теперішній час – І.Ю. Костіков. За історію існування каф. видатні вчені очолювали різні напрями бот. досліджень: Р.Е.Траутфеттер – систематику; О.С.Рогович – флористику, систематику, палеонтологію; Я.Я.Вальц – анатомію, фізіологію спорових рослин; І.Г.Борщов – систематику, альгологію; І.Ф.Шмальгаузен – флористику, палеоботаніку; Й.К.Пачоський – фітоценологію; С.Г.Навашин – цитоембріологію; О.В.Фомін – систематику, флористику; Д.К.Зеров – систематику спорових рослин, флористику, болотознавство, палеоботаніку, філогенетику; О.В.Топачевський – альгологію, гідробіологію, філогенетику; С.Ф.Морочковський – мікологію, фітопатологію; А.М. Окснер – ліхенологію; Н.П.Масюк – альгологію; М.Г. Попов – флористику, П.Ф.Оксіюк та Я.С.Модилевський – цитоембріологію; О.Л.Липа – дендрофлору та озеленення; В.І.Чопик – флористику, систематику, аутфітосозологію; О.О.Лаптєв – зелене будівництво та декоративне садівництво та ін.Сучас. система навчання ботаніків передбачає глибоку фундамент. підготовку в галузі систематики рослин, фітоценології, прикладної ботаніки, при цьому системат. напрям базується на тріаді: класична морфологія, порівн. цитологія, молекул. таксономія. Як базу прикладної підготовки каф. широко використовує Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. Сучас. наук. дослідження каф. пов'язані з діяльністю двох шкіл: ґрунтових альгологів, яку очолює І.Ю.Костіков, та школою фітоценологів професор В.А.Соломахи, розвитком напрямків у галузі зеленого будівництва, хемотаксономічного, нового в світі напрямку – дослідження наземних водоростей як резервуарів та векторів вірусних інфекцій вищих рослин.На сьогоднішній день склад каф. налічує 3 докторів наук, 6 доцент, 1 асист.За останні 10 р. викл. каф. підготували 3 підруч. та 20 навч. посіб. Каф. тісно співпрацює з пров. наук. установами України: Ін-том ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Ін-том гідробіології, Ін-том мікробіології, Свентошижською академією імені Яна Кохановського (Польща), Центром громад. досліджень імені Габрієля Ліпмана (Люксембург), Нац. бот. садом ім. М.М. Гришка НАН України. При каф. створена НДЛ ботаніки. Осн. публікації: Войтюк Ю.О., Кучерява Л.Ф., Баданіна В.А., Брайон О.В. Морфологія рослин з основами анатомії та цитоембріології. К., 1998; Костіков І.Ю., Романенко П.О., Демченко Е.М., Дарієнко Т.М., Михайлюк Т.І., Рибчинський О.В., Солоненко А.М. Водорості ґрунтів України (історія та методи досліджень, система, конспект флори) К., 2001; Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини. К., 2001; Григора І.М., Соломаха В.А. Рослинність України (еколого-ценотичний, флористичний та географічний нарис). К., 2005; Костіков І.Ю., Джаган В.В., Демченко Е.М., Бойко О.А., Бойко В.Р., Романенко П.О. Ботаніка. Водорості та гриби: Навч. посіб. К., 2006; Костіков І.Ю., Демченко Е.М., БойкоВ.Р., Гончаров А.А. Chlorochytrium hypanicus sp. nov. (Chlorophyceae) и его место в системе Protosiphonales. K, 2012. І.Ю.Костіков

Баданіна Владислава Анатоліївна

 • Останні зміни:
12.12.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Київ. ун-т з відзнакою (1992), асп-ру каф. ботаніки біол. ф-ту Київ. ун-ту(1995). Кандидат дис. «Рід Doponicum L. (Asteraceae) у флорі України (морфологія, анатомія, систематика та фітохорологія)»(1997). В університеті: з 1995 – мол. наук. співроб., з 1998 – доцент каф. ботаніки біол. ф-ту. У 2002 – вчен. звання доцент Читає лекц. курси «Ботаніка. Вищі рослини», «Еволюційна анатомія рослин», «Евол. морфологія рослин», «Цитоембріологія», «Сучас. методи бот. досліджень», «Систематика дводольних», «Фітодизайн та декоративна флористика». Має досвід розробки лекц. курсів «Ботанічне ресурсознавство» та «Порівняльна цитологія вищих рослин». Осн. напрямок наук. діяльності: систематика рослин.

Читати далі >Бессер Валлібальд (Вілібальд) Готлібович

 • Останні зміни:
25.06.1784- 29.09.1842

Місце народження: м. Інсбрук, Австрія.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор ботаніки.
1807 – закінчив Краків. ун-т (1807). У 1834-37 – орд. професор ботаніки Київ. ун-ту, перший зав. каф. ботаніки фіз.-мат. відділення філос. ф-ту, засн. Ботанічного саду ун-ту. Зібрав багату бібіліотеку і гербарій. Персональний гербарій нараховував понад 60 тис. арк., в т.ч. автентичні зразки бл. 100 нових видів.

Читати далі >Бордзіловський Євген Іванович

 • Останні зміни:
29.07.1875- 08.11.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1901 – закінчив Київ. ун-т за спец. «Ботаніка». У 1903-32 працював в ун-ті: 1903-15 – помічник консерватор Ботанічного саду та Бот. лаб., 1915-17 – помічник зав. Бот. саду, 1917-32 – асист. каф. морфології і систематики рослин, одночасно з 1926 – наук. співроб. Київ. наук.-досл. каф. ботаніки. Визначний флорист та систематик вищих рослин: дослідження флори України, Кавказу, Вірменії, Грузії. Його гербарні колекції зберігаються в Ін-ті ботаніки НАН України ім. М.Г. Холодного (Київ), в Бот. Ін-ті ім. В.Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург). Описав понад 170 нових таксонів вищих рослин. Гол. ред. «Флори УРСР»(1940). Автор 44 наук. праць.

Читати далі >Бортняк Микола Миколайович

 • Останні зміни:
14.09.1927- 15.07.1996

Місце народження: с. Крикливець Крижопільського району, Вінницької області.
Наукове звання: старший інженер.
1957 – закінчив з відзнакою Київ. ун-т. У 1978-96 в ун-ті на посаді старш. інженера, зав. гербарію каф. вищих рослин (з 1985 – каф. ботаніки). Геоботанік, флорист, систематик. Цінні наук. гербарні збори Б. зберігаються на каф. ботаніки, в Канів. природ. заповіднику та Ін-ті ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. Нагороджений медалями: «За перемогу над Японією» (1945), «30 років Радянській Армії і флоту» (1948), «30 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» (1975).

Читати далі >Брадіс Єлизавета Модестівна

 • Останні зміни:
31.07.1900- 05.05.1975

Місце народження: м. Псков .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила МДУ за спец. «Геоботаніка». В Київ. ун-ті працювала в 1961-64 на посаді викл. Кандидат дис. «Растительный покров как показатель почвенных условий» (1934). Докт. дис. «Торфяные болота Башкирии» (1951). Осн. напрями наук. досліджень: геоботаніка, болотознавство, флористика. Вивчала рослинність Закарпаття, займалась розробкою геобот. та торфово-болотного районування України, питаннями класифікації рослинності. Чільне місце в наук. роботі зайняли дослідження боліт, їх рослинного покриву, стратиграфії, видів та запасів торфу. Відстоювала екол.-фітоценотичний принцип класифікації рослинності боліт і вперше систематизувала відомості про флору боліт України. Активний чл. Укр. бот. тов-ва та тов-ва «Знання».

Читати далі >Войтюк Юрій Олександрович

 • Останні зміни:
15.06.1954

Місце народження: с. Рагівка, тепер Поліського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1978 – закінчив біол. ф-ту Київ. ун-ту, 1981 – асп-ру біол. ф-ту Київ. ун-ту.1987-91 – перший зав. лаб. екол. моніторингу НДЧ ун-ту в Канів. заповіднику, 1991-96 – зав. каф. ботаніки біол. ф-ту, 1996-2001 доцент каф. ботаніки. 1988 – звання старш. наук. співроб., 1995 – звання доцент Кандидат дис. «Флора та ценотичні особливості псамофільних комплексів Середнього Придніпров’я» (1986).

Читати далі >Демченко Едуард Миколайович

 • Останні зміни:
21.10.1966

Місце народження: з/с Красносіл, Астраханського району, Целіноградської області, Казахстан.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1993 закінчив Київ. ун-т, 1996 асп-ру каф. ботаніки біол. ф-ту ун-ту. 1997-2002 – асист., 2002-08 – доцент каф. ботаніки. Кандидат дис. «Ґрунтові водорості лісів Українського Полісся»(1999). Викладав: нормат. та спец. курси: «Ботаніка», «Альгологія», «Цитологія водоростей та грибів», «Екологія водоростей». Осн. напрями наук. діяльності: ґрунтові аерофітні та прісноводні водорості, систематика зелених водоростей. Описав 7 нових для науки видів зелених водоростей.

Читати далі >Клоков Михайло Васильович

 • Останні зміни:
31.07.1896- 05.10.1981

Місце народження: м. Лебедин, тепер Сумська область.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1914 вступив до мат. відд. фіз.-мат. ф-ту Харків. ун-ту. 1915 перевівся до природ.-істор. відд. цього ж ф-ту (закінчив 1922). 1936 – кандидат біологічних наук без захисту дис. Докт. дис. «Эндемизм украинской флоры» (1947).У 1926 проводив бот. обстеження Харків. обл. 1930–41 – зав. відділу систематики квіткових рослин НДІ ботаніки і одночасно професор каф. систематики рослин ХДУ. У Київ. ун-ті: 1941-44 – зав. каф. ботаніки Об’єднаного укр. (Київ. і Харків.) ун-ту(в евакуації, м. Кизил-Орда). З 1944 до кінця життя – старш. наук. співроб. Ін-ту ботаніки ім. М.В.Холодного.т Засн. фітоейдології. Бл. 145 праць, зокрема: Замечательный уголок северной растительности на юге Харьковской губернии. 1916 (у співавт.), Осн. етапи історичного розвитку рослинного світу К.,1956, Основные этапы развития равнинной флоры европейской части СССР (1963).

Читати далі >Костіков Ігор Юрійович

 • Останні зміни:
15.11.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1983 – закінчив з відзнакою каф. нижчих рослин біол. ф-ту Київ. ун-ту, 1987 – асп-ру каф. нижчих рослин біол.ун-ту. 1989 – кандидат дис. «Почвенные водоросли Правобережной Лесостепи УССР», 2001 – докт. дис. «Ґрунтові водорості України». Працює в ун-ті з 1984: 1984-93 – асист. 1993-95 – в.о. доцент, 1995-02 – доцент, з 2002 – зав. каф. ботаніки. Осн. напрями наук. досліджень – філогенія нижчих рослин, ґрунтова альгологія, систематика зелених водоростей. Викл. курси: ботаніка, альгологія, молекул. таксономія рослин, макроеволюція та макросистеми органічного світу.

Читати далі >Кучерява Лариса Федорівна

 • Останні зміни:
14.08.1936

Місце народження: с. Поліянівка Новоград-Волинського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1959 закінчила біол. ф-т з відзнакою, 1964 – асп-ру каф. вищих рослин біол. ф-ту Київ. ун-ту. З 1964 – викл. каф. ботаніки, асист.– з 1964, доцент – з 1973 по 2000. 1966 – кандидат дис. «Болота Киевской области и их народнохозяйственное значение». Читала нормат. курс «Морфологія рослин», вела спецкурси «Флора та рослинність України», «Фітоценологія», «Систематика, філогенія та еволюція вищих рослин (архегоніати, однодольні)», «Евол. морфологія рослин», «Історія бот. досліджень в Україні», «Методи бот. досліджень», практикуми, практики (Курили, Камчатка, Середня Азія, Заполяря, Карпати), керувала студентським науковим ботанічним гуртком.

Читати далі >Лазаренко Лариса Михайлівна

 • Останні зміни:
16.04.1957

Місце народження: м. Остер Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
У 1991 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту, каф.ботаніки. В Київ. ун-ті працює з 1986 лаборантом на каф. ботаніки, з 1989 –інженер, з 1998 – мол. наук. співроб. В 1999 – кандидат дис. «Цитогенет. оцінка мутабільності Allium fistulosum L. (Liliacea, Magnoliophyta) при старінні насіння». 2001-05 – асист. каф. загальної та молекулярної генетики. З 2006 наук. співроб. З 2007 по 2011 – зав. НДЛ «Генетики індивідуального розвитку». Осн. напрямок наук. діяльності: дослідженняхромосомної нестабільності, що розвивається у насінні. Викл. спецкурси «Цитогенетика», «Експерим. мутагенез», «Генет. моніторинг», «Історія генетики».

Читати далі >Лаптєв Олексій Олексійович

 • Останні зміни:
30.03.1922- 03.09.2006

Місце народження: с. Сладкоє Крутинського району Омської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1952 – закінчив Київ. с.-г. ін-т, 1957 – асп-ру УСГА. Кандидат дис. «Вопросы рационального развития совхозов пригородной зоны» (1958). Докт. дис. «Эколого-биологические основы создания устойчивых долголетних газонов на Украине» (1980). У Київ. ун-ті: з 1982 – професор каф. ботаніки, 1983-85 одночасно дир. Ботанічного саду ім. О.В.Фоміна. Наук. інтереси: питання орг. охорони навколишнього середовища та оптимізації ландшафтів сучас. великих міст.

Читати далі >Любченко Вячеслав Максимович

 • Останні зміни:
02.01.1932

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук.
Наукове звання: доцент.
В 1954 закінчив Київ. лісогосп. ін-т із відзнакою, 1959 – асп-ру при Всесоюз. НДІ лісоводства і механізації лісового госп-ва. Працював з 1966 – асист., 1968 – в.о. доцент, 1969-98 – доцент каф. ботаніки біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Биологические особенности прорастания и методы предпосевной подготовки семян липы мелколистной и бересклета европейского» (1960). Йому належить провідна роль у поповненні та впорядкуванні наукового та навчального гербарію кафедри. Розробив і читав спецкурси: «Географія рослинності СРСР», «Систематика дводольних», «Основи наук. досліджень», «Лісоводство з основами лісової біогеоценології», «Дендрологія з основами акліматизації». Наук інтереси: дослідження флори Сер. Придніпров’я, біогеоценозів грабового лісу Канів. заповідника.

Читати далі >Нечитайло Володимир Андpійович

 • Останні зміни:
14.07.1937

Місце народження: с. Посад Роменського району Сумської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1961 закінчив каф. ботаніки біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Биологические и биохимические особенности растений природной флоры Кавказа, интродуцированных в Украине» (1970). Працював 1973-76 – асист., 1976-78 – старш. викл., 1978-2002 – доцент каф. ботаніки біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 1990 вчен. звання доцент Викладав спецкурси: «Ресурсознавство», «Дводольні рослини», «Однодольні рослини», «Культурні рослини», проводив навчальну практику для студентів. Осн. напрями наук. діяльності: флора Сер. Придніпров’я, флора Канів. заповідника та околиць, інтродукція рослин, особливостi вегетативного та насінневого розмноження червонокнижних, рідкісних та зникаючих видів в оптимізованих умовах культивування

Читати далі >Пидюра Олександр Іванович

 • Останні зміни:
21.09.1957- 27.04.2002

Місце народження: с. Першотравенка Компанієвського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1979 – закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Биоэкологические особенности люцерны (Medicago sativa L.) при выращивании ее в северной степной подзоне УССР» (1985). Докт. дис. «Рід Medicago L. (Fabaceae) у флорі України» (1999). У Київ. ун-ті: у 2000-02 – зав. каф. ботаніки. Читав курс «Систематика вищих рослин», нормативний курс «Ботаніка. Вищі рослини». Осн. напрями наук. діяльності: дослідження роду люцерна у флорі України, ідентифікація сортів с.-г. рослин, вирішення проблем систематики та еволюції рослин з використанням сучас. методів досліджень (молекул.-генет. маркерів, паліноморфології та ін.) Автор понад 70 наук. та наук.-метод. праць.

Читати далі >Рогович Опанас Семенович

 • Останні зміни:
06.01.1812- 16.04.1878

Місце народження: с. Роговля Стародубського повіту, тепер Брянська область, РФ.
Науковий ступінь: доктор природничих наук.
Наукове звання: ординарний професор.
Закінчив 1837 природн. відділення Ун-ту св. Володимира. Магістер. дис. «Об ископаемых рыбах губерний Киевськой, Волынськой и Черниговской» (1850). Докт. дис. «Основа растительной статистики губерний Киевской, Черниговской и Полтавской» (1855). 1843-47 вивчав мінералогію та геогнозію в Німеччині, Франції, Англії. 1847-1850 – ад’юнкт при каф.ботаніки, 1850-52 – магістр мінералогії та геогнозії, 1852-53 – зав. бот. садом і гербарієм ун-ту, 1853-55 – доктор природн. наук і екстра-ордин. професор по каф.ботаніки, 1855-59 – ординарний професор ботаніки, 1859-68 – зав. каф. ботаніки. Осн. напрями наук. діяльності: флористика, систематика рослин, етноботаніка і палеонтологія.

Читати далі >Соломахіна Ванда Михайлівна

 • Останні зміни:
28.10.1923- 08.04.1999

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1951 закінчила з відзнакою біол. ф-т, каф.нижчих рослин, 1954 – асп-ру каф. нижчих рослин Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Микофлора основных типов леса Западного Полесья УССР» (1954). 1952-56 – асист., 1956-85 – доцент каф. нижчих рослин, 1985-99 – доцент каф. ботаніки, 1970-72 – в.о. зав. каф. нижчих рослин Київ. ун-ту. Викл. курси: «Нижчі рослини», «Мікологія», «Фітопатологія імунітету рослин», «Ліхенологія».

Читати далі >Тараненко Павло Харлампійович

 • Останні зміни:
23.02.1940

Місце народження: с. Мошурів Тальнівського району, Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1963 закінчив лісогосподарський ф-т, 1970 – асп-ру каф. фітопатології УСГА. Кандидат дис. «Устойчивость разных видов дуба к ложному трутовику» (1970).Звання доцент отримав 1979. 1984-2003 доцент каф. нижчих рослин (згодом – каф. ботаніки) Київ. ун-ту. Осн. напрямок наук. роботи – мікро- та макроміцети Канівського заповідника. Читав нормат. курс «Нижчі рослини», спецкурси: «Мікологія», «Екологія грибів», «Гриби України»,»Імунітет рослин», «Фітопатологія».

Читати далі >Тищенко Оксана Василівна

 • Останні зміни:
17.10.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1997 закінчила з відзнакою Київ. ун-т, 2001 – асп-ру каф.ботаніки ун-ту. 1999-2002 – асист. каф. ботаніки, 2002-04 – на посаді доцент, з 2004 – доцент каф. ботаніки. Кандидат дис. «Рослинність приморських кіс північного узбережжя Азовського моря» (2001). Сфера наук інтересів: геоботаніка, фітосозологія, бріологія, молекулярна таксономія вищих рослин. Читає лекційні курси «Систематика архегоніат», «Систематика однодольних», «Архегоніати», «Флора України», «Охорона рослинного світу», «Фітосозологія», «Макросистеми органічного світу», нормативний курс «Ботаніка (вищі рослини)». Мала досвід розробки лекційних курсів «Ботанічне ресурсознавство», «Заповідна созологія» і «Заповідна справа та Червона книга». Куратор студ. наук. бот. гуртка. Нагороджена Грамотою НАН України за серію наук. робіт «Рослинність приморських кіс північного узбережжя Азовського моря». Автор 77 наук. та навч.-метод. публікацій.

Читати далі >Топачевський Олександр Вікторович

 • Останні зміни:
01.03.1897- 01.12.1975

Місце народження: х. Бубровки, Київської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1930 закінчив Київ. ІНО, 1937 – асп-ру Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Діатомовий планктон р. Дніпра», 1940. Докт. дис. «Основные принципы современной филогенетической систематики водорослей». Працював у Київ. ун-ті: асист. – 1935-41, доцент каф. нижчих рослин, зав. каф. нижчих рослин – 957-59, декан біол. ф-ту – 1945-47, 1956-59. 1958. Звання професор – у 1959. Гол. Вчен ради. Засл. діяч наук УРСР. Осн. напрямок наук. діяльності: морфологія, систематика та філогенія водоростей, а також санітарна та техн. гідробіологія. Вивчав видовий склад діатомових водоростей Дніпра. Читав курси: «Морфологія водоростей», «Систематика водоростей». Автор 194 праць.

Читати далі >Фінн Володимир Вільгельмович (Васильович)

 • Останні зміни:
19.04.1878- 13.10.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1901 закінчив Ун-т Св. Володимира, залишений для підготовки до професор звання. В ун-ті працював: 1902-15 – асист. каф. морфології і систематики рослин у С.Г.Навашина, 1915-20 – старш. асист., 1920-22 – доцент, 1922-27 – зав. відділу ембріології наук.-досл. каф. ботаніки, з 1927-33 – професор, 1933-41 – зав. каф., в 1935 – декан біол. ф-ту, 1936-41 – дир. НДІ біології Київ. ун-ту. Докт. дис. присвячена еволюції чоловічого гаметофіту квіткових рослин (1929).

Читати далі >Хітрово Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
27.12.1878- 07.06.1949

Місце народження: м. Санкт-Петербург.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1902 закінчив природн. відділ фіз.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. в Ун-ті св. Володимира: у 1902-04 – лаборант, з 1904-10 – асист., 1910-17 – приват-доцент Викладав курс «Растительные сообщества». Осн. напрями наук. діяльності: флористика, геоботаніка, біологія і фенологія кормових рослин та бур’янів, сезонний поліморфізм у рослин, краєзнавство. Автор біля 50 публікацій. Осн. праці: Природа Орловского края.1909, Путеводитель по Галичьей горе. К., 1913. Вперше розробив метод фенологічних кривих, зокрема кривих цвітіння та створена перша система сінокісно-пасовищного використання луків. 1901 заснував Муратов. бот. базу (с. Муратове, Орлов. губ.), на якій концентрувались матеріали по дослід. луків у Київ. ун-ті. Л-ра: Биологи. Биографический справочник. К., 1984. О.С. Абдулоєва

Читати далі >Холодний Микола Григорович

 • Останні зміни:
10.06.1882- 04.05.1953

Місце народження: м. Тамбов, РФ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР.
Закінчив природн. відділення фіз.-мат. ф-ту Київ. ун-ту Св. Володимира (1906). Магіст. роб., що вважається кандидат, «О влиянии металлических ионов на процессы раздражимости у растений» (1919), докт. дис. «Железобактерии». (1926). Вч. звання доктора біохімії вперше присвоєне без захисту (Honoris causa). У Київ. ун-ті: з 1906 хранитель бот. кабінету (асист.), з 1912 – приват-доцент, з 1918 – доцент каф. анатомії та фізіології рослин, з 1920 – професор, у 1930–33 – зав. каф. анатомії та фізіології рослин біол. ф-ту, у 1933–41 – зав. створеної каф. мікробіології біол. ф-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи