ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Баданіна Владислава Анатоліївна

12.12.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила Київ. ун-т з відзнакою (1992), асп-ру каф. ботаніки біол. ф-ту Київ. ун-ту(1995). Кандидат дис. «Рід Doponicum L. (Asteraceae) у флорі України (морфологія, анатомія, систематика та фітохорологія)»(1997). В університеті: з 1995 – мол. наук. співроб., з 1998 – доцент каф. ботаніки біол. ф-ту. У 2002 – вчен. звання доцент Читає лекц. курси «Ботаніка. Вищі рослини», «Еволюційна анатомія рослин», «Евол. морфологія рослин», «Цитоембріологія», «Сучас. методи бот. досліджень», «Систематика дводольних», «Фітодизайн та декоративна флористика». Має досвід розробки лекц. курсів «Ботанічне ресурсознавство» та «Порівняльна цитологія вищих рослин». Осн. напрямок наук. діяльності: систематика рослин. Наук. інтереси: палінологія, еволюційна анатомія та морфологія покритонасінних рослин загалом та родини Asteraceae зокрема. Відп. секретар Матеріалів наук. читань, присвячених 100-річчю відкриття подвійного запліднення С.Г. Навашиним (1998). Стипендіат ім. М.Г. Холодного (1992). Автор 40 наукових та навчальних праць, з яких 20 статей, 2 навчальні посібники, 11 навчально-методичних розробок, 6 тез.. Осн. праці: Морфологія рослин з основами анатомії та цитоембріології». К.,1998 (у співавт.), Програма і питання до модульно-рейтенгового контролю з нормативного курсу «Ботаніка. Вищі рослини». К., 2003 (у співавт.); Культурні рослини України. К., 2005 (у співавт.); Карпенко Н.І., Баданіна В.А. Морфологія представників родів Coronilla L., Hippocrepis L., Securigera DC. триби Coronilleae флори України на ранніх етапах онтогенезу // Вісник Київськ. нац. ун-ту. Сер. Біологія. – 2006.– № 47-48. – С. 61-63; Баданина В.А. Биометрический анализ популяций Doronicum hungaricum (Sadl.) Reichenb. fil. (Asteraceae) флоры Украины // Кибернетика и вычисл. техника. – 2009. – Вип. 157. – С. 70-73; Шкрум І., Гайдаржи М., Баданіна В. Анатомо-морфологічні і органографічні особливості листків рослин роду SansevieriaThunb. (Dracenaceae) // Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2011. – Вип. 29. – С. 70-72; Маляренко В.М., Баданина В.А. Изучение прироста размеров привитых растений кристатной формы Chamaecereus silvestrii Br. et. R. f. cristata (Cactaceae A. L. Juss.) // Кибернетика и вычисл. техника. Медицинская и биологическая кибернетика. – 2011. – Вып. 163. – С.85-90; Шкрум І.В., Гайдаржи М.М., Баданіна В.А. Анатомічні особливості листків Sansevieria thyrsiflora Thunb. та Sansevieria grandis Hook. f. (Dracenaceae) // Modern Phytomorphology. – 2012. – Вип. 1. – С.193-196.

Автор: О.В.Тищенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи